De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Slachtemarathon 2018: Net ien mar twa dagen

Slachtemarathon2018
Freed 14 april wie der in parsekonferinsje fan de Slachtemarathon. It bestjoer makke bekend dat de Slachtemarathon yn 2018 net ien mar twa dagen duorret en dat der – ienmalich – in spesjale rûte rûn wurdt. Yn 2018 is de Slachtemarathon dus ien kear in ekstra spesjale Slachtemarathon. It tema fan de 6e Slachtemarathon is: Thús. De 6e Slachtemarathon is op freed 31 augustus 2018 en sneon 1 septimber 2018.

Rûte: troch de doarpen
It parcours rint troch alle doarpen dy’t belutsen binne en dat betsjut dat der in ienmalige nije rûte is. Om’t dy langer is as de gebrûklike 42 kilometer, duorret de Slachtemarathon twa dagen en oernachtsje de dielnimmers ûnderweis yn in oantal doarpen. By minsken thús, op tydlike campings of yn in stâl. De doarpen sette de doarren iepen en litte sjen wat sy yn hûs hawwe.

Thema: Thús!
It tema thús heart by de doarpen. Thús is in gefoel. It is persoanlik, mar kinst it ek diele mei oaren. It is in plak dêr’st dy feilich fielst, in plak dêr’st freonen en famylje útnûgest, in plak dy’t in part fan dyn identiteit is. It thúsgefoel is net allinnich opsluten yn de muorren, de daken of de meubels fan dyn hûs, mar is foaral ferankere yn dyn hert.
 
De kaartferkeap start foar Slachte-Freonen op 23 septimber 2017, de reguliere kaartferkeap start op 30 septimber 2017 en kinne besteld wurde fia de webside fan de Slachtemarathon. Besjoch foar mear ynformaasje ek de Facebook-side fan de Slachtemarathon, mei û.o. in diel fan de parsekonferinsje yn Kubaard.

Stremming Molmawei, Rien

WerkInUitvoering
De Molmawei (vanaf de verkeersremmer nabij nummer 21 tot kruising Slachtedyk) is gestremd voor alle verkeer, in verband met het aanbrengen van bermverharding van dinsdag 18 april tot en met maandag 24 april 2017, op werkdagen tussen 7.00 en 16.30 uur.

De werkzaamheden zijn weergevoelig, daarom kan het werk eerder, maar ook later klaar zijn.
De omleiding wordt met borden aangegeven. Bewoners in het werkvak worden nader geïnformeerd over de bereikbaarheid. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor hulpdiensten. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van het recreatieve fietspad door de landerijen tussen Rien en Lytsewierrum.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Littenseradiel uitgevoerd door Schagen Infra bv uit Hasselt. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk, Dennis Eefting van Schagen Infra bv, telefoon: 06 – 10 13 26 24.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Fluitman, bereikbaar op telefoonnummer 14 0515.

Stremming Hinnaard: 18 t/m 28 april

WerkInUitvoering
Vanaf dinsdag 18 april tot en met vrijdag 28 april 2017, is een gedeelte van de Monsamabuorren- Iewei (vanaf afslag Easterlittens tot Hinnaarderhoek) op werkdagen tussen 7.00 en 16.30 uur, afgesloten voor alle verkeer in verband met het aanbrengen van bermverharding.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder, maar ook later klaar zijn.
De omleiding wordt met borden aangegeven. Bewoners in het werkvak worden nader geïnformeerd over de bereikbaarheid. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor hulpdiensten.


