De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Oud papier: zaterdag 17 december

OudPapier
Zaterdag 17 december a.s. wordt (vanaf) 08.30 uur het oud papier weer opgehaald in de 4 dorpen. 

Graag rekening houden met onderstaande aandachtspunten:
-Alleen oud papier/karton wordt aangeboden langs de openbare weg;
-Het oud papier graag bij elkaar binden met een touwtje;
-Mochten mensen zelf het oud papier in de container zetten, dan graag zoveel mogelijk achterin de container schuiven.

De opbrengst van het oud papier gaat naar Basisschool De Romte in Itens.

Nijs fan it Stichtingbestjoer “de Lytse Fjouwere”

DorpshuisVrijwilligersfeest2016
Wat in wille ôfrûne sneontejûn yn ús prachtich ferboude Doarpshûs.
Dat wie in feestje wurdich mei elkenien dy’t hjir op hokker wize dan ek oan meiwurke hat. En fansels mei de barfrijwilligers!
De lekkere hapkes, makke troch Fred en Klaske, smakken tige goed en de kielen binne ek goed smard! De foto's binne te finen yn it >Fotoalbum<

Foarsitter Berend de Leeuw die yn’t koart út’e doeken hoe’t dit sa allegearre ta stân kommen is. Sa folle mooglik it wurk útbesteegje oan de pleatselike bedriuwen en dy fan âld ynwenners, de belutsenheid wie dêrom grut en de lijnen koart. Mar mei help fan tal frijwilligers is der in soad jild besparre en sa koe der mear dien wurde as earst betocht wie.
Foar it seal gedeelte binne we drok dwaande mei de plannen hjirfoar.
As dit ek klear is,komt der foar alle ynwenners in feestlike iepening.

Lês mear....

Lees meer: Nijs fan it Stichtingbestjoer “de Lytse Fjouwere”

Palingrokend het jaar uit

RiensterRikkersFK2016
Naar aanleiding van het succesvolle jaar dat de Rienster Rikkers hebben gehad met als hoogtepunt de titel Fries Kampioen Palingroken 2016, willen zij het jaar afsluiten met een gezellige avond.

Een ieder die voor de kerstdagen een pondje paling wil hebben, kan deze bij hen bestellen en ophalen op 23 december vanaf 17:00 uur.
De feestelijkheden zullen plaatsvinden op Draversdyk 4a te Rien (Douwe van der Weide).
Onder het genot van een drankje en een lekker vishapje zal er worden getoast op het succesvol 2016 en op een even zo goed 2017.

Kosten zijn € 18,- incl. een pond vers gerookte paling.

Opgave graag uiterlijk vóór maandag 19 december via onderstaand mailadres of tel nr.

Mailadres: riensterrikkers(@)home.nl haakjes even weghalen
Tel nr. Paul de Bruin: 06-53205370
Tel nr. Douwe v/d Weide: 06-20692266
Tel nr. Jan Spannenburg: 0515-521316

Snoeiafval: maandag 12 december (vooraf aanmelden)

Snoeiafval2
Maandag 12 december a.s. wordt het snoeiafval weer opgehaald. LET OP: Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 9 december, 12.00 uur.

Aanmelden kan via telefoonnummer (0515) 334495 of via het digitale aanmeldformulier op www.littenseradiel.nl Dit kan uiterlijk 12.00 uur op de laatste vrijdag vóór de aangegeven ophaalweek. 

Zou u het snoeiafval pas in het weekend langs de openbare weg willen aanbieden? Zo wordt het nare aanzicht en overlast zoveel mogelijk beperkt.

Tsjerne Easterein: BAD MOOD

TsjerneBadMood10decZaterdag 10 december a.s. speelt de coverband BAD MOOD (Foo fighters, MUSE, Coldplay ect.) in Jeugdhonk Tsjerne te Easterein.

De staf van Sinterklaas...

IMG 20161201 WA0002Deze week hing de staf van Sinterklaas in de boom op het plein van de Romte.....in twee stukken! Piet had de staf tijdens het poetsen laten vallen en nu is de staf stuk!
In een brief heeft Piet gevraagd of de kinderen van de Romte kunnen helpen, omdat Sinterklaas toch wel een staf nodig heeft.
De kinderen wordt gevraagd om iets mee te nemen van thuis wat als staf zou kunnen dienen voor Sinterklaas.
Dat wordt spannend! Maandag aanstaande wordt Sinterklaas (en Piet) verwacht tussen 8.30/8.45 uur.

Sinterklaasklaverjassen

't Heerlijk avondje is gekomen!
sinterklaas auto1
Vrijdag 2 december in "De Lytse Fjouwere" in Itens.
Prijskaarten voor iedereen (ook niet leden)

We beginnen om 20. 00 uur.

De inleg is €3.50 en ALTIJD PRIJS!

Hoort zegt het voort!!

Finale Foardrachtsjûn Littenseradiel 2016

FoardrachtsjunFinale2016
Freed 25 novimber wie de finale fan de Foardrachtsjûn Littenseradiel yn Weidum. Alle basisskoallen yn Littenseradiel mochten 2 bern út groep 5/6 en 2 bern út groep 7/8 hjir oan dielnimme litte. 
Dit jier diene der 24 bern út groep 5/6 en 24 bern út groep 7/8 mei.

Basisskoalle de Romte yn Itens waard fertsjintwurdige troch Tim Knevelman en Jorrit v/d Velde. Marike Ligthart en Esmee Metz wiene spitigernôch beide siik.

Chiara Zwerver út Wommels wûn by groep 5/6 mei it gedicht Swimbadfeestje, by groep 7/8 wûn Ruben Kaufman út Mantgum mei syn gedicht Leagens.

Muziek met Sander Metz voor basisschoolkinderen

muziek sanderBen je tussen de 4 en 12 jaar en wil jij graag muziekles?
Dan is dit een unieke kans!

10 muzieklessen voor € 75,-

De groepslessen worden gehouden op vrijdagmiddag in basisschool De Romte te Itens.

14.15 - 15.00: 
kinderen gr. 1 t/m 4:
Algehele muzikale vorming: basis ritme, basis zang, basis dans, kennismaken met instrumenten.

15.15 - 16.00: 
kinderen van gr. 5 t/m 8: Muzikale vorming met muziekinstrumenten zoals: (bas)gitaar, keyboard, drums en zang.

Start lessen: begin 2017!

Voor vragen en/of opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0618167503 
p.s. ook kinderen die niet in Itens wonen zijn van harte welkom!skoalkrante Ut de Romte

schoolkrant
Trije kear yn it jier komt de skoalkrante fan de Romte út. Ien kear yn'e hjerst, in kear yn it foarjier en ien kear foar de simmerfakânsje. In prachtich boekwurkje wer't moaie ferhalen en tekeningen fan de bern fan skoalle yn steane. Derneist skriuwe de juffen wat der op skoalle bart en steane der allegearre foto's yn. 
It is mooglik om dizze skoalkrante 3 kear yn it jier thús te krijen foar de ynwenners fan ús Fjouwer doarpen. Sa kinne jimme lêze wat der allegearre bart op ús doarpsskoalle en jimme stipje de skoalle der ek in schoolkrant 2bytsje mei. De kosten binne € 2,50 foar alle trije nûmers. Jimme kinne ek ien nûmer krije, foar €1,-
It is ek mooglijk om stiper fan de Romte te wurden, foar € 9,- yn it jier. 
Oanmelde as stiper as foar de skoalkrante kin fia skoalle: romte(@)gearhing.net, of freegje ien fan de âlders.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen