De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Kinderen basisschool de Romte zaaien bijenlint

LC DeRomteBijenlint
Vrijdag 21 april hebben de kinderen van basisschool de Romte uit Itens de berm langs de Draversdyk, tussen Itens en Rien, ingezaaid met bloemenmengsel. In de Leeuwarder Courant van 22-04-2017 een bijdrage hierover.
Het inzaaien sluit prachtig aan bij Greidhoeke goes Onderwijs, het project waar de Romte actief aan werkt. Door middel van de grutto leren de kinderen het belang van diversiteit voor mens en dier. Onderzoekend leren staat hierbij centraal.

Fjouwerdoarpenterras


fjouwereHet kan weer: Fjouwerdoarpenterras!


Door en voor inwoners van Itens, Lytsewierrum, Rien en Hinnaard.

Nu de verbouwing van het dorpshuis  De Lytse Fjouwere zo goed als klaar is, is het weer mogelijk voor alle inwoners van Lytsewierrum, Rien, Itens en Hinnaard  om het terras van De Lytse Fjouwere te runnen gedurende de weekenden in de zomerperiode.  
Twee jaar terug hebben we hier al ervaring mee op gedaan, een aantal inwoner hebben toen een aantal dagen per toerbeurt ‘het terras gerund’ . De meest heerlijke baksels en gerechten werden geserveerd. Daarom voor de komende zomer opnieuw dit aanbod.

Even ter herinnering: wat is het idee?
De zomer is altijd een rustige periode voor het dorpshuis  De Lytse Fjouwere.  Als bestuur vinden we dit wat jammer, vooral omdat het terras zo weinig gebruikt wordt.  Terwijl er, zo verwachten wij, vast wel mensen zijn (denk bv. aan fietsers en wandelaars)  die het op prijs zouden stellen dat het terras open is voor een hapje en een drankje.
Zoals bekend wordt het dorpshuis gerund door vrijwilligers. We kunnen niet van hen vragen om ook de zomerperiode zich hiervoor in te zetten. Daarom hebben we het volgende plan  bedacht:  
We stellen het terras en café gedeelte van het dorpshuis beschikbaar voor alle inwoners van de vier dorpen gedurende de weekenden.  Iedereen die 21 jaar of ouder is én woonachtig is in één van onze vier dorpen,  kan zich  inschrijven voor één  (of meerdere ) dag (en) in het weekend in de periode tussen 1 juni  en  1 september  2017.   Je hebt dan de beschikking over het terras en het café tussen 10.00 en 19.00 uur.  Hiervoor hoeft geen huur te worden betaald. De opbrengst van de koffie, thee en drankjes is voor De Lytse Fjouwere. Maar je mag je eigen meegebracht (het leukst is natuurlijk eigengemaakt) lekkers voor bij de koffie  en lunchgerechten  (bijv. soep, hartige taart, uitsmijter, pannenkoeken etc.)  verkopen en deze opbrengst is uiteraard voor jezelf.  Dus degene die deelneemt kan zijn of haar eigen dagmenu samenstellen.

Heb je interesse om hier aan deel te nemen?  Geef je dan snel op, in ieder geval vóór 10 mei a.s. .  Je wordt dan uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Op die avond kun je je ook inschrijven.  Opgeven kan, het liefst via de e-mail, naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Of een telefoontje naar Marianne Eringa,  06 44762671
 
Het bestuur van dorpshuis De Lytse Fjouwere

Koningsdag 2017 in de 4 doarpen

koningsdag 2017Op donderdag 27 april wordt Koningsdag in de Fjouwer doarpen gevierd met de volgende activiteiten:

Vanaf 9.30 uur Dorpshuis open
Het dorpshuis is de hele dag geopend voor een hapje en drankje: een kop koffie, soep, een broodje, een snack, een borrel enz. Bij mooi weer is het terras geopend, waar rond etenstijd heerlijke hamburgers gebakken worden.

10.00 uur Opening seizoen speeltuin Yn'e Golle
Dit jaar organiseert de speeltuincommissie een fotospeurtocht voor jong en oud door Itens. Er wordt in kleine groepjes gestreden voor prijsjes. Assistentie van mensen, die in het bezit zijn van een mobiele telefoon, wordt op prijs gesteld. Start bij de speeltuin!

11.00 uur Lytse Fjouwere keatspartij
K.f. Itens e.o. organiseert ook dit jaar weer de eerste kaatspartij van het seizoen: 'De Lytse Fjouwere-partij'. Deze kaatspartij is voor iedereen, die niet meer op de basisschool zit. Opgave voor 26 april bij Jan Gerben Strikwerda, inleg is €3,-. De sponsor is Stichting De Lytse Fjouwere.

Vanaf 11.30 uur Vrijmarkt
Vrijmarkt op de Tsjerkebuorren (nabij het parkeerterrein bij de Martinikerk). Een ieder is vrij om zijn/haar spullen hier te verkopen. Deelname is op eigen risico, er is geen organiserende vereniging.

14.00 uur Jeu de boules
Wie heeft er zin om weer te jeu-de-boulen? Op Koningsdag treffen we graag de liefhebbers van alle leeftijden op het sportveld in Itens, om 14.00 uur. Neem ballen mee en kom mee jeu-de-boulen! (er zijn ook 2 setjes beschikbaar)

14.00 uur Koningskaarten in het dorpshuis
Kaartclub de Fjouwerkaart organiseert 'Koningskaarten' in doarpshuis De Lytse Fjouwere. Opgeven kan bij het bestuur van de klaverjasvereniging tot en met Koningsdag 13.15 uur. Inleg is € 3,50.

Slachtemarathon 2018: Net ien mar twa dagen

Slachtemarathon2018
Freed 14 april wie der in parsekonferinsje fan de Slachtemarathon. It bestjoer makke bekend dat de Slachtemarathon yn 2018 net ien mar twa dagen duorret en dat der – ienmalich – in spesjale rûte rûn wurdt. Yn 2018 is de Slachtemarathon dus ien kear in ekstra spesjale Slachtemarathon. It tema fan de 6e Slachtemarathon is: Thús. De 6e Slachtemarathon is op freed 31 augustus 2018 en sneon 1 septimber 2018.

Rûte: troch de doarpen
It parcours rint troch alle doarpen dy’t belutsen binne en dat betsjut dat der in ienmalige nije rûte is. Om’t dy langer is as de gebrûklike 42 kilometer, duorret de Slachtemarathon twa dagen en oernachtsje de dielnimmers ûnderweis yn in oantal doarpen. By minsken thús, op tydlike campings of yn in stâl. De doarpen sette de doarren iepen en litte sjen wat sy yn hûs hawwe.

Thema: Thús!
It tema thús heart by de doarpen. Thús is in gefoel. It is persoanlik, mar kinst it ek diele mei oaren. It is in plak dêr’st dy feilich fielst, in plak dêr’st freonen en famylje útnûgest, in plak dy’t in part fan dyn identiteit is. It thúsgefoel is net allinnich opsluten yn de muorren, de daken of de meubels fan dyn hûs, mar is foaral ferankere yn dyn hert.
 
De kaartferkeap start foar Slachte-Freonen op 23 septimber 2017, de reguliere kaartferkeap start op 30 septimber 2017 en kinne besteld wurde fia de webside fan de Slachtemarathon. Besjoch foar mear ynformaasje ek de Facebook-side fan de Slachtemarathon, mei û.o. in diel fan de parsekonferinsje yn Kubaard.

Stremming Molmawei, Rien

WerkInUitvoering
De Molmawei (vanaf de verkeersremmer nabij nummer 21 tot kruising Slachtedyk) is gestremd voor alle verkeer, in verband met het aanbrengen van bermverharding van dinsdag 18 april tot en met maandag 24 april 2017, op werkdagen tussen 7.00 en 16.30 uur.

De werkzaamheden zijn weergevoelig, daarom kan het werk eerder, maar ook later klaar zijn.
De omleiding wordt met borden aangegeven. Bewoners in het werkvak worden nader geïnformeerd over de bereikbaarheid. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor hulpdiensten. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van het recreatieve fietspad door de landerijen tussen Rien en Lytsewierrum.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Littenseradiel uitgevoerd door Schagen Infra bv uit Hasselt. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk, Dennis Eefting van Schagen Infra bv, telefoon: 06 – 10 13 26 24.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Fluitman, bereikbaar op telefoonnummer 14 0515.

Stremming Hinnaard: 18 t/m 28 april

WerkInUitvoering
Vanaf dinsdag 18 april tot en met vrijdag 28 april 2017, is een gedeelte van de Monsamabuorren- Iewei (vanaf afslag Easterlittens tot Hinnaarderhoek) op werkdagen tussen 7.00 en 16.30 uur, afgesloten voor alle verkeer in verband met het aanbrengen van bermverharding.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder, maar ook later klaar zijn.
De omleiding wordt met borden aangegeven. Bewoners in het werkvak worden nader geïnformeerd over de bereikbaarheid. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor hulpdiensten.


De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Littenseradiel uitgevoerd door Schagen Infra bv uit Hasselt. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk, Dennis Eefting van Schagen Infra bv, telefoon: 06 – 10 13 26 24.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Fluitman, bereikbaar op telefoonnummer 14 0515.

programma Fjouwer Doarpen Dei 20 maaie

logo FDD
Dit jier wurd der wer Fjouwer Dorapen Dagen organisearre troch de froulju van FDD, mei hulp fan de boarterstúnkommisje, de keatsferieniging en in soad frijwilligers. It wurde fêst wer moaie dagen! Sjoch hjir wat der is : programma

Algemene ledenvergadering dorpsbelang

vergaderigDorspbelang nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang “De Fjouwer Doarpen” .
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op maandag 1 mei 2017, om 20.00 uur in het dorpshuis “De Lytse Fjouwere” te Itens 

Met aansluitend gastspreker Anne de Jager over de organisatie bij de brandweer en wat er gebeurd als men de brandweer belt.

Lees meer voor het volledigeprogramma...

Lees meer: Algemene ledenvergadering dorpsbelang

LC: Rien - Vervallen woning moet opgeknapt

LC VervallenWoningRien
Leeuwarder Courant, donderdag 6 april 2017:

De eigenaar van een zwaar verwaarloosde woning aan de Molmawei in Rien moet zijn bezig opknappen. Hij krijgt dit verzoek van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel. Zij stellen dat het pand ernstig in verval is geraakt en daardoor niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Het college heeft de bevoegdheid op te treden tegen eigenaren van vervallen panden en ze te verplichten hun gebouwen weer te laten voldoen aan de criteria van de Woningwet.

Nieuw logo voor FDD

FDDlogo2017
Nieuwe lente nieuw geluid! Met de komst van nieuw FDD-lid Nynke van Foeken halen we ook weer nieuwe talenten in huis. Nynke heeft een nieuw en fris FDD- logo ontworpen, waar we erg blij mee zijn!

Check haar bedrijf in Lytsewierrum: Merk aan de winkel, www.merkaandewinkel.nl voor meer websiteontwerp, design, drukwerk, video en fotografie.

Welkom bij FDD, Nynke!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen