De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Filmavond: Detachment

Voor de filmliefhebbers organiseert Alien Tjerkstra (Rien) vrijdagavond 8 maart 2013, 20.00 uur weer een filmavond. DetachmentUitnodiging voor de filmavonden voortaan via de mail ontvangen? Geef het even door aan Alien: alientjerkstra(@)gmail.com
Dit maal de filmDetachment. Voor info over deze film, lees meer...

Lees meer: Filmavond: Detachment

Kening fan'e Greide

Op 7 maart in Jorwert kunt u als inwoner van de Greidhoeke meepraten over de waarde van het weidevogellandschap. De streeksessie is onderdeel KeningFanDeGreidevan een reeks bijeenkomsten, die zich buigt over de toekomst van het cultuurlandschap en kenmerkende weidevogels als de grutto voor de identiteit van Fryslân. Een burgerjury stelt een manifest op met aanbevelingen voor de toekomst van het cultuurlandschap. Friese politici krijgen dit manifest dinsdag 23 april a.s. in het Natuurmuseum in Leeuwarden aangeboden.

Lees meer....

Lees meer: Kening fan'e Greide

Snoeiafval week 11

Maandag 11 maart a.s. wordt het snoeiafval weer opgehaald.
Dit kunt u aanmelden tot uiterlijk vrijdag 8 maart, 12 uur bij de gemeenteSnoeiafval Littenseradiel. Dit kan telefonisch via telefoonnummer (0515) 334495 of met het digitale formulier (de link hieronder). Hieronder vindt u ook een link naar meer informatie over het inzamelen van het snoeiafval.

Digitale aanmeldformulier snoeiafval

Informatie snoeihoutinzameling

Wilt u het snoeiafval pas aan de openbare weg neerleggen, wanneer u het heeft aangemeld? Regelmatig blijft er een hoop snoeiafval liggen doordat inwoners het vergeten zijn om aan te melden. Dan blijft het snoeiafval er een maand liggen, wat niet bepaald een fraai aanzicht is.

Gezocht: inwoner Itens voor webredactie

Tijdens de introles voor vertegenwoordigers van verenigingen/voorzieningen is er een oproep gedaan of er mensen als webreporter aan de slag wilden om de vernieuwde website van De4doarpenLogoDe 4 doarpen actueel te houden.
Voor de dorpen Hinnaard, Rien en Lytsewierrum hebben zich al enthousiaste mensen aangemeld, voor Itens wordt nog dringend iemand gezocht!

De webredactie zal bestaan uit 4 inwoners van De 4 doarpen, uit elk dorp 1 inwoner. Zij zullen de website actueel houden door het plaatsen van nieuwsberichten op de homepagina en data in de agenda. Daarnaast beheren ze de social media en het e-mail adres van de webredactie.

Aanmelden of meer informatie? Dat kan via website(@)de4doarpen.nl (haakjes wel even weghalen)

Prikbord

De zolder opgeruimd? De garage vol staan met spullen die eigenlijk wel weg kunnen? Of juist op zoek naar iets?Prikbord

Op de website van De 4 doarpen is een prachtige mogelijkheid om dit te plaatsen op het Prikbord. Ook een verwijzing naar een advertentie op Marktplaats of Speurders is mogelijk.

Dus neem een kijkje om te zien wat dorpsinwoners aanbieden, of plaats een eigen bericht!

Fietsknelpunten gezocht

De Fietsersbond wil in de provincie Fryslân een inventarisatie maken van de knelpunten op fietspaden en wegen. Het gaat om: fietspaaltjes, FietsVarkensruggetjevarkensruggetjes en andere gevaarlijke obstakels, gevaarlijke kruisingen met 50 km wegen binnen de bebouwde kom en de hobbels, bobbels of gaten in het wegdek (slecht wegdek). Bij deze grote klus vraagt de Fietsersbond hulp van inwoners van Fryslân.

De Fietsersbond helpen om de knelpunten in kaart te brengen? Lees meer...

Lees meer: Fietsknelpunten gezocht

Kroonappeltjes in De 4 doarpen?

Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseert het Oranje Fonds een speciale actie. Samen met iedereen in heOranjefondsKroonappelst Koninkrijk gaan ze op zoek naar de mooiste, beste, succesvolste en leukste sociale initiatieven. Zo wijzen ze de nieuwe Koning en Koningin de weg naar bijzondere maatschappelijke organisaties overal in het land. Voor de uiteindelijke winnaars is er € 50.000,00 beschikbaar én een Appeltje van Oranje.

In de gemeente Littenseradiel zijn er momenteel nog geen initiatieven aangemeld...

Meer informatie en weten waar ze naar opzoek zijn? Lees meer...

Lees meer: Kroonappeltjes in De 4 doarpen?

AED reanimaasje opfriskursus

Tiisdei 19 febrewaris hawwe de frijwilligers fan de AED wer in opfriskursus reanimaasje en AEDAedReanimatieCursus training hân. De lieding wie yn hannen fan Peter Lips.

Witte jimme wol hoe't jimme hannelje moatte by in hertstilstân?
Leit de list mei tillefoannûmers wol op in plak dêr't jimme se snel fine kinne?

Sjoch foar mear ynformaasje oer de AED yn De 4 doarpen op de side fan de AED. Dêr fine jo ek de tillefoannûmers fan de frijwilligers.

Bingo avond 23 februari

Fûgelwacht 'De Fjouwer Doarpen' organiseert zaterdag 23 februari a.s. om 20.00 uur een Bingoavondbingoavond voor jong èn oud.

Er worden 10 ronden gespeeld waarbij mooie prijzen en waardebonnen zijn te winnen. Iedereen wordt ontvangen met een kopje koffie/thee en tijdens de pauze wordt u getrakteerd op een hapje.

>>>Bekijk de uitnodiging<<<

Zaterdag 23 februari, 20.00 uur, dorpshuis 'De Lytse Fjouwere' Itens

Oud papier: zaterdag 23 februari

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.fijnuit.nl/images/bedrijven/56-de-efteling/papier-hier.jpg
There was a problem loading image http://www.fijnuit.nl/images/bedrijven/56-de-efteling/papier-hier.jpg

Zaterdag 23 februari wordt (vanaf) 09.00 uur het oud papier weer opgehaald in de 4 dorpen.Oud papier

Willen de mensen die zelf het oud papier in de container zetten dit zoveel mogelijk achterin de container schuiven? Anders struikelen de mensen van de papiersjouwersploeg elke keer over de losse papieren.

De opbrengst van het oud papier gaat naar Basisschool De Romte, Itens.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen