Oankommende sneon is it Mienskiphûs wer iepen, fan 14.00 oant 16.00 oere. Wy hawwe nijsgjirriche boeken te lien, fan berneboeken, oant Fryske boeken en spannende thrillers. Kom mar efkes del; boeken liene is fergees!