Hoe ziet een dag op de BSO in Itens eruit?
De BSO yn’e Romte zit in hetzelfde gebouw als de basisschool De Romte. Na schooltijd worden de kinderen opgehaald bij hun klaslokaal door de pedagogisch medewerkers van de BSO. Bij goede weersomstandigheden gaan de kinderen eerst naar buiten of ze mogen binnen vrij spelen tot half 3. Om half 3 gaan ze naar het toilet en wassen ze hun handen. Vervolgens gaan de kinderen aan tafel om water of thee met water/melk te drinken, fruit en crackers te eten.

Aan tafel worden de belevenissen en gebeurtenissen van de dag doorgenomen. Hier wordt veel aandacht aan besteed.

Na dit moment aan tafel krijgen de kinderen alle ruimte om te spelen.
Zowel het binnen- als het buitenspeelgoed is gevarieerd en geschikt voor alle leeftijden.

Als de weersomstandigheden het enigszins toelaten gaan de kinderen buitenspelen.
Rond 16:30/17.00 uur wordt er een rustmoment ingelast voor een soepstengel en en eventueel drinken.

De kinderen kunnen bij BSO yn’e Romte voor 17.00 uur of voor 18.00 uur worden opgehaald.