De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Filmclub de Fjouwer doarpen presenteert: De Zevende hemel''

zevende hmelOp 11 mei draaien we alweer de laatste film van het seizoen. Na een voorzichtige start op 10 december konden we boven verwachting de vijftigste bezoeker(4 films) de vorige keer op 6 april al noteren.
Echter hebben we bedacht om onze TROUWE bezoekers te belonen. Kom je op 11 mei voor de 4e keer van dit seizoen hoef deze keer de film niet te betalen.

Het draait allemaal om de Italiaans-Nederlandse familie Rossi, die in de buurt van het Olympisch Stadion van onze hoofdstad een Italiaans restaurant bestiert. Dochter Eva werkt in de bediening en haar echtgenoot Bart in de keuken. Het stel staat te popelen om de zaak over te nemen zodra eigenaar en vader Max met pensioen mag in Italië. Dan is er nog de jongste zoon Matthijs die samen met zijn vriendin Julia een leven buiten de potten en de pannen leidt. De oudste zoon van de familie is het zwarte schaap. Door onenigheid over de opvolging is deze Paul met zijn familie gebrouilleerd geraakt en een foodtruck begonnen. Tot slot en overmaat van ramp heeft moeder Maria het vreselijke nieuws te horen gekregen dat ze aan kanker lijdt en niet lang meer heeft te leven. Hoe mooi zou het dan ook zijn dat ze nog een keer haar gezin in pais en vree aan de eettafel krijgt. We moeten ons echter eerst door een serie ruzies, misverstanden en gezongen overpeinzingen heen werken eer het zo ver is. Dit is minder een straf dan het wellicht klinkt.

Trailer 

Tot ziens op 11 mei!

Zaterdag 9 juni: Swit&Sit Rin

SwitSitRin Logo
Waarom er zoveel hardlopers door de Greidhoeke vliegen? Trainen voor de Swit&Sit Rin die op zaterdag 9 juni 2018 in Itens voor de eerste keer wordt georganiseerd!
Het initiatief komt van dorpsgenoten Paula Korbach, Esther Brouwer, Roelie Zijlstra en Anke Strikwerda. Zij vinden dat een hardloop-evenement eigenlijk ook in de mooie Greidhoeke georganiseerd moet worden.

Het gaat om een hardloopevenement, waarbij mienskip, bewegen voor jong & oud en gezelligheid de dragende krachten zijn; earst switte, dan sitte. Vanaf het sportveld in Itens wordt op 9 juni voor jong en oud wordt een hardloopevenement georganiseerd: 1&2 km voor kinderen van 4-12 jaar, 5 en 10 km voor volwassenen (vanaf 13 jaar).

Earst switte, dan sitte ; na inspanning wordt tijd gemaakt voor ontspanning en ontmoeting.

Want door te gaan hardlopen vindt ontmoeting plaats. In de periode voorafgaand aan de Swit& Sit Rin zal een trainingsschema verstrekt worden aan de beginnende hardloper. Gezelligheid is ook belangrijk op deze dag; alle inwoners, familie, vrienden van de deelnemers zijn welkom bij dit unieke evenement op het sportveld in Itens. Het evenement wordt georganiseerd voor jong en oud en iedereen kan meedoen. Opgeven kan via >dit< formulier. Meer informatie is te vinden op de Swit&Sit Rin Facebookpagina of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Dinsdag 5 juni: Praat met de raad

GemeenteSWFlogo
In ‘It Dielshûs’ in Wommels wordt op dinsdag 5 juni a.s. 'Praat met de raad' gehouden. Dit vindt plaats vanaf 19.30 uur en duurt tot ca. 20.30 uur. ‘Praat met de raad’ wordt deze keer speciaal georganiseerd voor de inwoners in de regio van Wommels. Voor 'Praat met de raad' geldt een vrije inloop; aanmelden vooraf is dus niet nodig.

‘Praat met de raad’ is een belangrijke activiteit van de gemeenteraad die een aantal malen per jaar wordt gehouden op verschillende locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het biedt inwoners de mogelijkheid om hun raadsleden, hun volksvertegenwoordigers, beter te leren kennen. Omgekeerd krijgen raadsleden op deze manier meer informatie uit de verschillende regio's van onze gemeente.

Tijdens de bijeenkomst is er voor maximaal drie inwoners de gelegenheid om een onderwerp publiekelijk, op de zeepkist, aan de orde te stellen. Deze zeepkistpraatjes duren hooguit vijf minuten per persoon. De raadsleden kunnen daarna over onder andere deze onderwerpen met de inwoners in gesprek gaan. De inwoners die deelnemen aan 'Praat met de raad' bepalen dus zelf waarover zij met raadsleden willen spreken.

Boarterstún 26 jier: feest foar jong en âld

Boarterstun26jier
Boarterstún Yn 'e Golle yn Itens bestiet 26 jier! Yn gearwurking mei FDD wurdt der dêrom in feest organisearre foar jong én âld.

Wetterwille, spultsjes, BBQ én live muzyk! Sjoch taheakke útnoeging.

BBQ-pakketsjes binne € 7,50 it stik. Graach foar 23 maaie opjaan sa't der genôch is foar op de BBQ, dat kin fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tip fan de yogagroep : Ekposysje Agatha Roozendaal

agatha
Ofrûne tiisdei ha wy mei de yogagroep by “de Vertakking” yn Ryptsjerk west.
Dêr is op dit stuit in eksposysje mei û.o. wurk fan ús lid en doarpsgenoat Agatha Roozendaal.
20 vilters ha yn gearwurking mei 20 Fryske keunstners in keunstwurk kreeard mei as titel: “de Kunst van Verbinden”.

Sawol binnen as bûten yn’e prachtige túnen ha we genoaten fan de meast útienrinnende kreaasjes fan ferskeidene keunstdisiplines. Ek is der in teetún, in moadewinkel mei in brokante ôfdieling om lekker yn om te sneupen.
Seker de muoite wurdich om hjir in pear oerkes troch te bringen.

De eksposysje is iepen oant 21 maaie op tongersdei o/m snein, middeis fan 13.00-16.00 oere. De tagongspriis is € 2,-.

Kavels te koop in Itens

kavels te kop
Van de website www.woneninsudwestfryslan.nl:

In Itens zijn nog twee bouwkavels beschikbaar aan de zuidkant van de Hearedyk (Tsjems & Tuolle). Itens is een gemoedelijk terpdorp met circa 260 inwoners en ligt centraal tussen Sneek, Leeuwarden, Franeker en Bolsward.

“De Fjouwer doarpen”
Itens vervult een centrumfunctie op het sociale en maatschappelijke vlak (dorpshuis, basisschool 'De Romte') voor de kernen Rien, Lytsewierrum en Hinnaard.

Kavelinformatie
Kavel 1: ca. 835 m2 - € 101.035,00 (inclusief btw).
Kavel 2: ca. 605 m2 - € 73.205,00 (inclusief btw).

Belangstelling?
Neem contact op met de heer J. Menage van team Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid, via telefoonnummer 14 0515.

Koningsdag in de 4 doarpen

koningsdag
Voor alle bewoners van de 4 doarpen, die Koningsdag in de buurt willen vieren, even de activiteiten op een rij:

- Het dorpshuis is de hele dag open, voor een kop koffie, een kopje soep, een snack of een borrel. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij!

- Om 11.00 uur gaat de Lytse Fjouwere keatspartij op het sportveld van start, een ledenkaatspartij voor iedereen , die niet meer op de basisischool zit. Opgave bij Gerard Witteveen, voor woensdag 19.00 uur

- Vanaf 14.00 uur is er jeu de boules, ook op het sportveld in Itens

- Het Keningsklaverjassen in het dorpshuis start om 14.00 uur. inleg € 3,50, mooie vleesprijzen te winnen!
 
Fijne Koningsdag!

Keningsklaverjassen

Freedtemiddei 27 april is elk dy't graach in potsje klaverjasse wol wolkom yn doarpshûs "De Lytse Fjouwere"
We begjinne om 14.00 oere  en der binne lekkere fleisprizen te winnen.
De ynlis is € 3.50

                                       Net stinne, der hinne!!K hearts180331 klaverjassen 40 A85F53BC9E28AF55C12582610031115F

De Lytse Fjouwere iepen op Keningsdei

DorpshuisDeLytseFjouwere
Kommende freed, op Keningsdei , is doarpshus De Lytse Fjouwere de hiele dei iepen!
Foar in bakje, in kopke sop, in snack of in borreltsje.
Fanof 9.30 oere is de kofje klear, fansels mei wat lekkers der by.
We hoopje op in gesellige dei.


Oant freed!

It bestjoer en frijwilligers fan De Lytse Fjouwere

Jeu de boules op Keningsdei

jeu de boules
Op keningsdei kin der wer jeu de bouled wurde op it sportfjild yn Itens Sa tusken 14.00-14.30 oere wolle we graach útein sette, elk is wolkom. Der binne in pear setsjes jeude boules ballen yn it keatshokje, foar wa’t dy self net hat.
Graach oant sjen!

Johanna Bouma en Agatha Flier

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen