De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Kroonappeltjes in De 4 doarpen?

Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseert het Oranje Fonds een speciale actie. Samen met iedereen in heOranjefondsKroonappelst Koninkrijk gaan ze op zoek naar de mooiste, beste, succesvolste en leukste sociale initiatieven. Zo wijzen ze de nieuwe Koning en Koningin de weg naar bijzondere maatschappelijke organisaties overal in het land. Voor de uiteindelijke winnaars is er € 50.000,00 beschikbaar én een Appeltje van Oranje.

In de gemeente Littenseradiel zijn er momenteel nog geen initiatieven aangemeld...

Meer informatie en weten waar ze naar opzoek zijn? Lees meer...

Lees meer: Kroonappeltjes in De 4 doarpen?

AED reanimaasje opfriskursus

Tiisdei 19 febrewaris hawwe de frijwilligers fan de AED wer in opfriskursus reanimaasje en AEDAedReanimatieCursus training hân. De lieding wie yn hannen fan Peter Lips.

Witte jimme wol hoe't jimme hannelje moatte by in hertstilstân?
Leit de list mei tillefoannûmers wol op in plak dêr't jimme se snel fine kinne?

Sjoch foar mear ynformaasje oer de AED yn De 4 doarpen op de side fan de AED. Dêr fine jo ek de tillefoannûmers fan de frijwilligers.

Bingo avond 23 februari

Fûgelwacht 'De Fjouwer Doarpen' organiseert zaterdag 23 februari a.s. om 20.00 uur een Bingoavondbingoavond voor jong èn oud.

Er worden 10 ronden gespeeld waarbij mooie prijzen en waardebonnen zijn te winnen. Iedereen wordt ontvangen met een kopje koffie/thee en tijdens de pauze wordt u getrakteerd op een hapje.

>>>Bekijk de uitnodiging<<<

Zaterdag 23 februari, 20.00 uur, dorpshuis 'De Lytse Fjouwere' Itens

Oud papier: zaterdag 23 februari

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.fijnuit.nl/images/bedrijven/56-de-efteling/papier-hier.jpg
There was a problem loading image http://www.fijnuit.nl/images/bedrijven/56-de-efteling/papier-hier.jpg

Zaterdag 23 februari wordt (vanaf) 09.00 uur het oud papier weer opgehaald in de 4 dorpen.Oud papier

Willen de mensen die zelf het oud papier in de container zetten dit zoveel mogelijk achterin de container schuiven? Anders struikelen de mensen van de papiersjouwersploeg elke keer over de losse papieren.

De opbrengst van het oud papier gaat naar Basisschool De Romte, Itens.

Disco voor de jeugd

Vrijdag 22 februari organiseert Fjouwer Doarpen Docht (FDD) een disco voor de jeugd uit de 4 doarpen.Disco
Van 19.00-21.00 uur voor de jeugd van de basisschool, van 21.00-23.00 uur voor de jeugd vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs. 

Dans de krokusvakantie uit op de muziek van DJ Nick! Muziekwensen kun je nu al doorgeven!

Kijk voor meer info op >>deze<< spetterende folder!


FDD houdt hun eigen pagina actief bij op De 4 doarpen website. De moeite om eens een kijkje te nemen!

Overlast jongeren

Het dorpsbelang heeft klachten binnen gekregen over jongeren die overlast verzorgen in Itens. Graag uw aandacht voor onderstaand bericht:

Sinds vorig jaar oktober hebben inwoners van Itens (vooral Hearedyk) last van een groepje jongens dat 's avonds rondhangt. Het begon met belletje trekken (tot vervelens toe, meerdere keren per avond). Daarna gingen ze ook grind tegen de ramen gooien en in de afgelopen weken is het raak geweest met sneeuwballen en ijsballen die hard tegen de ruiten worden gesmeten. Meestal op donderdag en zondagavond tussen 20:30 en 21:00.
Begin januari stonden ze ook een keer overdag sneeuw- en ijsballen tegen passerende auto's te gooien, maar ze gingen er snel vandoor toen iemand ze erop aansprak. Wat ondeugende kinderpleziertjes is tot daaraan toe, maar het moet niet te gek worden en vooral niet gevaarlijk.

Ouders, als jullie kinderen 's avonds buiten zijn, let een paar keer op wat ze doen. En spreek ze erop aan als je vindt dat ze moeten stoppen.

Bestuur Dorpsbelang 'De Fjouwer Doarpen'

Rely Jorritsma priisfraach of de Junior Rely

Kinne jo fraaie Fryske ferhalen of fersen skriuwe? Doch dan mei oan de Rely Jorritsma priisfraach.
Of bisto tusken de 12 en 18 en kinsto ek moaie RelyJorritsmaFryske ferhalen of songteksten skriuwe? Doch dan oan de Junior Rely mei. De bêste Fryske bydragen wurde beleanne mei in jildbedrach.

Rely Jorritsma fûns
Yn syn testamint skreau Rely Jorritsma dat der alle jierren in priisfraach útskreaun wurde moat foar de bêste fiif Fryske gedichten en de bêste fiif koarte ferhalen. Sûnt 1952 wurdt syn winsk noch hieltiten útfierd, yntusken  troch de gemeente Littenseradiel. It kolleezje fan boargemaster en wethâlders foarmje it bestjoer fan it Rely Jorritsma Fûns. By de fyftichste jierdei fan de Rely Jorritsma-priis waard der ek in priis foar jongerein ynsteld, de Junior Rely. En om’t dy sa populêr wie, wurdt dy no ek alle jierren útskreaun.

Mear ynformaasje? Klik op 'Lees meer...'

Lees meer: Rely Jorritsma priisfraach of de Junior Rely

Woonrijp maken plangebied Tsjems & Tuolle, Itens

Tijdens de bouwrijpfase hebben bewoners op en in de omgeving van het plan Tsjems & Tuolle in Itens hinder ondervonden van Itens - Tsjems  Tuolleonder andere zand en een kale leefomgeving. In de woonrijpfase worden de bouwstraten voorzien van de definitieve verharding en wordt de groenvoorziening aangelegd.
Gelijktijdig wordt de Hearedyk ter hoogte van het plangebied herstraat en ingericht als een 30km/h gebied met op de kruising Hearedyk/De Tsjems een accent in de bestrating en een verkeersdrempel.

Tevens organiseert de gemeente een informatiemiddag voor omwonenden en belangstellenden in dorpshuis 'De Lytse Fjouwere', Itens. Hier kunt u het ontwerp inzien en vragen stellen.

Meer info? Het digitale ontwerp bekijken? Klik op 'Lees Meer!'

Lees meer: Woonrijp maken plangebied Tsjems & Tuolle, Itens

Himmeldei op 22 april i.p.v. 8 maart

Let op! Himmeldei op 22 april a.s. i.p.v. 8 maart.Afval

De datum voor de Himmeldei in Itens e.o. wordt gewijzigd. Doordat de gemeente Littenseradiel in de week van 22-26 april een Himmelwike wil organiseren voor alle scholen en/of dorpsbelangen in de gemeente, hebben basisschool 'de Romte' en dorpsbelang besloten om de Himmeldei niet op vrijdag 8 maart, maar op maandagmiddag 22 april a.s. te organiseren. Zo sluiten we aan bij deze gemeentelijke actieweek.

De gemeente stelt o.a. grijpers, vuilniszakken en hesjes ter beschikking voor de schoolkinderen en daarnaast krijgt de school die de meeste rommel ophaalt een leuke prijs!
Weet u plekken in Itens e.o. die nodig opgeruimd moeten worden of wilt u graag meehelpen met de kinderen? Geef het door aan het dorpsbelang via: info(@)dorpsbelang.nl (haakjes wel even weghalen)

Maatklaverjassen foar elkenien

Op freed 15 maart organisearret Kaartclub 'De Fjouwerkaart' maatklaverjassen foar elkenien.Klaverjassen
Opjaan kin per twatal by Jan Leijenaar, Itens. Ynlis is € 3,- Der wurdt 3 bomen kaarten en der binne 3 prizen èn in poedelpriis.

Jou jimme gau op, der is plak foar maks. 16 pearen.
Jan Leijenaar: tija(@)home.nl (heakjes wol efkes fuorthelje)

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen