De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Kaatsseizoen 2013

Het lijkt met het huidige weer nog ondenkbaar, maar op 24 april gaat het kaatsseizoen weer van start, met op 30 april al de eerste KaatsverenigingLogoledenpartij.

Altijd al willen leren kaatsen? Of begint het weer te kriebelen?
Jong en oud, beginners en gevorderden: Iedereen kan zich aansluiten bij Kaatsvereniging Itens e.o.!

Kijk voor meer informatie of het veelbelovende kaatsprogramma op hun eigen pagina op deze website. 

Inspraakavonden voorbij

Woensdag 27 maart is er in Hidaard een einde gekomen aan de 23 inspraakavonden in de gemeente Littenseradiel.ToekomstLittenseradiel
De uitkomst van de stemming na 23 inspraakavonden volgens Op'e Skille:
Voor herindeling: 587 mensen, Tegen herindeling: 320 mensen, de rest stemde blanco of niet.
Twaalf procent van de volwassenen uit Littenseradiel heeft één van de inspraakavonden bezocht.


Bent u het er wel of niet mee eens? Of deelt u een alternatief dat is voorgesteld bij de inspraakavonden na die in De 4 doarpen?
Ten-Boer-Model, Greidhoekegemeente of een ander belangrijk punt?
Uw mening telt nog steeds! Deze kunt u doorgeven tot woensdag 3 april via een brief, mail, Twitter of Facebook.

Lees meer voor alternatieven die bij andere inspraakavonden zijn genoemd, contactgegevens, verslagen van inspraakavonden en de vervolgstappen die straks zullen volgen....

Lees meer: Inspraakavonden voorbij

Toanielstik 'Ien fleach oer it koekoeksnêst'

Sa as alle jierren is toanielselskip “Nim it sa ’t is” wer drok oan it oefenjen mei in toanielstik. Dit jier wurdt it stik “Ien fleach oer it koekoeksnêst” fan Dale Wasserman (nei de roman fan Ken Kesey) spile. Toneelvereniging2013
De útfiering fynt plak op freed 19 en sneon 20 april om 20.00 oere yn it doarpshûs en elkenien is fan herte wolkom om te kommen. Op beide jûnen is der ek in lotterij mei leuke prizen.

Op tongersdei 18 april is de generale repetysje en de bern fan de basisskoalle fanôf 10 jier meie dan komme te sjen. De yntree is € 2,50 en se krije dan drinken en wat lekkers.

Binne jo noch gjin donateur en wolle jo dit graach wurde, dan kinne jo skilje of maile mei Martie de Vreugt (520700 of wouterenmartie(@)planet.nl). It donateursjild foar 2013 is €10,- en jo krije dan 2 frijkaarten foar de útfiering. Losse yntree is € 7,50 p.p.

Om alfêst in yndruk te krijen fan it toanielstik, is der >>hjir<< in filmke te finen.

Filmavond: De Marathon

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.runforrunners.nl/wp-content/uploads/2012/10/de-marathon-300x229.jpg
There was a problem loading image http://www.runforrunners.nl/wp-content/uploads/2012/10/de-marathon-300x229.jpg

Voor de filmliefhebbers organiseert Alien Tjerkstra (Rien) vrijdagavond 5 april 2013, 20.00 uur weer een filmavond. Uitnodiging voor de De Marathonfilmavonden voortaan via de mail ontvangen? Geef het even door aan Alien: alientjerkstra(@)gmail.com

Dit maal de film De Marathon. Voor info over deze film, lees meer...

Lees meer: Filmavond: De Marathon

Open dag De Romte succes (Foto's)

De Open Dag die Basisschool De Romte in Itens vorige week woensdag organiseerde was een groot succes.DeRomteOpenDag1 Vele ouders, familieleden, kennissen en toekomstige leerlingen hadden de moeite genomen om met het koude weer een kijkje te nemen.
Ze kregen een rondleiding van de kinderen van groep 8 en konden activiteiten aanschouwen en zelf ervaren.

Tussendoor werd twee keer 'De Zoete Inval' opgevoerd, een toneelstuk door de kinderen van de bovenbouw. Dit stuk hebben ze gemaakt naar aanleiding van het verhaal de Giraffe, de Peli en ik, van Roald Dahl. Alle kinderen hebben zich hier onder begeleiding van Agatha Roozendaal en Juf Femke Huisman een aantal weken vol enthousiasme aan gewerkt.
Als verrassing zongen de kinderen van de onderbouw nog een paar prachtige lenteliedjes.

Niet in de gelegenheid geweest om tijdens de Open Dag de school te bezoeken? U kunt altijd geheel vrijblijvend contact opnemen met leerkracht en locatiecoördinator mw. Tineke Stellingwerf.

Kijk voor meer foto's in het Fotoalbum.

Wurksumheden Froonackerdyk

De provinsje Fryslân sil noch dit jier oan de slach mei de Froonackerdyk. Dit is de provinsjale dyk tusken Frjentsjer en DearsumFroonackerdyk fan sa’n 15 kilometer lang. Der binne de ôfrûne jierren in tal ûngelokken bard op dizze dyk, somtiden mei deadlike ôfrin.

Dat hat dorpsbelangen, befolking en gemeente Littenseradiel derta bewogen om de gefaarlike sitwaasjes oan te kaarten by de provinsje. De provinsje hat de wurksumheden dêrom nei foaren helle. De kommende twa jier wurde der fiif krúspunten oanpakt en kriget de dyk in nije asfaltlaach, sadat de ferkearsfeiligens ferbettere wurdt.

Lês mear foar mear ynformaasje...

Lees meer: Wurksumheden Froonackerdyk

Zwembad De Klomp in 2e ronde Kroonappels

Zwembad de Klomp in Wommels zit in de tweede ronde voor de Kroonappels. OranjefondsKroonappels
Eerder kon men zelf een sociaal initiatief aandragen en stemmen op het beste initiatief. Per gemeente is er nu in elke categorie 1 initiatief genomineerd.
Voor Littenseradiel zijn dit Terminale zorg Leeuwarden (Helpende hand), Berne Iepenloft Spul (Jeugd) en Zwembad De Klomp (Buurt).

Nu zijn alle genomineerde organisaties en de vakjury aan bod om te stemmen. 18 april zullen de winnaars bekend worden gemaakt, die het Appeltje van Oranje in ontvangst mogen nemen, samen met een bedrag van € 50.000,-.

Onkruid bestrijden met heet water

Vanaf eind maart zal Omrin in opdracht van de gemeente Littenseradiel het onkruid op trottoirs, in straatgoten en op parkeerplaatsen bestrijden LittenseradielOnkruidmet heet water. De gemeente heeft na een proef met deze methode en na afweging van de verschillende mogelijkheden besloten de heetwatermethode overal toe te passen. Milieuvriendelijk, veilig, effectief en efficiënt.

Nieuwsgierig of deze methode thuis ook werkt? Klik op 'Lees meer' voor de werking...

Lees meer: Onkruid bestrijden met heet water

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen