De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Open monumentendag 2018

open monumentendag
Zaterdag 8 en zondag 9 september is het Open Monumentendag! 
In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar u normaal niet zo snel komt en deel te nemen aan de vele activiteiten, die georganiseerd worden. Het thema is dit jaar 'In Europa'. Met dit thema sluit Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar liggen op wat ons in dit deel van de wereld zoal cultureel aan elkaar bindt.
Een overzicht van de deelnemende monumenten in de gemeente Sudwest Fryslân: overzicht

Aanmelden nieuwsbrief gemeente Súdwest-Fryslân

logo Sudwest Fryslan
In de digitale nieuwsbrief 'Mei de doar yn 'e hûs' van het team Stads-, Dorps- en Bedrijfscontacten komt nieuws over uw dorp of stad aan bod. De nieuwsbrief komt zo'n vier á zes keer per jaar uit. Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

KWF collecteweek 2 t/m 8 september

KwfDe KWF-collecteweek vindt dit jaar plaats van 2 t/m 8 september 2018.

Duizenden vrijwilligers gaan dan langs de deuren om geld op te halen voor kankeronderzoek. In de 4 doarpen zullen Gea, Dorien/Hans, Regina en/of de familie Abels bij u aan de deur komen.
Mocht u niet thuis zijn: ook online kun je doneren: in een paar simpele stappen doneer je hier online.

​Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten.
Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Swit&sit rin klub

switsit
Fanôf moandei 3 septimber giet de Swit&sit rinklub wer fan start! Under begelieding fan Jan Gerben Strikwerda wurd der eltse wike draaft; begjinners, oefene dravers, eltsenien is wolkom. Meidwaan?  De start is om 19.30 oere, foar doarpshûs De Lytse Fjouwere. Opjaan is net nedich!

mededeling van Stifting Doarpshûs de Lytse Fjouwere

Dorpshuis2
Bij deze hebben we enkele mededelingen vanuit Stifting Doarpshûs de Lytse Fjouwere:

Bestuurswisseling:
Berend de Leeuw en Marianne Eringa zijn gestopt als bestuurslid van de stichting. Tiede van der Velde heeft de functie als voorzitter van Berend overgenomen en voor het secretariaat zoeken we nog een vrijwilliger. Is er iemand in de Fjouwer doarpen, die het leuk vindt om deze taak op te pakken, dan is hij/zij van harte welkom!
Wij als bestuur zijn ook actief aan het zoeken, maar wil je info, dan mag je je melden bij Tiede van der Velde.
Bij deze wil het bestuur Berend en Marianne bedanken voor hun inzet voor ons doarpshûs!

Vrijwilligers:
Wanneer er mensen zijn, die zo nu en dan een vrijwilligers taak, zoals een bardienst, willen draaien, dan is hij/zij van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij Bouwe Jan Huisman.

Schoonmaker:
We hebben een vacature voor schoonmaker. Het gaat om ca. 4-6 uur, één keer in de 2 weken. Meer info is te verkrijgen bij Dick de Haas of Fokje Altenburg.
Tegenover deze werkzaamheden staat een kleine vergoeding, mede gezien het vaste karakter ervan.

Verfbeurt:
Afgelopen zomer heeft Anne Knevelman it doarpshûs buitenom geschilderd. In dit nieuwe jasje staat it doarpshûs er weer pico bello bij!
Dank ook aan de hervormde kerk, die dit mogelijk heeft gemaakt.

Bestuur de Lytse Fjouwere
Fokje Altenbug, Dick de Haas, Bouwe Jan Huisman, Chiel Kampman & Tiede van der Velde

Dansles in De Lytse Fjouwere

dansles
Lijkt het je/jullie leuk om dit najaar dansles te volgen in het dorpshuis in Itens? Geef je dan op, met of zonder partner!
Het gaat om 8 danslessen van 1,5 uur. Kosten € 85,- p.p. De lessen zullen (bij voldoende deelname) worden verzorgd door dansschool Adema uit Leeuwarden.
Graag zo spoedig mogelijk opgeven, in ieder geval  voor 14 september, bij Bouwe Jan Huisman: 06-41111094 of bouwejanhuisman(@)gmail.com

31 augustus Iepen Kafee

20180420 182405Nei in prachtige simmer mei skitterend moai waar ha we hast wer sin oan in noflike middei yn it kafee.
Dêrom slúte we freed 31 augustus de simmerfakânsje ôf mei in iepen kafee.
Fanôf 15.00 oere binne jim fan herte wolkom foar in potsje biljerten, in boomke kaarten of ien of oar oar spultsje.
In praatsje of in ferhaaltsje kin fansels ek altyd.
We sjogge jim graach ferskinen!

Bestjoer en frijwilligers fan Doarpshûs De Lytse Fjouwere

Bewoners Itens kunnen weer vrij varen

ItensOpschonenVaart1
Afgelopen dagen zijn de vaarwegen rond Easterein, Hidaard, Hartwert en Reahus opgeschoond. Op het laatste moment is het nog gelukt om ook de vaarweg naar Itens mee te nemen in het project. Na diverse telefoontjes over en weer kon met een financiële bijdrage van Doprsbelang en de aanwonenden zelf, groen licht gegeven worden aan loonbedrijf Okkema, die de werkzaamheden uitvoert. Het overgrote deel van de kosten worden gedragen door projectplan van de vier genoemde dorpen.

Donderdag jl. is Okkema gestart met de werkzaamheden. Er wordt diep gehekkeld zodat de waterplanten niet al te snel terugkomen. De plantenresten en modder zijn aan een kant van de sloot op wal gelegd en zullen t.z.t. nog gefrased worden. Voordat dit kan gebeuren is het de bedoeling dat al het vuil wat meegekomen is opgeruimd gaat worden. Dorpsbelang zal hier nog een oproep voor plaatsen. Er zijn enige vrijwilligers nodig die dit voor hun rekening willen nemen.

Kortom de bootje bezitters van Itens kunnen dus weer vrij varen en genieten van de mooie sloten en vaartjes die onze dorpen met elkaar verbinden.

Johan Postmus
Vereniging De Fjouwer DoarpenItensOpschonenVaart2 ItensOpschonenVaart3  ItensOpschonenVaart4 ItensOpschonenVaart5 ItensOpschonenVaart6

Gezocht: vakantiebezorger Rien

VakantiebezorgerGezochtRien
Het NDC is op zoek naar een vakantiebezorger in Rien voor de periode 1 augustus t/m 30 september a.s.

Bezoring van regionale en landelijke ochtendbladen, maandag t/m zaterdag.
Minimumleeftijd is 15 jaar.

Interesse? www.krantine.nl Tel: 099 900 4743 (ma-vr 07:30-16:00 uur)

Zie bijgevoegde afbeelding voor meer informatie en de contactgegevens.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen