Basisschool de Romte

De Romte is een basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het is een openbare school met een samenwerkingskarakter. Dit houdt in dat kinderen van ouders van verschillende levensbeschouwingen de school bezoeken.
Er wordt op onze school gewerkt volgens de principes van het leerstofjaarklassensysteem met individuele uitloopmogelijkheden. Gecombineerde stamgroepen zijn onze uitgangssituatie. Bij de instructies in de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen) zijn de groepen klein.
Sinds januari 2014 is De Romte gecertificeerd tot een Trijetalige Skoalle. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen naast de Nederlandse taal les in Engels en Fries. Wij zijn aangesloten bij het netwerk voor 3-talige scholen en bij Anglia, de organisatie voor Engelstalige scholen.

De school

De Romte is een openbare basisschool met een samenwerkingskarakter. Het bindende van het onderwijs op ‘De Romte’ is de principiële visie op gelijkwaardigheid van de verschillende levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen en de notie omtrent de onvervangbare waarde van het particulier initiatief daarbij.
De school is voortgekomen uit het samengaan van de Christelijke basisschool De Banier en de Openbare basisschool De Wringe, beide in Itens. De Romte is gestart door kerkelijke en buitenkerkelijke ouders die een uitgesproken opvatting hadden over het gezamenlijke onderwijs dat zij voor hun kinderen wilden. Een gemeenschappelijke school voor alle kinderen uit Itens, Rien, Hinnaard en Lytsewierrum.

Situering

De Romte is een school met drie lokalen en een gemeenschapsruimte en een middenruimte (mediatheek), is te vinden aan de Itingewei 2 te Itens. Het gebouw is in 2007 geheel verbouwd en uitgebreid. Het biedt ons de mogelijkheden tot het realiseren van verantwoord basisonderwijs. Alle ruimten zijn aangepast aan de eisen van deze tijd en is opnieuw geverfd.

De Romte telt op dit moment 37 leerlingen. Er wordt gewerkt in stamgroepen. Hierin zijn verschillende leerjaargroepen samengebracht. Daarnaast zijn er drie combinatiegroepen tijdens de instructie-uren voor de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Dit is veelal ’s ochtends.

Recente berichten

Nieuw duurzaam schoolplein

juni 15, 2022|

Yes! De Romte heeft de Duurzaamheidsprijs van de gemeente Súd West Fryslân gewonnen! Met deze prijs hebben we €10.000 euro gewonnen. Dit bedrag mogen wij besteden aan een nieuw duurzaam schoolplein. De afgelopen weken is er al hard gewerkt door de kinderen van de Romte. Zo hebben ze plattegronden met ideeën getekend, een woordweb gemaakt, als taalopdracht een mail naar directeur Arnold geschreven (gr. 4/5) en de bovenbouw heeft een prachtige maquette van het nieuwe pleinontwerp gemaakt. Samen met juf Anneke mochten Jurre, Judith en Joris onze plannen presenteren op het Stadhuis in Sneek.  Een jury liep bij de diverse [...]

11-scholentocht, samen voor Oekraïne!

maart 14, 2022|

De oorlogsbeelden uit Oekraïne raken ons allemaal. Ook in de klas kunnen we merken dat de oorlogssituatie in dit land de gemoederen bezig houdt en dat veel scholen/ kinderen in actie willen komen om hun leeftijdsgenootjes en de mensen daar te helpen. We slaan de handen in één en gaan met alle elf scholen van OT-Noord zoveel mogelijk geld inzamelen om deze mensen te helpen.Juist in deze tijd is het goed om de verbinding op te zoeken. Alleen ga je misschien sneller, samen komen we verder. De actie algemeen Alle 11 scholen zullen geld inzamelen. Dit gebeurt in de periode [...]

11 november – speelgoedactie op de Romte!

november 2, 2021|

Naast het maken van lampionnen willen we op 11 november ook aandacht besteden het goede doel, namelijk de voedselbank. Alle kinderen mogen iets van hun eigen speelgoed (wat nog mooi, en compleet is) doneren aan de voedselbank. Zodat de kinderen, van wiens ouders naar de voedselbank gaan, ook fijne feestdagen treffen. Heeft u thuis ook nog speelgoed liggen dat u niet gebruikt? Dan kunt u dit op 11 november tussen 13.40 tot 14.15 inleveren op het schoolplein van de Romte. Tijdens het inlevermoment van de speelgoed actie hebben we ook een boekenmarkt op het plein. De opbrengst van de boekenmarkt [...]

Agenda