Na twee keer te hebben afgezegd is het dan eindelijk zover. De nieuwe burgemeester van Súdwest Fryslân, Jannewietske de Vries, doet aanstaande donderdag 26 september een bezoek aan De Fjouwer Doarpen. Tussen 12.00 – 15.30 uur doet ze achtereenvolgens Hinnaard, Itens, Rien en tenslotte Lytsewierrum aan. Ze wil graag op een actieve en informele wijze kennismaken met onze dorpen. Het dorpsbelang zal haar die dag begeleiden en vertellen waar we trots op zijn en welke zorgpunten er zijn.