De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

FDD organsieert creatieve workshop 10 februari

schilderij dukkeOp 10 februari is er een reatieve workshop met Dukke Posthuma uit Wommels: Schilderen met een "verrassing" voor volwassenen. 
Bij deze toch een tipje van de sluier....in dit schilderijtje zitten 2 plaatjes geplakt. Daaromheen maak je het schilderijtje af. Plaatjes zijn voorradig, maar je mag ook zelf wat meenemen. Iedereen kan het! Aanvang 19.30.
Opgeven graag voor 1 februari. 
Kosten € 10,- 
We maken er samen een gezellige avond van!

Groeten van  FDD

Tweede prijs voor Greidhoeke goes onderwijs

GreidhoekeOT7logoMedium
Vrijdag 20 januari was de uitreiking van de Friese Onderwijsprijs in het provinciehuis te Leeuwarden. Uit een voorselectie zijn 3 scholen in de categorie basisonderwijs en 3 scholen in de categorie voortgezet onderwijs geselecteerd die tijdens deze uitreiking een presentatie mochten geven over hun project. 

Eén van die projecten was Greidhoeke goes onderwijs, een project van de vier basisscholen van Gearhing Onderwijsteam 7, waar ook basisschool de Romte in Itens onder valt. Zij mochten naar huis met de tweede prijs.

Het project Greidhoeke goes onderwijs gaat in februari van start. Tijdens dit project volgen de kinderen de grutto op zijn trektocht door Europa. De grutto is in dit project de metafoor voor de trekkende mens op zoek naar een duurzame en aantrekkelijke woonomgeving. De grutto is de Kening fan ‘e greide en broedt in de weilanden bij de dorpen. De kinderen onderzoeken waarom de grutto zich thuis voelt in onze gemeenschap (mienskip).
Uiteindelijk zullen ze hun ontdekkingen delen met kinderen van scholen in België, Frankrijk, Portugal en Mauritanië. Deze landen liggen op de trekvogelroute van de grutto. De onderzoeksopdrachten leveren veel creatieve kunstuitingen op. Die presenteren de kinderen op het Greidhoekfestival in Wommels.

Tijdens dit project zal ook veel contact worden gezocht met de omgeving, waaronder boeren, vogelwachten en andere personen/organisaties die hieraan bij kunnen dragen.
Nieuwsgierig? Volg het project mee via Facebook en Twitter. Uiteraard zal er ook op De4doarpen.nl met regelmaat een update zijn te vinden.

De eerste prijs ging naar basisschool de Wiekslag in Drachten, met een project waarbij de school samenwerkt met het verzorgingstehuis naast de school.

Jeugdkaatstraining in Sneek

kaatsenNet als andere jaren worden er deze winter weer kaatstrainingen georganiseerd voor de jeugd van de verenigingen, die vallen onder de Federatie Sneek e.o.. Dit geldt dus ook voor de jeugdleden van K.f. Itens e.o.
De kaatstraining is voor pupillen, schooljeugd, jeugd en junioren tot en met 19 jaar. Dus meld je aan! (vol=vol)!

De training zal net als vorige jaren in de sporthal Schuttersveld te Sneek gehouden worden. De trainingen staan gepland op 26 februari, 5, 12, 19, 26 maart en 2 april 2017. De trainingen worden gegeven van 9:00 tot 12:00 uur. Vervolgens zal er een eindwedstrijd zijn op 9 april 2017 Nadere info volgt later.

De kosten per deelnemer zal 25 euro bedragen. De kosten zullen verrekend worden via de vereniging.

Graag de opgave per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wel voor 30 januari 2017; daarbij zijn de volgende gegevens nodig: Naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en vereniging (eventueel bondsnummer) Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ook even contact opnemen.


Jeugdcommissie Federatie Sneek e.o.

IJsbaan Rien nog dicht

IJsbaanRien Jan17
Het ijs op de ijsbaan in Rien is helaas nog niet dik genoeg om erop te kunnen schaatsen. Dit komt tevens door vernieling van het ijs door jeugd. Op bijgaande foto is de ravage goed te zien.
Hoewel het wellicht vreemd klinkt, hoopt het ijsbestuur op een kleine dooiperiode zodat alle stukken ijs weer in de baan verdwijnen. Wanneer de vorstperiode op deze wijze aanhoudt is de baan voor een groot deel niet toegankelijk doordat de losse stukken ijs vastvriezen aan het ijsoppervlak. 

Daarom bij deze ook de oproep aan jeugd en ouders: laat het ijs met rust tot de vlag is gehesen. Het ijsbestuur test het ijs tijdens vorstperioden regelmatig en er zal via de vlag en De 4 dorpen-website bekend maken wanneer de schaatspret voor iedereen kan beginnen.

Jongereintoaniel Fuort Mar Los: HEKSEN

JongereintoanielPosterHeksen
Fansels wolle jim ek nei de musical 'Heksen' op 4 febrewaris 2017! Wy riede jimme oan om de kaarten yn it foar te reservearjen... It oantal plakken is nammentlik beheint en fol = fol!
De kaarten foar bern kostje 3 euro en foar folwoeksenen is it 7,50 euro.
Jo kinne kaarten reservearre fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wolle jo hjirby oanjaan om hoefolle berne- en/of folwoeksenen kaarten it giet?
Reservearre kaarten kinne in heal oere foar oanfang fan de musical "Heksen" ôfhelle wurde oan 'e kassa.
Elbrich Bouma, Julia Bouma en Jelmer Abels út Itens spilje mei dit jier!

Ynwennertal De 4 doarpen: -7

It ynwennertal fan De 4 doarpen is it ôfrûne jier op 'e nij ôfnaam, al is de delgong minder grut as de ôfrûne jierren. De ôfrûne jierren naam it ynwennertal al hieltyd ôf, begjin 2014 -14, begjin 2015 -16, begjin 2016 -14 ywenners, mar no begjin 2017 -7 ynwenners.
Itens is it ienige doarp dat dêr't it ynwennertal gelyk bliuwt mei 236 ynwenners. Hinnaard ferliest de measte ynwenners, -4. Rien -2 en Lytsewierrum -1. 

DOARP YNWENNERS 01-01-2016 YNWENNERS 01-01-2017 +/-
  M F T M F T  
HINNAARD 27 21 48 24 20 44 -4
ITENS 123 113 236 123 113 236 --
RIEN 59 53 112 61 49 110 -2
LYTSEWIERRUM 37 32 69 38 30 68 -1
               
TOTAAL
246 219 465 246 212 458 -7
It ynwennertal fan de hiele Gemeente Littenseradiel is ek flink sakke. Begjin 2016 in delgong fan -45, no begjin 2017 in delgong fan -89 ynwenners.

Bingoavond: 27 januari

Bingoavond
Vrijdag 27 januari a.s. organiseert Fûgelwacht De Fjouwer Doarpen opnieuw een bingoavond voor jong en oud.

De avond vindt plaats in Dorpshuis de Lytse Fjouwere te Itens, aanvang 20:00 uur.

Er worden 10 ronden gespeeld á 1 euro per ronde, waarbij mooie prijzen en waardebonnen zijn te winnen.
Een ieder wordt ontvangen met een kopje koffie en tijdens de pauze een hapje. Muzikale omlijsting door Henk de Vries.

Fergees kursus Frysk skriuwen foar doarpsskriuwers

vlag
It Frysk nimt yn Littenseradiel in wichtich plak yn. De gemeente fynt it dêrom fan belang dat yn it Frysk skreaun wurde kin yn doarpskranten. Dêrom nûget se skriuwers fan doarpskranten en doarpswebsides út om yn 2017 mei te dwaan oan in kursus ‘Skriuw mar Frysk’ fan de Afûk. Opjaan kin oant en mei 31 jannewaris.


De kursus dy’t de gemeente oanbiedt, bestiet út tsien lessen wêryn de basis fan it Frysk skriuwen oan ’e oarder komt. De kursus bestiet út it behanneljen fan de wichtichste staveringsregels (NL: spellingsregels) en it tapassen dêrfan yn teksten sa’t dy by it meitsjen fan stikjes foar in doarpskrante of webside brûkt wurde. Eigen foarbylden, bygelyks resinsjes, advertinsjes, ferslaggen fan gearkomsten en sportwedstriden, kinne as kursusmateriaal brûkt wurde. Dêrneist leare de kursisten ek wat oer Frysk taaleigen; wat is wol of net geef Frysk en wat binne Nederlânske ynslûpsels.

De kursus is ynklusyf it lesboek Skriuw mar Frysk-module 1 en it boek Skriuw mar Frysk–oersjoch regels. Sa lang as de kursus duorret, kinne de kursisten fergees gebrûk meitsje fan it digitale kursusoanbod fan de Afûk op it learplatfoarm eduFrysk.

Om ek oan de weryndielingspartners sjen te litten dat it Frysk wichtich is foar Littenseradiel, hat it kolleezje besletten de kursus ek iepen te stellen foar skriuwers fan doarpskranten yn de fúzjegemeenten.

Jo kinne jo oant uterlik 31 jannewaris opjaan by Anneke Hoekstra, kommunikaasjeadviseur en meiwurker Frysk fan de gemeente Littenseradiel, communicatie(@)littenseradiel.nl of 0515 – 33 44 92. Wolle jo dan jo namme, adres, tillefoannûmer en e-mailadres trochjaan en de namme fan de doarpskrante of webside.

  • Lokaasje: in doarpshûs yn de gemeente Littenseradiel.

  • De kursus start tongersdei 9 febrewaris 2017. De lessen binne ien kear yn de wike op tongersdeitejûn, fan 19.30 – 21.30 oere.

  • De kursus is geskikt foar Frysktaligen dy’t it Frysk (noch) net (goed) skriuwe kinne.

  • Kosten: de kursus is fergees.

  • De gemeente hat yn 2011, 2013 en 2015 ek in koarte kursus Frysk skriuwen organisearre. Wa’t doe oan de kursus meidien hat, kin him no net wer opjaan.

  • It minimum oantal kursisten is 8. Dielnimmen oan de kursus giet op folchoarder fan ynskriuwing. Sa gau as de kursus definityf trochgiet, krije de kursisten berjocht per e-mail.

  • Wannear der mear as 22 oanmeldings binne, sil in twadde groep foarme wurde. It maksimum oantal kursisten is 44 yn totaal. Fol is fol. De doarpsskriuwers út Littenseradiel hawwe foarrang.


Filmavond in het dorpshuis 14 januari

menAchter de schermen is keihard  gezocht naar de film MEN & CHICKEN (2015). 

De film van Anders Thomas Jensen puilt uit van de absurditeiten, smerigheid en contactgestoorde gekken. Heerlijk onconventioneel en raar met een diepere boodschap.
Komedie, gezinsdrama, sprookje, gekkeprofessor-horror, in Men & Chicken klontert het vrolijk samen.

https://youtu.be/Ag1miLsTpeQ

Zaterdag 14 januari  in het dorpshuis. Zaal open 19.45. We zien je graag!

Team FDD

Muziekkwis foar eltsenien

Easterein Rocks slacht nij paad yn en set útein mei muzykkwis

De ôfrûne jierren wie der om de pear jier in edysje fan Easterein Rocks. De (fernijde) kommisje Easterein Rocks slacht no ek in nij paad yn: sy sille ek oare aktiviteiten organisearje. Op 5 febrewaris 2017 begjint dat mei in muzykkwis mei live muzyk. 

‘It idee is hiel simpel’, seit ……., foarsitter fan Easterein Rocks. “Om de tsjustere dagen fan dizze tiid fan it jier fleurich troch te kommen, organisearje wy de muzykkwis op sneintemiddei oant de jûn ta. Der binne 7 rondes mei fragen oer bygelyks yntro’s fan nûmers (live spile) en oer albumhoezen. Tuskentroch wurde der nûmers spile troch de muzikanten fan Easterein Rocks. It giet ús derom dat it in gesellige middei wurdt dêr’t muzyk en kennis oer muzyk sintraal steane.” Oanmelde foar de kwis kin fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en kin yn groepkes fan 2 oant 4 persoanen, Kosten binne € 2,50 per persoan.

 It doel fan Easterein Rocks – sûnt koart in stifting – is om derfoar te soargjen dat jong en âld muzyk meitsjen bliuwt en dêr fan genietsje kin. Sûnt 2007 waard der ien kear yn de twa jier in konsert organisearre mei al de muzikanten dy’t yn Easterein wenje as wenje hawwe. Lokaal wie dat altyd in grut súkses. No komme dêr dus ek oare aktiviteiten by, mei as start in muzykkwis mei live muzyk.

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Amarins de Haan, bestjoerslid fan Easterein Rocks, telefoannûmer 06-37445688, emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen