Beste doarpsgenoaten,

Ôfrûne moannen bleaunen de doaren fan ús doarphûs ticht yn ferbân mei it Corona-virus. No’t de regels wer wat ferromme binne gean we gekontroleard ûs doarpshûs wer iepenstellen foar besikers. Om de “Corona regels” dúdlik te meitsjen ha we ûndersteant protocol opsteld. Hooplik ha we wer in soad geselliche oerkes meielkoar!

Bestjoer en frijwilligers “De Lytse Fjouwere”

 

Coronaprotocol doarphûs “De Lytse Fjouwere” Itens

Versie: 14-6-2020

De algemene regels van het RIVM zijn in dit coronaprotocol vertaald naar de praktijk van doarpshûs “De Lytse Fjouwere”.

De algemene maatregelen moeten altijd in acht worden genomen, die zijn:

 • Was vaak je handen
 • Nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. (voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet)
 • Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis • Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven
 • Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan

Hygiëne

 • Bij binnenkomst handen desinfecteren.
 • In iedere ruimte staan desinfecterende handgel en papierendoekjes.
 • In de WC-ruimte zijn desinfectie doekjes aanwezig zodat bezoekers ook zelf kunnen schoonmaken
 • Vrijwilligers die een bar- of keukendienst draaien dragen handschoenen. Overige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig.
 • Vuil glaswerk wordt niet gespoeld maar in de vaatwasser gereinigd.
 • Koffiemelk en suiker worden in kleinverpakking aangeboden
 • Het schoonmaakprotocol doen we om de 2 uur door middel van een checklijst. Dit zorgt ervoor dat de schoonmakers veilig kunnen werken en de ruimtes schoon en veilig blijven. Alle ruimtes worden na gebruik schoon gemaakt.

Looproutes

 • De entree van het gebouw is via de zij-ingang en de uitgang is via de voordeur.
 • De looproutes voor bezoekers/personeel en personeel in keuken en bar werkt volgens het eenrichtingsverkeer principe. Op de plattegrond (zie bijlage) zijn de routes aangegeven en in de ruimtes met markering aangegeven. Het eenrichtingsverkeer zorgt ervoor dat mensen elkaar niet tegen het lijf kunnen lopen.
 • Personeel van keuken en bar maken zoveel mogelijk gebruik van het doorgeef luik om onnodig loop verkeer te voorkomen,
 • Wachtplekken voor WC en pinautomaat. Voor de WC en pinautomaat bij de bar zijn wachtplekken gemaakt.  Per keer mag er maar één iemand tegelijk naar het toilet gaan.

Bezoekers

 • Bezoekers moeten vooraf reserveren.
 • De tafels en stoelen in het doarphûs staan minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • Maximaal 4 personen aan één tafel en aan de bar. Er mogen maximaal 4 verschillende personen aan één tafel zitten op 1,5 meter afstand. De 1,5 meter-regel geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden. Deze regels gelden ook voor de bar.
 • Er mogen maximaal 30 personen gebruikmaken van het dorpshuis en terras.
 • Betalen gaat met de pin.
 • Er geldt éénrichtingsverkeer, dus als de bezoeker zich in het cafégedeelte bevindt, moet hij/zij buitenlangs en via de zijingang weer naar binnen om naar de wc te kunnen gaan.

Vrijwilligers/personeel

 • De vrijwilligers of het personeel moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Communicatie

 • Communicatie van het Coronaprotocol gaat via de website van “De Fjouwer doarpen”. Ook liggen er uitdraaien van het Coronaprotocol in het dorphuis ter inzage. Indien gewenst kunnen bezoekers per mail het protocol ontvangen.
 • In het dorpshuis hangen posters met aanwijzigingen en plattegronden
 • Vanuit het bestuur is de voorzitter de “corona-coördinator”

Het dorpshuisbestuur is verantwoordelijk voor:

 • Beleid t.a.v. coronamaatregelen. Het bestuur heeft beleid, protocollen en communicatieplan gemaakt. Een kopie van dit beleid, de protocollen en communicatieplan is in bezit van de gemeente. Het bestuur past dit waar nodig aan om het up-to-date te houden. Licht verenigingen, huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van) maatregelen. Informeert gebruikers over de genomen maatregelen, brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters/folders, hygiëneregels, looproutes, etc. Vanuit het bestuur is de voorzitter de corona-coördinator die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van de stukken en de communicatie hierover. Het bestuur spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is.

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor:

 • Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen naleving maar zal wel mensen en verenigingen aanspreken als daar aanleiding toe is.

Verenigingen/huurders zijn verantwoordelijk voor:

 • Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden en spreken indien nodig de leden aan op hun gedrag. Indien nodig zal het bestuur eventuele zaken in een aanvullende overeenkomst met de huurders vastleggen. Zo kan het bestuur bijvoorbeeld afspreken en vastleggen dat de huurders verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun leden wanneer zij gebruik maken van het dorpshuis.