De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Littenseradiel uitgevoerd door Schagen Infra bv uit Hasselt. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk, Dennis Eefting van Schagen Infra bv, telefoon: 06 – 10 13 26 24.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Fluitman, bereikbaar op telefoonnummer 14 0515.

programma Fjouwer Doarpen Dei 20 maaie

logo FDD
Dit jier wurd der wer Fjouwer Dorapen Dagen organisearre troch de froulju van FDD, mei hulp fan de boarterstúnkommisje, de keatsferieniging en in soad frijwilligers. It wurde fêst wer moaie dagen! Sjoch hjir wat der is : programma

Algemene ledenvergadering dorpsbelang

vergaderigDorspbelang nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang “De Fjouwer Doarpen” .
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op maandag 1 mei 2017, om 20.00 uur in het dorpshuis “De Lytse Fjouwere” te Itens 

Met aansluitend gastspreker Anne de Jager over de organisatie bij de brandweer en wat er gebeurd als men de brandweer belt.

Lees meer voor het volledigeprogramma...

Lees meer: Algemene ledenvergadering dorpsbelang

LC: Rien - Vervallen woning moet opgeknapt

LC VervallenWoningRien
Leeuwarder Courant, donderdag 6 april 2017:

De eigenaar van een zwaar verwaarloosde woning aan de Molmawei in Rien moet zijn bezig opknappen. Hij krijgt dit verzoek van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel. Zij stellen dat het pand ernstig in verval is geraakt en daardoor niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Het college heeft de bevoegdheid op te treden tegen eigenaren van vervallen panden en ze te verplichten hun gebouwen weer te laten voldoen aan de criteria van de Woningwet.

Nieuw logo voor FDD

FDDlogo2017
Nieuwe lente nieuw geluid! Met de komst van nieuw FDD-lid Nynke van Foeken halen we ook weer nieuwe talenten in huis. Nynke heeft een nieuw en fris FDD- logo ontworpen, waar we erg blij mee zijn!

Check haar bedrijf in Lytsewierrum: Merk aan de winkel, www.merkaandewinkel.nl voor meer websiteontwerp, design, drukwerk, video en fotografie.

Welkom bij FDD, Nynke!

Chocoladerepen-verkoop Boarterstún Yn'e Golle

ChocolateKomende week kunt u één van de bestuursleden van speeltuincommissie Yn'e Golle aan de deur verwachten. Zij verkopen chocoladerepen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de speeltuin in Itens. De verschillende repen kosten €2 per stuk en 3 repen kosten €5.
Daarnaast doet de speeltuincommissie een oproep voor het betalen van de contributie van €4,- (per jaar). Hiermee wordt het klein onderhoud bekostigd en het onderhoud van het groen.
Allegearre oan de sûkelade!

Jeu de boules


jeu de boules 2Wa hat sin om it jeu de boulen dizze simmer wer op te pakken?
Op Keningsdei treffe we de leafhawwers, fan alle leeftiden, graach op it sportfjild yn Itens, sa rûn 14.00 oere.
Dan kinne we faaks ek ôfprate hokker dei/tiid it beste útkomt om meielkoar dit moaie spultsje te spyljen.
Dus minsken, helje de jeu de boules ballen wer foar it ljocht!

(der binne twa setsjes beskikber foar wa’t se self net hat)
Wa’t net kin op Keningsdei, mar tenei wol meidwaan wol, dan dit graach efkes fia de mail oan ien fan ús trochjaan.

Tineke Viëtor Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Johanna Bouma Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Marten de Boer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Agatha Flier Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Yoga

yogaDe yogagroep in Itens bestaat al ruim dertig jaar, al die tijd o.l.v. Ellen ten Hooven. Op dit moment zijn er zo’n veertien leden, waaronder ook enkele vrouwen van buiten onze vier dorpen.
Naast ontspannings- en ademhalingsoefeningen, krijgen ook onze spieren en gewrichten de nodige aandacht. Goed dus voor lichaam en geest!
Na afloop drinken we samen gezellig een kopje koffie.
Kom vrijblijvend eens een gratis proefles volgen om te kijken of het iets voor je is. 

Waar: dorpshuis “de Lytse Fjouwere”
Wanneer: van september t/m april
Tijd: van 10.00-11.00 uur
Kosten: 10 lessen voor €65,-

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met:

Johanna Bouma Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Agatha Flier Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen