De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Tsjerkepaad yn Itens

meniste tsjerke
Ek dit jier is it Mienskipshûs De Fermanje wer iepen foar publyk op in oantal dagen yn de simmerperioade, yn it kader fan Tsjerkepaad.
Op 7 july, 21 july, 4 augustus, 18 augustus en 1 septimber is it Mienskipshûs iepen, fan 13.30 oere oant 17.00 oere.
Om de tsjerke te besjen, foar in besyk oan de exposyzje ‘Ikoanen’, foar in kop kofje, it lienen fan in boek, toeristische informaasje ensf.
Ek de Martinitsjerke is op dizze dagen iepen.
Wolkom!

30 juny Nijsgjirrich Easterein

eastereinSneon 30 juny wurd foar de 8e keer Nijsgjirrich Easterein hâlden. Der is wer in ferskaat oan dielnimmers: Iepen tunen, iepen hûzen (earder ús gebou),
der binne minsken die hâlde in garagesale, jo kinne in vilt workshop dwaan by wol van Jet. En der is ek in boer dy't de doarren iepen set: tún en biologisch vee.
By eltse dielnimmer hinget de flagge út en der is in blyer mei de plattegrûn.
De rûte is iepen fan 11.00 oant 18.00 oere. Tagong is fergees.

De dielnimmers steane ek op Easterein.nl

Dichtersfestijn Wieuwerd

langstme Annemarie LindeboomIn de Nicolaaskerk van Wieuwerd uur opent cultuurwethouder Stella van Gent op zondagochtend 1 juli om 10.00 uur 
het dichtersevenement ‘In Ons Element’. Dit is misschien wel het kleinste en fijnste evenement van LF 2018. U bent van harte 
welkom om dit bijzondere gebeuren bij te wonen. De entrée is vrij.  

Het eerste vers gaat over Anna Maria van Schurman en wordt voorgelezen door dichter Marten Visser uit Sneek. Verder 
treden in Wieuwerd op: Margreet Schouwenaar, tot voor kort stadsdichteres van Alkmaar, Yva Hokwerda en Annemarie 
Lindeboom uit Leeuwarden. Janna van der Meer uit Akkrum draagt een bijzonder vers voor van Douwe Tamminga uit 
de bundel ‘In memoriam’. Alle dichters presenteren verzen over het element Vuur dat vooral staat voor levenspassie.

Vanaf 12.00 uur, begint het dichterlijk woord te klinken rondom de bouwboerderij van de familie Sinnema aan de Allengaweg 1 
bij Arum. Bij goed weer treden de poëten op tussen wintertarwe en spelt. Drie uren later begint de dichterskaravaan om 15.00 uur 
in het Jopie Huisman Museum in het prachtige Workum. Op de zomeravond van 1 juli is het poëtisch slotstuk om 19.00 
uur op de Ouwe Jachtwerf Piersma aan De Skatting in Heeg.

In Ons Element’ wordt georganiseerd door Stichting Langstme. Er is doelbewust gekozen om dichters op bijzondere locaties 
te laten optreden in het hart van de Fryske mienskip. Om te beginnen in de bijzondere Nicolaaskerk van Wieuwerd.

Hardloopvirus heeft dankzij Swit&Sitrin in de 4 dorpen toegeslagen

swit en sit actie kidsWebsite
Zaterdag 9 juni 2018 werd in Itens voor de eerste keer de Swit&Sit Rin georganiseerd; een hardloop-evenement, georganiseerd door 4 enthousiaste hardloopsters uit de 4 dorpen. Met een kidsrun van 1 en 2 kilometer en daarna een run van 5 en 10 kilometer was er voor ieder wat wils. Vele vrijwilligers uit de 4 dorpen maakten door hun bijdrage dit evenement tevens mogelijk. Van verkeersregelaar, barman, presentator tot sponsor.
Onder prima omstandigheden werd er deze zaterdag in het begin van de middag afgetrapt met een warming up voor de kinderen. Met een heuse 'haas' voorop klonk daarna het startschot voor de kidsrun. Zo'n 30 kinderen uit de 4 dorpen en omgeving liepen de run uit, met aan de finish de prijs voor de winnaars en een medaille voor alle andere deelnemertjes.
Om 15.00 uur klonk het startschot voor de 10 kilometer, waar zo'n 25 deelnemers waren. De route ging door de prachtige Greidhoeke. Om 15.15 uur gingen de 5 kilometer-lopers van start, deze afstand was het populairst, met zo'n 40 deelnemers. Met een tijd van 23 minuten en 15 seconden was Itenser Stan Korbach de snelste van deze groep. Ilan Palstra tikte als eerste van de 10 kilometer-lopers de finish aan, in een tijd van 39,07. Alle deelnemers hebben de run uitgelopen.

Na afloop van de run was het goed sitten (na het switten). Met een hapje en drankje en muzikale begeleiding was het nog lang gezellig op het sportveld in Itens.

Terugkijkend op dit evenement, wat voor de 1e keer in Itens georganiseerd werd, mogen de organiserende dames met recht trots zijn. Een mooi, sportief en goed georganiseerd evenement, welke jong en oud in beweging brengt en daarnaast de mienskip uit de dorpen met elkaar verenigd.
Kinderen hebben op een leuke, speelse manier kennis gemaakt met de hardloopsport en daarnaast is de verdienste dat de trainingsgroep, welke is ontstaan in voorbereiding op de run, nog blijft bestaan en er zelfs nog nieuwe hardlopers aanhaken. Reactie van de dames: "We kijken terug op een zeer geslaagde dag. We hebben deze dag bijna 100 deelnemers mogen ontvangen. Echt boven onze verwachting, voor deze eerste editie. De deelnemers waren laaiend enthousiast over de routes door onze mooie Greidhoeke. Ook van de gezelligheid nadien tijdens het ‘sitten’ werd van alle kanten genoten. Als het aan ons ligt, komt er zeker een vervolg!"


Facebook: https://www.facebook.com/switensitrin/

Utnoeging foar it Fûgelwacht Rikkersfeest op sneon 30 juny

rikkersWe starte om healwei fjouweren mei de Fiskwedstriid
Op de smûke kade yn Rien, âld en jong kin mei dwaan!
Opjefte foar oanfang wedstriid,  opfleure mei live muzyk
Dêr nei op de kamp...
Sille de tonnen rikje, It bier is kâld
Flonkert de wyn yn it glês..de fisk is fergees !!!!
It waar ûngewis, mar de jûn sil smûk wêze
De bern kinne harren fermeitsje op it springkessen
Harren moai meitsje litte troch de smynksters
Ranja drinke; sa folle as se wolle en iis en poffertjes ite.
Fierder muzyk, einekuorren meitsjen, fjoerkuorren, iten, drinken, gesellichheid en foaral rikke fisk!

Eltsenien is fan herte wolkom!

Mear Fryslân app van de Greidhoeke

greidhoeke appSinds 14 mei is de Greidhoeke app te downloaden als onderdeel van de MeAr FRYSLAN app. Het is een interactieve route door de Greidhoeke met op 11 plekken extra informatie, hetzij tekst of animatie. De totale lengte van de fietsroute is 42 km, maar je kunt op elke plek in de route starten (en stoppen). Door augmented reality zien deelnemers op hun smartphone dingen, die er niet echt zijn. Dit gebeurt door een digitale laag die over de werkelijkheid wordt gelegd. De eerste 250 downloads zijn gratis.
Kijk voor rmeer info op www.mearfryslan.nl

Timmerdorp de Klomp 29-30 augustus 2018

Timmerdorp Wommels groepsfoto 2
Timmerdorp de Klomp is een tweedaagse incl. overnachting in tentjes voor kinderen van groep 5 t/m 8. Het staat voor gezelligheid, creativiteit en samenwerken. De kinderen bouwen met pallets, spijkers en touwen hun eigen hut. Vrijwilligers zien erop toe dat het bouwen veilig gebeurt.
Naast het timmeren en zagen organiseert de werkgroep in samenwerking met de buurtsportcoach van de gemeente Súdwest-Fryslân en zwembad de Klomp uit Wommels ook diverse sport- en spelactiviteiten.

Deelname aan Timmerdorp kost €15 per kind. Voor kinderen uit een minimagezin is dit evenement gratis. Zij hebben thuis een brief met het aanmeldingsformulier ontvangen.

Timmerdorp is op zoek naar vrijwilligers (18+) die de kinderen willen begeleiden bij het bouwen van de hutten. Bent of kent u een enthousiaste vrijwilliger? Geef u dan op via het aanmeldformulier of bij de een van de leden van de werkgroep bestaande uit: Thea Baarslag, Grietje Cartens, Hilda Finnema, Jet Reitsma en Karin Batteram.

Kijk voor meer informatie op sport.sudwestfryslan.nl. Op sport.sudwestfryslan.nl kunt u ook uw kind(eren) aanmelden voor Timmerdorp. Voor vragen kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de Buurtsportcoach via T: 06-46234064 of E: k.batteram(@)sudwestfryslan.nl

Swit&Sitrin!

swit en sit actie kidsWebsite
In bjusterbaarlike dei yn Itens juster: De earste edysje fan de Swit&Sitrun. Noch efkes neigenietsje? Dat kin! De foto's sprekke foar harren sels...

foto's Swit&Sit

Zaterdag a.s. Swit&Sitrin in Itens

switsit
Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het zover...... de eerste editie van het hardloopevenement Swit&Sit in Itens is dan een feit. Earst efkes Switte en dan kinst hearlik Sitte!

Programma:
Vanaf 13.00 uur kunnen deelnemers zich melden in de tent op het sportveld, daar krijg een ieder zijn/haar startnummer en een Swit&Sit shirt. Waardevolle spullen kunnen  op eigen risico achter gelaten worden in de tent bij de organisatie. Onder het genot van heerlijk hardloopmuziek van een DJ kan iedereen alvast in de stemming komen. 

Kidsrun:
- 13.45 uur warming up voor de kidsrun
- 14.00 uur start kidsrun 1 en 2 kilometer

- 15.00 uur start 10 kilometer
- 15.15 uur start 5 kilometer
- 16.00 uur live muziek en lekker Sitte!!!

Parkeren
Parkeren langs het sportveld is niet toegestaan, graag zoveel mogelijk het dorp in rijden. De laatste 500 meters van de looproute komt door het dorp (vanaf kant van Rien richting kaatsveld), graag de auto zo parkeren dat je er als loper veilig langs kunt lopen.


Nog Switters die mee willen doen?  Opgeven is nog steeds mogelijk! Toeschouwers langs de route zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Feest yn Itens!

IMG 20180514 WA0007
Prachtich waar hjoed foar in feestje op it sportfjild yn Itens, fannemiddei fanôf 15.00 oere. Mei spultsjes, musyk en bbq! Eltsenien is wolkom!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen