It kin wer heve

Freed 8 oktober 2021 kinne we sûnt lange tiid wer klaverjasse yn de Lytse Fjouwere yn Itens en we ha der sin oan!

Elkenien is fan herte wolkom!! It begjint sa as gewoan om 20.00 oere.

Opjaan is net ferplicht, mar it mei wol (dan witte wy in bytsje wêr’t we oan ta binne)

Fansels jilde de Coronarigels sa as hjir ûnder beskreaun. It Corona tagongsbewiis (CTB) wurdt kontrolearre!

It is frijkaarten foar elkenien en dit kear gjin ynlis. We besjogge op dizze jûn hoe’t we it dit seizoen fjirder oanpakke.

Tige wolkom allegearre!!

Willem, Jan en Immie

Corona nieuws cafe/dorpshuis
Vanaf 25 september zijn er nieuwe corona regels van kracht geworden voor dorpshuizen en cafés. Deze heeft het bestuur ook van toepassing verklaard op ons dorpshuis. De toepassingen zijn ook getoetst bij de gemeente en stichting Doarpswurk. Voor een goed begrip van deze maatregelen is het van belang in ons gebouw twee ruimtes te onderscheiden.
Dat zijn:
-Het café aan de voorzijde (waarvoor wij een drank- en horecavergunning hebben), hiervoor zijn de strengere horeca regels van toepassing. Wanneer hier activiteiten worden georganiseerd is er een Coronatoegangsbewijs (CTB) nodig. Hierbij moet u denken aan activiteiten als biljarten of filmclub,
-De zaal aan de achterzijde waarop de regels van dorps- en buurthuizen van toepassing zijn. Voor dit deel gelden minder zware regels. Wanneer hier activiteiten worden georganiseerd is hier geen CTB nodig en gasten mogen niet in het café-gedeelte komen. Hierbij moet u denken aan activiteiten als Yoga club en toneelvereniging. Koffie en thee mag hier geserveerd worden. Wanneer deze ruimte nodig is voor grote activiteiten waarbij het café en zaal samen nodig zijn dan valt deze ruimte ook onder de strengere horeca regels en is een CTB verplicht.
Het dorps- of buurthuis is verantwoordelijk voor controle van de coronapas van bezoekers en als de bezoekers niet worden gecontroleerd loopt het dorpshuis het risico op een boete of gesloten te worden. Het bestuur heeft afgelopen week afspraken gemaakt met de besturen van de diverse verenigingen en vrijwilligers over het toezicht op CTB.

De overige Corona regels zijn:
• Als je ziek of verkouden bent, blijf dan thuis.
• Sluitingstijd is om 0:00

Wat is een coronatoegangsbewijs (CTB)?
Het coronatoegangsbewijs is een papieren of digitaal bewijs dat aantoont dat je:
• Volledige gevaccineerd bent of;
• Een negatieve test binnen 24 uur hebt gedaan of;
• Afgelopen 6 maanden corona hebt gehad;

Wanneer we ons met ons allen aan deze regels houden dan zijn jullie weer van harte welkom. We dogge is mei elkoar en foar elkoar!
Bestjoer doarpshûs “De Lytse Fjouwere”