AED

Vanaf nu hebben we ook in Itens een AED en zijn vrijwilligers opgeleid om in een noodgeval te helpen. Met hulp van de vrijwilliger en de AED kan mogelijk een mensenleven worden gered. De AED is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente, de stichting de Lytse Fjouwere en Dorpsbelang. De jaarlijkse onderhouds- en bijscholingskosten worden door Dorpsbelang gedragen.

Het gaat hier om een voorziening waar alle bewoners van de dorpen een beroep op kunnen doen, dus ook zij die geen lid van dorpsbelang zijn. Het bestuur van Dorpsbelang doet dan ook een dringend beroep op deze groep niet-leden om zich alsnog aan te melden als lid van Dorpsbelang.

Lijst AED vrijwilligers

Hoe te handelen bij een hartstilstand

Bel 112

Meld dat het om een hartstilstand gaat
  • Via 112 wordt de ambulance opgeroepen.
  • Geef duidelijk door dat het gaat om een hartstilstand.
  • Blijf bij het slachtoffer; bel een van de vrijwilligers als u niet zelf kunt reanimeren.
  • Laat anderen het AED apparaat halen.

Laat AED apparaat halen

Aan achterzijde van het dorpshuis
  • Aan de achterzijde (buitenmuur)van het dorpshuis De Lytse Fjouwere; de AED is dag en nacht beschikbaar.
  • Bent u alleen, bel dan uw buren, dichtstbijzijnde familie of de hulpverlener in de buurt en laat die het AED apparaat halen.

Help het slachtoffer

Blijf bij het slachtoffer en verleen eerste hulp
  • Blijf kalm en start reanimeren (indien mogelijk).
  • Sluit AED aan en volg de instructies van de AED.
  • Blijf reanimeren tot de ambulance er is.