Huisartsenpraktijk Hoepman

Van Eijsingaleane 10
8734GC Easterein
Tel: 0515-331488.
www.huisartseasterein.nl

Openingstijden

De praktijk is elke werkdag geopend van: 08.00 – 17.00 uur

Tijdens vakanties en nascholingen wordtde praktijk waargenomen door:

Huisartsenpraktijk J.W. Meerdink
It Stalt 6
8731 EA Wommels
Tel: 0515-331331
Receptenlijn: 0515-333661
Spoednummer:  0515-332978
www.meerdink.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Hornstra

It Oerd 12
8635 LB BOAZUM
Telefoon: 0515-521223
Fax: 0515-521048
Receptenlijn: 0515-521696
Spoednummer: 0515-52108

Openingstijden

De praktijk is elke werkdag geopend van:
08.00 – 12.00 uur en van 13.00-17.00 uur
Woensdagmiddag gesloten.

Waarneming op woensdagmiddag en bij vakantie door:
Dokter JJM Jansen
It Lange Ein 46
8647 SC Sijbrandaburen
Telefoon : 0515-521281
Spoedlijn: 0515-521145
www.huisartsjansen.nl

Blijft op de hoogte!

Schrijf je in voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief.