De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

it Fûgelwacht Rikkersfeest sneon 1 july

rikkers 4We starte om healwei fjouweren mei de Fiskwedstriid
Op de smûke kade yn Rien
Ald en jong kin mei dwaan
Opjefte foar oanfang wedstriid
Opfleure mei live muzyk
Dêr nei op de kamp
Sille de tonnen rikje
It bier is kâld
Flonkert de wyn yn it glês
De fisk is fergees !!!!
It waar ûngewis
Mar de jûn sil smûk wêze
De bern kinne harren fermeitsje op it springkessen
Harren moai meitsje litte troch de smynksters
Ranja drinke; sa folle as se wolle en iis en poffertjes ite.

Fierder muzyk, einekuorren meitsjen, fjoerkuorren, iten, drinken, gesellichheid en foaral rikke fisk Eltsenien is fan herte wolkom!
Dit barren wurdt mooglik makke troch de stipe van sponsors en de ynset fan tal frijwilligers. Tige tank hjirfoar!

Het 32ste Smashtoernooi van 10 t/m 15 juli

smashVoor de 32-ste keer organiseert Tennisvereniging Smash uit Easterein het Smashtoernooi. Van 10 tot en met 15 juli aanstaande.  Het is één van de hoogtepunten van de club, waarmee de tennissport extra onder de aandacht wordt gebracht in de wijde regio. De insteek van Smash is al jaren om het toernooi tot “het meest gezellige tennistoernooi van Friesland en omstreken” te maken. Die reputatie valt intussen op veel plekken te horen Het toernooi combineert het wedstrijdelement met sportiviteit, ontmoeting en gezelligheid.
De inschrijving staat open via www.toernooi.nl. Schrijf je nu nog in!

Vóór de schoolvakanties losgaan is het natuurlijk fantastisch om zelf nog even goed los te gaan. Een betere voorbereiding op de vakantieperiode kun je eigenlijk niet bedenken.
Ook niet spelende tennisliefhebbers zijn van harte welkom om een kijkje te nemen, te supporten of voor de gezelligheid. Het terras kan heel wat drukte aan.

Gravel blijft nog altijd de mooiste baansoort om op te spelen, en de wedstrijdbanen zijn in uitstekende conditie. Kortom; We doen ons best om er weer een prachtige week van te maken.

Dorpen willen vaarwegen toegankelijk maken

varenBootjes die vastlopen in dichtgegroeide vaarten en verstopte buitenboordmotoren. Het valt nu niet mee om de dorpen in Littenseradiel over het water te bereiken. Door overdadige plantengroei zijn de kleine vaarwegen onbevaarbaar. Maar er gloort hoop voor de kleine recreatievaart. Er ligt een plan klaar om de vaarten te hekkelen en op te schonen.

Op initiatief van de dorpsbelangen Easterein, Hidaard, Reahûs en Hartwerd zal vijftien kilometer vaarweg worden aangepakt. Voor de uitvoering van het project is zo’n €70.000 nodig. Het Iepen Mienskipsfûns en de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân stellen gezamenlijk € 50.000 beschikbaar en via crowdfunding wordt geprobeerd het ontbrekende geld op tafel te krijgen.

Crowdfunding, een publieksfinanciering, is een alternatieve wijze om een project te financieren. De crowdfundingcommissie van ‘Wer troch de greiden farre’ heeft diverse ondernemers, voornamelijk actief in de recreatieve sector, bereid gevonden mee te werken en acties op touw te zetten. De actie loopt van 20 mei tot 25 juni. Er zijn prachtige initiatieven ontstaan. Zo kunnen belangstellenden praamvaren bij Germ Stekenes in Boazum, een middagje toeren in een pick-up truck van Jaarsma uit Hartwerd, met Jelle Bouma uit Hidaard een tocht met Friese paarden maken of met Durk-Jorrit van der Eems een dagje zeilen op de Waddenzee. De opbrengst van die tochten steken de ondernemers niet in eigen zak, maar komt in de pot van ‘Wer troch de greiden farre’ terecht. Belangstellenden kunnen ook een stukje vaart adopteren of één van de nog aan te leggen steigers financieel ondersteunen. Andere initiatieven zijn een verblijf in een pipowagen op camping Fûgelfrij ijnHichtum, lekker eten bij Noflik Easterein, een overnachting in een boomhut in het Kleine Paradijs of een nachtje slapen in een van de Elfstedenkamers van Bêd en Breakfast Elfstedenstate in Easterein.

Met het geld wil de projectgroep de vaarten rond en in Easterein, Hidaard en Hartwerd op diepte hekkelen. Het gaat om De Sebeare, de Skippersbuorren tot de Frjentsjerterfeart, de vaart door Easterein, Wynserfeart achter Koaifinne/Smidslân, vaart achter Van Eysingaleane en achter De Singel, Hidaarderfeart, Kleasterfeart en de Hartwerterfeart. Nieuwe steigers zijn geprojecteerd aan de Sibadawei in Easterein, bij het dorpshuis in Hidaard en in Hartwerd.

Een ander activiteit van de crowdfundingcommissie is een midzomerwandeling met start en finish in Hartwerd. De wandeling vindt plaats op zaterdag 17 juni. De tocht gaat over oude kloosterpaden.

Voor meer informatie: facebook.com/wertrochdegreidenfarre

Itenser jeugd speelt in BIS

BisJongens2017
3 'jonge-heren' uit de Fjouwer doarpen spelen dit jaar mee in het Berne Iepenloftspul in Easterwierrum. Tijd om deze jongens eens wat beter te leren kennen, voordat we ze op het grote witte doek terugzien ;-)

Lútzen Rijpma
: 11 jaar en woont in Itens, zit in groep 8 van de Romte in Itens. Houdt zich vooral bezig met pianospelen, tekenen, zingen en gamen.
Jorrit van de Velde: 11 jaar, woont in Itens en zit ook in groep 8 van de Romte. Naast school druk met kaatsen, voetbal en gitaarspelen.
Stern Kok: 11 jaar en woont in Easterein/Itens, gaat naar It Fûnemint in Wommels (groep 7). Is, naast school, vooral druk met chillen, zwemmen, gamen en -op dit moment- leren voor BIS.

Heren, wat kunnen jullie ons vertellen over BIS dit jaar?
Lútzen: Het stuk heet dit jaar ‘Pietje Bel & de binde fan de Swarte hân’. Het speelt rond 1920 en er was armoede en kinderarbeid. Stern: De volwassenen worden in het stuk ontslagen en de kinderen gaan werken. Maar de kinderen gaan zich vervelen en wat er dan gebeurt……??

Waarom doen jullie mee, jongens?
Jorrit: Ik vind toneel heel leuk, omdat je iemand anders mag spelen. Stern zegt dat zijn moeder hem heeft opgegeven voor BIS, maar dat hij het wel heel leuk vindt om te doen. Op school heeft hij ook al eens toneel gespeeld en hij vind de humor erg leuk. Stern is ook goed in stemmetjes nadoen.
Lútzen doet ook mee om de muziek en houdt ook erg van acteren. Zijn zus heeft eerder ook meegedaan en hij is daardoor aangestoken met het musical-virus.

Wie speel je in het stuk en is het een leuke rol?
Lútzen vertelt dat hij Piet Swarte is, de baas van de drukkerij. Hij is een gemene, valse man, die kinderen graag bang maakt. Lútzen is erg in zijn nopjes met deze rol, want is het dagelijks leven is hij helemaal niet zo.
Stern speelt de ‘Boargemaster’ en is ook erg tevreden met deze rol. De ‘Boargemaster’ is een beetje een zielige en kinderachtige man, maar daarom leuk om te spelen! De humor en de droge grappen passen erg goed bij Stern.
Jorrit speelt een boef, die van geld houdt en drankverslaafd is. Boef Jannes heeft ook een dochter. Volgens Jorrit lijkt hij zelf niet op boef Jannes, maar is het wel een leuke rol, omdat hij ‘boos en slecht’ mag zijn.

Wat is er leuker, dansen, zingen of acteren?
De mannen zijn hierover duidelijk’; dansen is niet hun ding! Lútzen houdt daarnaast wel van zingen, Jorrit zegt dat hij niet kan zingen en Stern zingt alleen onder de douche. De mannen gaan wel echt voor het acteren.

Willen jullie hier in de toekomst verder mee? Welke rol zou je nog een keer willen spelen? En had je ook een andere rol in het stuk willen hebben?
Jorrit wordt, wat hem betreft, geen acteur van beroep. Maar als hij nog eens een rol mocht kiezen, zou hij voor een dief kiezen, die uiteindelijk wel gepakt wordt. Jorrit wordt zelf ook altijd boos op de slechteriken in films. Jorrit is erg tevreden met zijn rol.
Stern weet nog niet wat voor beroep hij gaat kiezen. Hij heeft nog wel een wens qua rol, die hij nog eens zou willen spelen: een dom iemand, die een vrouw speelt, met alles er op en er aan (ballonnen?!) Hij zou nog wel eens voor een hoofdrol willen gaan: Dik Trom of…Pipi Langkous!
Lútzen weet nog niet wat hij zal kiezen: zanger of anders in een musical spelen of muziekles geven. Hij had de rol van bendelid of burgemeester in het stuk ook wel willen spelen. Lútzen zou in ieder geval graag later iets in de muziek willen gaan doen.

Hebben jullie nog wel vrije tijd naast BIS?
De jongens vertellen dat het allemaal lukt, het is een kwestie van goed plannen, naast voetbal, muziekles etc.  Lútzen heeft een druk schema; school, BIS en koor op één dag. Jorrit kon soms niet mee voetballen met zijn team, dat is wel even balen. Stern heeft af en toe liever zin om te gaan zwemmen. Maar de heren zijn het er wel over eens, het zeker de moeite waard!

En? Volgend jaar weer meedoen?
Deze vraag is eigenlijk alleen voor Stern van toepassing; Voor Jorrit en Lútzen is het de tweede keer dat ze met BIS meedoen en BIS is voor kinderen van groep 7 en 8. Na BIS kunnen jongeren meedoen met ‘Ynwaarenwyn’, toneel voor de ‘jongerein’. Lútzen is nu al zoekende naar iets met toneel, wat hij hierna kan gaan doen; Jorrit weet nog niet wat hij gaat doen. Stern gaat volgend jaar zeker weer auditie doen.

En mannen, last van ‘plankenkoorts’? (zenuwen)
Jorrit blijft koel; ‘het valt mee, alleen het eerste stuk is even spannend’. Stern vindt het begin ook wel even spannend, maar daarna wordt het al snel heel leuk. Lútzen twijfelt nog wel eens aan de tekst en is bang dat hij wat vergeet.

Hoe gaat het met het leren van de tekst?
Stern kent zijn tekst bijna uit zijn hoofd, het is best een grote rol. Lútzen heeft ook een grote rol, met meer tekst dan vorig jaar. Hij vindt dat hij een beetje scherp moet blijven. Jorrit is vooral erg blij dat hij dit jaar niet solo hoeft te zingen!

En jongens, wanneer is BIS en waarom moeten we allemaal komen kijken?
22, 24, 25, 28 en 30 juni en 2 juli bij ‘de Tysker’ in Easterwierrum. Kaartverkoop via www.berneiepenloftspul.nl
Natuurlijk moet iedereen komen kijken om het een leuk stuk is met veel humor, er veel moeite gedaan is en omdat Lútzen, Stern en Jorrit meedoen!

Ik zeg: Net stinne, mar hinne!

Elisabeth Abels-Gorter, juni 2017

Timmerdorp de Klomp 2017

Buurtsportwerk
Zit jij in groep 5 t/m 8, woon je in de gemeente Littenseradiel en heb jij zin om deze zomervakantie een eigen hut te bouwen?
Op 30 en 31 augustus 2017 is er Timmerdorp De Klomp in Wommels.
Twee dagen lang zagen, timmeren, bouwen, maar ook leuke sport/spel activiteiten. En bovendien.. 's avonds slapen in je eigen tent.

Aanmelden kan via de website van zwembad de Klomp, er is plek voor 75 kinderen.
Meer informatie? Kijk op de website of neem contact op met buurtsportcoach Lammert Harkema, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-13169152

Tige slagge Iepen hûs Mienskipshûs de Fermanje

IMG 20170603 151934492Ofrûne sneon wie it iepen hûs yn de Fermanje, de Meniste tsjerke yn Itens. Fanôf 13.00 oere wie der ynrin fan ferskaate doarsbewenners, dy't wolris yn 'e tsjerke sjen woenen en benijd wienen wat der straks barre sil. Om 15.00 oere wie der ek noch musyk, mei duo 'Bon Aparte',  fan doarpsgenoat Ronald Moerman en Egbert Reidinga.
Fanôf 1 july sil it Mienskipshûs eltse sneontemiddei  fan 13.00 oant 17.00 oere iepen wêze; de Fermanje docht mei mei Tsjerkepaad en der sil in tentoanstelling ynrjochte wurde fan 'Ikoanen'. Mear nijs folget.

Spulwike 2017: Opjaan

SpulwikeLogo
HOLLE, BOLLE, TSJING!

Sisto yn groep 3 o/m 8 fan de basisskoalle en wennest yn de gemeente Littenseradiel? En hasto sin yn in wike fol gekte, pannekoeken, spultsjes en gesellichheid?
Hasto efkes mazzel! Do meist meidwaan oan de Spulwike!

Dus meitsje gjin fakânsjeplannen foar de 1e wike fan 'e simmerfakânsje, want dizze wike is Spulwike!
Spulwike fiert dit jier har 45-jierrich jubileum. Dit wurdt fiert mei in EKSTRA DEI foar alle bern!

Klik >hjir< om de brief del te heljen en dy op te jaan! Opjaan kin oant úterlik snein 11 juny.
Mear ynformaasje oer de Spulwike is te finen op harren >webside< as te folgjen fia harren Facebook-side.

Op de hoogte blijven? Ontvang de dorpsmail!

De4doarpen2.0
Automatisch op de hoogte blijven van het nieuws in/rondom de 4 dorpen?
Naast Facebook en Twitter kan dit heel eenvoudig via de Dorpsmail!

Inschrijven hiervoor kan via >dit formulier< of wanneer dit niet lukt via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geef hierin de wens aan om de dorpsmail te ontvangen.

Wanneer de webredactie een nieuwsbericht plaatst op de homepagina, komt dit automatisch in het mailsysteem terecht. Zodoende krijgen alle abonnees dit via de dorpsmail binnen op hun mailadres. Hierdoor is iedereen snel op te hoogte.
 
 
Uitschrijven van de dorpsmail is heel eenvoudig, onderaan elke 'dorpsmail' staat een link om uit te schrijven. Lukt dit niet, laat het ons eveneens weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iepen hûs Mienskipshûs de Fermanje

foto kerk groot
Sneon 3 juny is it Iepen hûs fan de Fermanje fan 13.00 oere oant 17.00 oere. Kom mar efkes del om te sjen yn de Meniste tsjerke oan de Hearedyk yn Itens. Wy prate jimme graach by oer de plannen en wy sille antwurd jaan op fragen.
Kofje en tee steane klear! Fanôf is der 15.00 oere musyk fan doarpsgenoat Ronald Moerman (hobo) en Egbert Reidinga (gitaar). Graach oant sneon!

Douwe Willemsma en Elisabeth Abels-Gorter

As der minsken binne, dy't boeken donearje wolle foar de 'Lytse byb', binne dizze sneon ek fan herte wolkom.

31 mei : Presentatie 'Greidhoeke goed Onderwijs' De Romte

school projectGraag nodigen wij IEDEREEN uit voor de presentatie van ons project ‘Greidhoeke goes Onderwijs’ op woensdag 31 mei 2017 van 13.00—14.00 uur.
De leerlingen presenteren wat ze hebben onderzocht en geleerd over o.a weidevogels, de leefomgeving van de grutto en dat van de kinderen, de vijanden van de grutto en nog veel meer. Door de hele school is het project duidelijk zichtbaar en in alle lokalen is een tentoonstelling ingericht. Meer informatie over ons project vindt u op onze website en Facebookpagina: hier

13.30 uur: Kahootquiz voor alle ouders en kinderen in het bovenbouwlokaal!

Stem!

NimMyMeiDyMei

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen