Basisschool de Romte

De Romte is een basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het is een openbare school met een samenwerkingskarakter. Dit houdt in dat kinderen van ouders van verschillende levensbeschouwingen de school bezoeken.
Er wordt op onze school gewerkt volgens de principes van het leerstofjaarklassensysteem met individuele uitloopmogelijkheden. Gecombineerde stamgroepen zijn onze uitgangssituatie. Bij de instructies in de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen) zijn de groepen klein.
Sinds januari 2014 is De Romte gecertificeerd tot een Trijetalige Skoalle. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen naast de Nederlandse taal les in Engels en Fries. Wij zijn aangesloten bij het netwerk voor 3-talige scholen en bij Anglia, de organisatie voor Engelstalige scholen.

De school

De Romte is een openbare basisschool met een samenwerkingskarakter. Het bindende van het onderwijs op ‘De Romte’ is de principiële visie op gelijkwaardigheid van de verschillende levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen en de notie omtrent de onvervangbare waarde van het particulier initiatief daarbij.
De school is voortgekomen uit het samengaan van de Christelijke basisschool De Banier en de Openbare basisschool De Wringe, beide in Itens. De Romte is gestart door kerkelijke en buitenkerkelijke ouders die een uitgesproken opvatting hadden over het gezamenlijke onderwijs dat zij voor hun kinderen wilden. Een gemeenschappelijke school voor alle kinderen uit Itens, Rien, Hinnaard en Lytsewierrum.

Situering

De Romte is een school met drie lokalen en een gemeenschapsruimte en een middenruimte (mediatheek), is te vinden aan de Itingewei 2 te Itens. Het gebouw is in 2007 geheel verbouwd en uitgebreid. Het biedt ons de mogelijkheden tot het realiseren van verantwoord basisonderwijs. Alle ruimten zijn aangepast aan de eisen van deze tijd en is opnieuw geverfd.

De Romte telt op dit moment 37 leerlingen. Er wordt gewerkt in stamgroepen. Hierin zijn verschillende leerjaargroepen samengebracht. Daarnaast zijn er drie combinatiegroepen tijdens de instructie-uren voor de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Dit is veelal ’s ochtends.

Recente berichten

Bijwonen generale repetitie Musical Nizno – De Romte

juli 5, 2019|

Iedereen is dinsdagochtend van harte welkom om de generale repetitie van de musical "Nizno" bij te wonen, uitgevoerd door de leerlingen van De Romte. De musical begint om 10.00 uur en zal tot ongeveer 11.30 uur duren en vindt plaats in het dorpshuis.   Leerlingen en docenten van Basisschool De Romte.

De Romte wandelt voor water

maart 26, 2019|

Vrijdag 22 maart hebben alle kinderen van de Romte meegedaan aan de sponsorloop 'Wandelen voor water'.  De groepen 1 t/m 4 hebben met 2,5 liter drinken  op hun rug 2,5 km gewandeld. De groepen 5 t/m 8 hebben met 6 liter drinken op hun rug 6 km gewandeld. Dit was best zwaar, maar door het bedrag dat ze opgehaald hebben waren ze dit snel vergeten. Ze hebben maar liefst €1112,80 opgehaald! Met dit bedrag kunnen ze in Nigeria 222 kinderen helpen aan schoon drinkwater.  

Agenda