De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Reuzengrutto duikt op bij Inspiratiedag

GruttoKunstwerkDielshus
De Reuzengrutto van Mark Nijdam die afgelopen zaterdag verdween, is weer boven water. Woensdag dook het vier meter hoge kunstwerk op voor It Dielshûs, waar het project Greidhoeke goes Onderwijs officieel van start ging met een heuse inspiratiedag.
Ruim 200 kinderen van de 4 scholen van Gearhing OT7, waar ook SBS de Romte in Itens onder valt, hebben deze dag deelgenomen aan diverse workshops rondom kunst en cultuur.

Voor de midden/bovenbouw was één van de onderdelen College Tour met professor Theunis Piersma, waar de kinderen de gelegenheid kregen om professor Piersma de hemd van het lijf te vragen. Al met al een zeer inspiratievolle dag een een prachtige start van dit project waarbij de talentontwikkeling centraal staat. De eerste foto's van deze dag zijn te vinden via de Facebookpagina van de Romte of Greidhoeke goes onderwijs.

Dat de Reuzengrutto niet echt was verdwenen zal vast veel mensen geruststellen. Veel inwoners en belangstellenden maakten zich al zorgen, zo bleek uit de berichten op Twitter en de vele telefoontjes die Murk Nijdam heeft gehad. De Reuzengrutto zal nog tot zaterdag naast It Dielshûs schitteren, daarna zal Murk het kunstwerk weer een plaatsje geven op zijn eigen land.

FDD filmavond 4 maart


film 4 maartZaterdag 4 maart organiseert FDD in samenwerking met Alien Tjerkstra alweer de laatste filmavond van dit seizoen.
De entree is 3 euro inclusief een kopje koffie/thee. We beginnen om 20:00 uur.

Deze keer de film 'Captain Fantastic: een film, geregisseerd door Matt Ross, met in de hoofdrol Viggo Mortensen, als vader van zes jonge kinderen. Ze leven geïsoleerd van de samenleving in de bossen van het Pacific Northwest.
Ben is een toegewijde vader, die zich toelegt op de academische en fysieke opvoeding van zijn kinderen. Wanneer een tragedie zich aandient, is hij verplicht zijn zelf gecreëerde paradijs te verlaten. Geconfronteerd met de echte wereld, begint Ben aan een nieuwe uitdaging als ouder om zijn gezin de geschikte opvoeding te geven.

Keunstwurk Grutte skries Murk Nijdam fuort

GruttoVerdwenen
De grutte skries by Murk Nijdam yn Wommels is fuort. Fan it keunstwurk dat goed te sjen is fanôf de provinsjale dyk tusken Wommels en Boalsert, is sûnt sneontemoarn allinne noch it betonnen fûnemint oer.

Murk Nijdam is boer yn Wommels en docht in protte foar de greidefûgels. Foar dizze fertsjinsten hat er ferline jier de "Bronzen Grutto" krigen fan Vogelbescherming Nederland. Fan it jildbedrach by dizze priis liet Nijdam it keunstwurk meitsje, in fjouwer meter hege skries.

GruttoMurkNijdam hat noch gjin oanjefte dien, hy giet der fanút dat de skries ynkoarten wol earne opdûke sil. De skries is spesjaal makke troch keunstner Bert Denneman. Der is mar ien sa'n skries, de kâns dat minsken it keunstwurk werkenne is dêrtroch grut.

Minsken dy't mear witte kinne harren melde by Murk Nijdam, as by de Webredaksje, dan jouwe wy it troch.
Op foto 1 it keunstwurk dêr't allinne it fûnemint noch fan oer is, foto 2 in eardere foto dêr't de skries noch stiet te pronkjen.

Mysterie Zwarte Hand opgelost

BISlogo2
Inwoners van Littenseradiel konden er in januari bijna niet omheen: de Bende van de Zwarte Hand had toegeslagen. Maar wie of wat zat erachter?
Deze week is bekend geworden dat het de bende van BIS is, Berne Iepenloft Spul, dat dit jaar met de voorstelling "Pietje Bell en de binde fan 'e Swarte Hân" komt. 

Momenteel zijn 33 kinderen hard aan het repeteren voor het stuk dat vanaf 22 juni wordt opgevoerd.
Peter Sijbenga schreef het stuk, dat te maken heeft met Pietje Bell, bekend uit de boeken en de film.
Daarnaast zijn ook personages als Oliver Twist, Pippi Langkous, Dik Trom en typisch Friese boefjes als Suske de Rat en Sietske en Hielkje toegevoegd.

Zodra er meer over het stuk bekend is, zullen we daar uiteraard bericht van doen.

Toanielferiening Easterein spilet TWA

ToanielEasterein2017
Neist ús eigen toanielferiening binne ek de toanielferienings yn 'e omkriten wer drok dwaande mei de tariedings fan in nij stik.

Op 17, 18 en 19 maart spilet Toanielferiening 'Fuort mar Los' Easterein de foarstelling TWA.
It stik “TWA“ spilet yn de herberch fan Klaas en Jantsje van der Zee, oan de taap sitte ornaris net folle gasten. Troch de wike sa’n seis, sân, dan hâldt it wier wol op en faaks binne it dan ek noch de fêste klanten. Jo witte wol, klanten dy’t elkenien kin, en sels as jo der net bliid mei binne, harren altyd temjitte komme as wienen it jo bêste freonen. Op dizze jûn sit de kroech grôtfol, it komt harren suver oer it mad.
Dus de mouwen opstrûpt en de kop derfoar, soene jo sizze....

Yn ferbân mei in beheind oantal plakken is der in foarferkeap.
Der binne noch kaarten te krijen by Eppie Heins, Populiereleane 5 en Antje Stenekes, ’t Kleaster 8. Tagong: €7,50 / Bêrn: € 5,00 Fol = Fol

Lês mear...

Lees meer: Toanielferiening Easterein spilet TWA

FDD nieuws voor de kids in de Fjouwer doarpen

knutsel fddVergeet je het niet? De laatste keer FDD kinderknutselen (groep 1-8). Op woensdag 8 maart van 14.15-15.15u. Kosten €2,50. Opgeven is wel nodig i.v.m. inkoop. Doe dat voor a.s. woensdag 1 maart, dan rekenen wij op je komst! Gezellig, tot dan!

Team FDD

Gesellige middei mei Gjalt de Groot 5 maart

útnoeging gjalt de groot 1Op snein 5 maart sil Gjalt de Groot,  in âlderwetsk gesellige middei fersoargje yn it Doarpshûs “de Lytse Fjouwere”, middeis fan 15.00-17.00 oere.

Hy fertelt ferhalen út syn nije boek “No komt it noch” en noch wat oare smoute ferhalen.

Fierder in optreden fan de sjongsters “Triofantelijk” en ek  wurde der  Stellingwarver ferhalen ferteld troch skriuwer/ferteller Freddie de Vries.

Tagongspriijs € 7,50; Koartom in ôfwikseljend programma yn ús smûk Doarpshûs!

High Tea

Hallo allemaal,  

Zondag 26 februari van 14:30 t/m 17:00 organiseren we een high tea. Dan staan er allemaal lekkere hapje (taart scones enz.) op tafel en wordt er thee geserveerd. Hiervoor willen we alle dorpsgenoten voor uitnodigingen. Dus geef je voor dinsdag 21 februari  op en dan maken we er een gezellige middag van.

FDD

High Tea example

LC: Rien, 650 km ten noorden van Parijs

LC Rien
Leeuwarder Courant, zaterdag 4 februari 2017: Rien, 650 km ten noorden van Parijs
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van het artikel.

Met dank aan Agatha Flier (Itens), die de webredactie tipte over dit artikel!

Opbringst flessenbonnen aksje "De Poaskepôle"

Peuters
De flessenbonnen aksje fan de Jumbo yn Wommels hat it geweldige bedrach € 134,10 opbrocht. Der kin wer boartersguod en ûntwikkelingsmateriaal fan kocht wurde foar pjutteboartersplak "De Poaskepôle" te Easterein. It bestjoer wol elkenien fia dizze wei tige tank sizze foar alle giften!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen