De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Aanbod cursussen kaatsacademie

kaatsacademie
De KNKB verzorgt jaarlijks trainersopleidingen op verschillende niveaus. In de winterperiode biedt de FB Oranjewoud Kaatsacademie wederom verschillende cursussen aan. De volgende opleidingen zijn reeds gepland:

Opleiding tot jeugdscheidsrechter (niveau 2)
29 januari en 12 februari
Aanvang 19.30 uur- 21.30 uur
De Trije Franeker

Opleiding tot scheidsrechter seniorencategorie (niveau 3)
5 maart en 19 maart
Aanvang 19.30- 21.30 uur
De Trije Franeker

Op uitnodiging! Opleiding tot scheidsrechter topwedstrijden (niveau 4)
2 april en 16 april
Aanvang 19.30 uur- 21.30 uur
De Trije Franeker

Kaatstrainer 2:
11 februari 2019 Franeker
3 april centrale plaats (nader te bepalen)

Heb je interesse? Neem dan contact op met Gerard Witteveen, voorzitter van K.f. Itens e.o.  

Sport Súdwest Fryslân organiseert: workshop 'Bestuurlijk vernieuwen'

logo sud west
Heeft u ook te maken met uitdagingen in een veranderende omgeving? Deze workshop is voor verenigingsbestuurders, die zoeken naar oplossingen voor slepende problemen óf verenigingen met ambities, die inzien dat verandering essentieel is voor de continuïteit en vooruitgang.

Bestuurlijk vernieuwen en verjongen: Aandacht voor verschillen, juist om het verschil te maken!
We staan expliciet stil bij de mensen die hierin de belangrijkste rol vervullen, namelijk u als bestuurder!

Aandacht voor bestuurlijke vernieuwing: We bespreken wat dit oplevert, voor de vereniging én voor u als bestuurder zelf. Bijvoorbeeld hoe dit bijdraagt aan een optimale sfeer, dynamiek en betrokkenheid. Een ondernemend en divers samengesteld bestuur heeft een positieve werking op de vereniging.
Aandacht voor bestuurlijke verjonging: het werven van de nieuwe generatie bestuurders is ingewikkeld. Hoe pak je dit aan? Hoe kun je een vrijwillige functie in de vereniging aantrekkelijk maken en effectief promoten?

Datum: 5 november
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: MFC it Harspit in Oppenhuizen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuner René van Dam.
Aanmelden doet u door een mail met uw contactgegevens te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AED in de Fjouwer doarpen

AED2
Alweer enige jaren hangt er aan de achterkant van het dorpshuis een AED. Deze AED is financiëel mogelijk gemaakt door de gemeente Littenseradiel, stichting De Lytse Fjouwere (dorpshuis) en dorpsbelang De Fjouwer Doarpen. De jaarlijkse onderhouds- en bijscholingskosten worden door Dorpsbelang gedragen. Dit najaar wordt de AED weer voorzien van een nieuwe batterij en elektroden zodat hij de komende jaren weer up to date is.

In de 4 dorpen zijn een aantal vrijwilligers, die zowel de AED kunnen bedienen en kunnen reanimeren. Mocht u de AED nodig hebben, dan kunt u een beroep doen op 1 van deze vrijwilligers. De actuele lijst met vrijwilligers is terug te vinden op de website van de 4Doarpen. Wilt u zich ook aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u een mail sturen naar dorpsbelang(@)de4doarpen.nl.

Het gaat hierbij om een voorziening, waar alle inwoners van de dorpen een beroep op kunnen doen, dus ook zij die geen lid zijn van Dorpsbelang. Het bestuur van Dorpsbelang doet dan ook een beroep op deze groep niet-leden om zich alsnog aan te melden als lid van Dorpsbelang, op dorpsbelang(@)de4doarpen.nl.


HOE TE HANDELEN BIJ EEN HARTSTILSTAND!

STAP 1: BEL 112, MELD DAT HET GAAT OM EEN HARTSTILSTAND
* Via 112 wordt de ambulance opgeroepen
* Geef duidelijk door dat het gaat om een hartstilstand
* Blijf bij het slachtoffer; bel een van de vrijwilligers als u niet zelf kunt reanimeren
* Laat anderen het AED apparaat halen

STAP 2: LAAT AED APPARAAT HALEN. Waar is een AED apparaat:
* Aan de achterzijde (buitenmuur)van het dorpshuis De Lytse Fjouwere; de AED is dag en nacht beschikbaar
* Bent u alleen, bel dan uw buren, dichtstbijzijnde familie of de hulpverlener in de buurt en laat die het AED apparaat halen

Naam en telefoonnummer van degene die u moet bellen.
1. naam : tel.nr. :
2. naam : tel.nr. :
3. naam : tel.nr. :

STAP 3: HELP HET SLACHTOFFER.
* Blijf kalm en start reanimeren (indien mogelijk)
* Sluit AED aan en volg de instructies van de AED
* Blijf reanimeren tot de ambulance er is

Print bovenstaande stappen uit en doe dat ook met onderstaande de lijst met namen van vrijwilligers, die de AED kunnen bedienen. Leg de informatie op een plek, die u zich gemakkelijk herinnert (bijvoorbeeld de meterkast). U heeft immers geen tijd om de computer op te starten als er een noodgeval is!!!

