De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Gevonden voorwerp

sleutelhanger
Afgelopen zaterdag is er een sleutel gevonden in het gras bij de glasbak in Itens (zie foto). De eigenaar kan zich melden bij Hearedyk 44 (Abels).

De 4 doarpen gastvrij?

fierljeppen
Van 3 t/m 7 augustus staat Fryslân volop in het teken van de traditionele sport. Fryslân verwelkomt in deze week 20 Europese sportteams. Elk team komt met een andere sport. Sport Fryslân is op zoek naar gastgezinnen, die het leuk vinden om de Europese sporters te leren kennen. En de “wille” en faciliteiten hebben om de sporters een gezellige en aangename tijd te bieden. Heeft u nog een slaapkamer beschikbaar? Meld u snel aan!

Op donderdag 12 april kan een ieder meer informatie krijgen over het project European sports for all games. Kom naar restaurant Noflik Easterein op donderdag 12 april van 19.30-22.00 uur.  

Korte toelichting: European sports for all games
De “European sports for all games” is een uitwisseling van cultuursporten. De gasten van de deelnemende landen krijgen een slaapplaats aangeboden in de dorpen, bij mensen thuis. Er worden nieuwe contacten gelegd, verhalen verteld en nieuwe vriendschappen gesloten. Het gastdorp organiseert activiteiten vanuit hun cultuur en tradities. De bewoners uit het dorp en de gastlanden worden via het spelen van de culturele en traditionele sporten (local grass root sports) met elkaar verbonden. Iedereen kan meedoen, op zijn/haar eigen niveau.

Men is op zoek naar gastgezinnen, die het leuk vinden om internationale mensen/sporters te leren kennen. En de “wille” en de faciliteiten hebben om de deelnemers een gezellige en aangename tijd te bieden. Daarnaast kan het gastgezin de deelnemers kennis laten maken met Friesland en haar rijke cultuur. Wat wordt er verwachten van een gastgezin?

- ruimte voor 2 of meer internationale deelnemers (van 2 t/m 8 augustus)
- eigen slaapkamer met bedden voor de gasten
- sanitaire voorzieningen
- aantal maaltijden + lunchpakketjes
- Engels en/of Duits spreken is geen probleem

Om geschikte gastgezinnen te vinden heeft Sport Fryslân hulp nodig. Men zoekt vrijwilligers, die vanuit de steden en dorpen als aanspreekpunt willen optreden voor Sport Fryslân, maar hun ook wil helpen met het zoeken van gastgezinnen voor de deelnemers. Daarnaast treden ze op als gastheer/vrouw en verwelkomen ze de deelnemers in hun dorp. Per dorp logeren 1 of 2 teams, elk team bestaat uit 10 personen. De deelnemers zijn allen volwassenen.

De 200 buitenlandse deelnemers, 20 teams, komen uit: België, Groot-Brittanië, Denemarken, Finland, Italië, Spanje, Slovenië, Griekenland, Portugal, Duitsland, Polen, Hongarije, Ierland, Roemenië, Rusland, Schotland, Frankrijk en Japan. Elk team komt met een andere sport, zo komen de Denen met Parkour, de Fransen met Polynesisch Kanovaren, de Italianen met kaasrollen, de Duitsers met Shuffleboard, de Japanners met Jiu-jiutsu en de Ieren met Galeic football. Benieuwd naar alle deelnemers en sporten?

Vanuit de organisatie zal Sport Fryslân zorg dragen voor begeleiding. Niet alleen voor de deelnemers en de gastgezinnen, maar ook voor de projecten zoals buurtsportcoaches en cultuurmakelaars.

Naast een unieke ervaring is de maximale vergoeding voor de dorpen € 2400,- per team.

Vragen, behoefte aan meer informatie of aanmelden als gastgezin? Neem dan contact op met Stefanie Gelderblom via s.gelderblom(@)sportfryslan.nl

Slotjûn klaverjassen

Freed 13 april is de slotjûn fan de klaverjaskompetysje.

Dizze jûn wurde de winners fan seizoen 2017-2018 bekend makke.

It is priiskaarten foar elkenien, de ynlis is € 3.50.

Dus net stinne, der hinne! 

Kaartklup "De Fjouwerkaart"

Filmclub de Fjouwer doarpen presenteert: 'Moonlight'

filmclub
Op vrijdagavond 6 april is er weer een film in doarpshûs de Lytse Fjouwere, gepresenteerd door fimclub de Fjouwer doarpen.
Moonlight is een Amerikaans drama dat zich afspeelt in een ruige buurt van Miami. De film volgt drie periodes uit het leven van een jonge Afro-Amerikaanse man die worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele geaardheid en plaats in de wereld.
Aanvang 20.00 uur

Voor de trailer:  kijk hier

Warming-up Swit&Sit 24 maart

swit
Sneon 24 is der in geselliche musykjûn yn de Lytse Fjouwere yn Itens foar eltsenien dy't wol hâld fan in geselliche Sit-jûn! Fanôf 2030 oere. Wat is dyn favoryte Switnummer?

Even voorstellen: buurtsportcoach Súdwest-Fryslân

gemeente sud west
Bij deze stel ik me graag aan u voor : Karin Batteram, één van de buurtsportcoaches van gemeente
Súdwest-Fryslân. Per heden ben ik aanspreekpunt voor  voormalig Littenseradiel (Waaksens, Kûbaard, Wommels, Iens, Hinnaard, Easterein, Hidaard, Itens, Rien, Reahûs, Lytsewierrum, Britswert, Wiuwert, Boazum en Easterwierrum). 
Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. iedereen in beweging, sporten en bewegen in de omgeving, beweegplezier in het onderwijs, talent en topsport en sportaccomodaties, dan kunt u contact opnemen via onderstaande
gegevens: 
Tel: 0515 489939 / 06-46234064
k.batteram(@)sudwestfryslan.nl
werkdagen: ma-woe-do

Iepen dei skoalle De Romte Itens 21 maart

DeRomte1Op woansdei 21 maart wolle wy jo graach ús trijetalige skoalle sjen litte. Jo binne fan herte wolkom tusken 08.30 en 10.00 oere. De kofje stiet klear! U kunt rondkijken in de groepen en zelf bepalen welk tijdstip u bij een groep aansluit. Het programma van deze ochtend is: Alle groepen beginnen om 8.30 tot 9.00 uur in de kring. Groep 4 t/m 8 leest de laatste 15 minuten. Van 9.00 tot 9.30 uur gaan alle groepen rekenen. Om 9.30 tot 10.00 uur gaat de onderbouw veilig leren lezen + een werkles doen. In de midden- en bovenbouw doen ze spelling/taal/rekenen.

See you at De Romte in Itens!

Foto's 'Hertejeie'

ToneelNISII Hertejeie2018
Om nog even na te genieten van de toneeluitvoering afgelopen weekend: de foto's!

Maatklaverjassen 2

Freed is it safier!

Der ha har al 24 koppels opjûn, dat liket der op!

Wolst ek noch meidwaan? Jou dy (leafst jim) op by Jan Leijenaar tel. 06-51880917
We begjinne om 20.00 oere en de ynlis is €3.50

Oant freed!klaverjassen

Openbare bekendmakingen gemeente Súdwest Fryslân

logo sud westWilt u weten waar de openbare bekendmakingen (zoals een bouwvergunning, vergaderstukken gemeenteraad etc.) van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn te vinden of hoe u zich er op kunt abonneren? Deze informatie is te vinden op de website van de gemeente Súdwest-Fryslân. Ga naar de homepagina van de website van de gemeente/ klik links op bekendmakingen/klik vervolgens op openbare bekendmakingen.
De gemeente werkt aan een nieuwe website. Als deze in de lucht komt zal de route naar deze pagina waarschijnlijk anders zijn. 
De gemeente Súdwest-Fryslân publiceert bekendmakingen niet in een krant. Sinds een aantal jaren zijn gemeenten hier niet meer toe verplicht.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen