AED

Sinds 2020 beschikken de dorpen Rien, Itens, Lytsewierrum en Hinnaard allen over een eigen AED. Verschillende dorpelingen hebben een reanimatiecursus gevolgd zodat ze een AED kunnen bedienen en weten wat ze moeten doen bij een hartstilstand. 

Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of om een AED te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is. Alle dorpelingen die de reanimatiecursus hebben gevolgd zijn aangesloten bij deze app.

De locatie van de AED’s.

Rien: links aan het huis aan de Buorren 2
Lytsewierrum: naast de grote schuurdeuren van de boerderij
Itens: aan de muur van het sporthokje
Hinnaard: links van de klokkenstoel 

Rien

Lytsewierrum

Hoe te handelen bij een hartstilstand

Bel 112

Meld dat het om een hartstilstand gaat
  • Geef duidelijk door dat het gaat om een hartstilstand.
  • Blijf bij het slachtoffer; bel een vrijwilliger als u niet zelf kunt reanimeren.

Laat een AED apparaat halen

Op de dichtstbijzijnde locatie
  • Bent u alleen, bel dan uw buren, dichtstbijzijnde familie of de hulpverlener in de buurt en laat die het AED apparaat halen.

Help het slachtoffer

Blijf bij het slachtoffer en verleen eerste hulp
  • Blijf kalm en start reanimeren (indien mogelijk).
  • Sluit AED aan en volg de instructies van de AED.
  • Blijf reanimeren tot de ambulance er is.

Blijft op de hoogte!

Schrijf je in voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief.