Beste leden van Kf. Itens e.o. & inwoners van de Fjouwer Doarpen,

Het verenigingsleven van dorpen zoals Itens, Hinnaard, Rien en Lytsewierrum is enorm belangrijk om de leefbaarheid groot te houden. Al deze verenigingen zijn afhankelijk van de vrijwilligers die hier tijd, energie en enthousiasme in steken.  

De kaatsvereniging Itens e.o. is enorm trots dat de vereniging in 2022 al 100 jaar heeft kunnen bestaan met behulp van al deze vrijwilligers; in het bestuur, commissies, veld werkzaamheden en randzaken.  

Ook voor 2023 staan er weer fantastische wedstrijden op de planning. Met in het bijzonder de organisatie van het ‘Bring de Keatsers by it Keatsen’ in Itens in combinatie met Boazum op 17 juni 2023. Daarnaast zal er kaatstraining voor de jeugd, competitie, jeugdledenwedstrijden, competitie voor volwassenen, ledenwedstrijden, KNKB partijen en federatiepartijen georganiseerd worden. 

Met het vertrek van drie bestuursleden heeft het ertoe geleidt dat zowel het hoofdbestuur als het jeugdbestuur uit drie leden bestaat. Via dit bericht wil het bestuur haar zorgen uiten voor de toekomst van de kaatsvereniging en doet daarom een oproep aan alle inwoners van de Fjouwer Doarpen om een actieve rol in de kaatsvereniging te ondernemen. Iedereen kan hierin een rol spelen, ook mensen die zelf niet kaatsen kunnen een rol spelen met bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden. 

Lijkt het jou leuk om een actieve rol in te nemen voor deze prachtige kaatsvereniging? Neem dan voor 20 januari 2023 contact op via kf-itens@live.nl of via één van de bestuursleden.

Met zijn allen kunnen we ervoor zorgen dat ook in 2023 alle geplande kaatspartijen weer georganiseerd kunnen worden! 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur en jeugdbestuur Kf Itens e.o.