De bibleteek yn de Fermanje giet iepen op sneon 2 oktober yn plak fan 11 september.