De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Warming-up Swit&Sit 24 maart

swit
Sneon 24 is der in geselliche musykjûn yn de Lytse Fjouwere yn Itens foar eltsenien dy't wol hâld fan in geselliche Sit-jûn! Fanôf 2030 oere. Wat is dyn favoryte Switnummer?

Even voorstellen: buurtsportcoach Súdwest-Fryslân

gemeente sud west
Bij deze stel ik me graag aan u voor : Karin Batteram, één van de buurtsportcoaches van gemeente
Súdwest-Fryslân. Per heden ben ik aanspreekpunt voor  voormalig Littenseradiel (Waaksens, Kûbaard, Wommels, Iens, Hinnaard, Easterein, Hidaard, Itens, Rien, Reahûs, Lytsewierrum, Britswert, Wiuwert, Boazum en Easterwierrum). 
Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. iedereen in beweging, sporten en bewegen in de omgeving, beweegplezier in het onderwijs, talent en topsport en sportaccomodaties, dan kunt u contact opnemen via onderstaande
gegevens: 
Tel: 0515 489939 / 06-46234064
k.batteram(@)sudwestfryslan.nl
werkdagen: ma-woe-do

Iepen dei skoalle De Romte Itens 21 maart

DeRomte1Op woansdei 21 maart wolle wy jo graach ús trijetalige skoalle sjen litte. Jo binne fan herte wolkom tusken 08.30 en 10.00 oere. De kofje stiet klear! U kunt rondkijken in de groepen en zelf bepalen welk tijdstip u bij een groep aansluit. Het programma van deze ochtend is: Alle groepen beginnen om 8.30 tot 9.00 uur in de kring. Groep 4 t/m 8 leest de laatste 15 minuten. Van 9.00 tot 9.30 uur gaan alle groepen rekenen. Om 9.30 tot 10.00 uur gaat de onderbouw veilig leren lezen + een werkles doen. In de midden- en bovenbouw doen ze spelling/taal/rekenen.

See you at De Romte in Itens!

Foto's 'Hertejeie'

ToneelNISII Hertejeie2018
Om nog even na te genieten van de toneeluitvoering afgelopen weekend: de foto's!

Maatklaverjassen 2

Freed is it safier!

Der ha har al 24 koppels opjûn, dat liket der op!

Wolst ek noch meidwaan? Jou dy (leafst jim) op by Jan Leijenaar tel. 06-51880917
We begjinne om 20.00 oere en de ynlis is €3.50

Oant freed!klaverjassen

Openbare bekendmakingen gemeente Súdwest Fryslân

logo sud westWilt u weten waar de openbare bekendmakingen (zoals een bouwvergunning, vergaderstukken gemeenteraad etc.) van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn te vinden of hoe u zich er op kunt abonneren? Deze informatie is te vinden op de website van de gemeente Súdwest-Fryslân. Ga naar de homepagina van de website van de gemeente/ klik links op bekendmakingen/klik vervolgens op openbare bekendmakingen.
De gemeente werkt aan een nieuwe website. Als deze in de lucht komt zal de route naar deze pagina waarschijnlijk anders zijn. 
De gemeente Súdwest-Fryslân publiceert bekendmakingen niet in een krant. Sinds een aantal jaren zijn gemeenten hier niet meer toe verplicht.

Lyts Leed yn de gemeente Súdwest Fryslân

gemeente sud west
Yn Littenseradiel koenen ynwenners saken, dy't yn de iepenbiere romte net yn oarder wienen melde fia Lyts Leed. De gemeente Súdwest-Fryslân hat in soartgelyk systeem. Ynwenners kinne no in "Melding openbare ruimte" dwaan. Hjirby de link mei ynformaasje oer dit systeem en hoe it wurket.

IJsactiviteiten maart 2018 (foto én video)

IJsbaan Priksleeen2018
En zo kon er begin maart 2018 tóch nog geschaatst worden! 
Hoewel er een stevige wind stond, was het ijs op de ijsbaan in Rien donderdag 1 maart dik genoeg om te kunnen schaatsen. Deze wind weerhield veel schaatsliefhebbers niet van schaatsplezier op de ijsbaan. 

Zaterdag 3 maart organiseerde de ijsclub activiteiten Knobbelen en Priksleeën, het weer was iets aangenamer en zelfs het zonnetje kwam erbij. Een prachtige opkomst, ook heel veel jeugd, mooi!

Foto's van het lange schaatsweekend zijn te vinden in het >Fotoalbum< Daarnaast heeft Caspar Bronwasser uit Lytsewierrum prachtige drone-opnames gemaakt van het priksleeën. Deze videobeelden zijn >hier< te bekijken.

Het ijsbestuur wil via deze weg iedereen bedanken voor ieders deelname en/of inzet op welke wijze dan ook. Het waren vier koude, maar prachtige ijsdagen, hopelijk krijgen deze eind dit jaar een vervolg.

Lees meer voor de uitslagen...

Lees meer: IJsactiviteiten maart 2018 (foto én video)

IJsbaan Rien gesloten

IJsbaanRienDooi Opruimen
En dan zit het winterweer er toch echt op. Tot aan het begin van de zondagmiddag zijn de laatste slagen op het ijs gemaakt, met name in de ochtend kon er nog heerlijk worden geschaatst.
De plassen liggen op de baan, de dooi heeft ingeslagen. 

Het ijstentje is weer opgeruimd, in de hoop dat dit eind dit jaar weer kan worden opgezet...

Maatklaverjassen

Freed 16 maart is it (maat) klaverjassen foar elkenien!

Jou dy op mei dyn maat en kom gesellich in jûntsje kaarten.

Opjaan kin by Jan Leijenaar till. 06-51880917

Graach oant sjen.
It bestjoer fan kaartklup "De Fjouwerkaart"20090201klaverjassen

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen