Freed 20 oktober yn “De Lytse Fjouwere”priiskaarten foar elkenien.
Oanfang 20.00 oere.
Ynlis €5.00

Wêz wolkom!