FDD programma 2018-2019

fdd nieuw logo
Team FDD heeft weer een programma met leuke activiteiten voor jong en oud in de 4 doarpen samengesteld!
Bekijk het programma en vergeet je niet op te geven! Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Expositie “PASSIE VERBINDT”

passie 2
In deze expositie willen wij “de yogagroep van Itens e.o.” onze passie en onze verbondenheid laten zien. Ieder op eigen niveau maar wel met hetzelfde idee op de achtergrond: verbinding draagt bij aan een betere wereld.

Binnen onze yogagroep hebben wij geïnventariseerd wat ieders persoonlijke passie is. Daaruit is een verrassend rijk boeket aan activiteiten naar voren gekomen, waar ieder met veel gevoel over kan praten. Dit maakte ons blij. Vanuit dit gevoel ontstond het idee: wij gaan een expositie organiseren.
Alle passies passen op een yogamatje!

Wanneer? 5,6,7 en 12,13,14 oktober
Waar? in de Mennistetsjerke aan de Hearedyk 31 in Itens
Openingstijden 13.30 tot 17.00 uur

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Er is koffie en thee verkrijgbaar met wat lekkers erbij. U bent van harte welkom!

Yogagroep Itens e.o.

Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober 2018

kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober is de opening van de kinderboekenweek! Het thema van dit jaar is vriendschap.De start is om 15.00 uur in de bibliotheek in Wommels, met verschillende activiteiten, waaronder; vriendschapsbandjes maken, taartje versieren en poëziealbum gedichtje maken. Op de site van de bibliotheek staat meer informatie over alle activiteiten rondom de kinderboekenweek.

Project 'Bûtengewoan Berikber' van start

Johannes Kramer
Inwoners van Fryslân kunnen vanaf nu aan de slag met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van eigen dorp of stad.

Gedeputeerde Johannes Kramer gaf in Jellum het startsein voor het nieuwe project Bûtengewoan Berikber. Buslijnen doen het steeds minder goed en zijn daarom niet toekomstbestendig. Om het platteland leefbaar te houden onderzoekt Provincie Fryslân hoe met het beschikbare budget meer kan doen. De mienskip zelf heeft als geen ander kennis en kunde van de eigen omgeving. Daarom willen men graag van hen horen hoe de bereikbaarheid beter kan. Goede ideeën worden getest in de praktijk. Bij succes nemen men het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer.

Provincie Fryslân gaat op zoek naar creatieve en innovatieve vervoersoplossingen. Dat doen ze in Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân/Drachten. Waar hebben mensen behoefte aan? En wat is praktisch haalbaar en betaalbaar? Drie deskundige bureaus helpen inwoners bij het denk- en uitwerkproces. Deze bureaus – in ieder gebied één – helpen bij het zoeken naar een totaaloplossing voor het gebied.

Nadat de inwoners ze hebben aangedragen is er tijd om een aantal ideeën in de praktijk te testen. Bij succes worden ze meegenomen in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer, dat in december 2022 ingaat.

Mensen die graag mee willen denken kunnen zich aanmelden via www.butengewoanberikber.frl. Een van de drie bureaus neemt dan binnenkort contact op.

Iepen Kafee: freed 5 oktober

Dorpshuis Bar
Freed, 5 oktober, is der wer in iepen kafee of in freedtemiddeiborrrel sa’t it ek wol neamd wurdt.
Om 15.00 oere giet it doarpshûs iepen, elk is frij om te biljerten, kaarten, spultsje dwaan, wat jim mar wolle.
Elk is wolkom, jong, âld of der tuskenyn.

Fred soarget foar in lekker hapke iten, wa’t hjir gebrûk fan meitsje wol, kin dit trochjaan oan Bouwe Jan op nûmer
06 4111094 of maile nei Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graach oant sjen yn de “lytse Fjouwere”

12 oktober FDD workshop bloemschikken

fdd bloemschikken
Nieuws van FDD:
De eerste workshop bloemschikken is op vrijdag 12 oktober 2018 om 19.30 uur in het dorpshuis, kosten €13,50, opgeven kan t/m vrijdag 5 oktober 2018! Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

27 septimber Itenser rûnte

MartinikerkDizze kear by de Itenser rûnte: Dr Ton de Kok: Wat is God? Wetenschappers en kunstenaars op zoek
Ton de Kok wie marinier, hat Russysk studearre en wurke by de ‘inlichtingendienst’. Hy siet 10 jier foar it CDA yn de Twadde Keamer. Yn 2000 promovearre hy en waard dosint godtsjinst oan in lyceum yn Amsterdam.

Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere, it plak is de Martinitsjerke fan Itens (de Herfoarme tsjerke) Yn it skoft is der foar € 0,50 kofje of tee by de koster
Opjaan kin troch € 30,00 foar it hiele programma; losse kaarten kostje € 7,50
Ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of email nei Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen