Van verschillende kanten ontvangen wij berichten van overlast van hondenpoep. Rondom het kaatsveld worden honden uitgelaten en gelukkig ruimen de hondeneigenaren de uitwerpselen wel op. De poepzakjes worden dan gedumpt in de paar afvalbakken die rondom het veld staan. Deze bakken zijn hiervoor niet bestemd. Ze worden nl niet wekelijks geleegd en met veel zonnige dagen leidt dit tot stankoverlast.

Aan alle hondeneigenaren dan ook maar weer eens de oproep: neem de zakjes mee naar huis en doe ze in je eigen container. Waarvoor dank! De afvalbakken zijn inmiddels voorzien van stickers met de tekst “Harrejak gjin hûnekak in dizze bak”.

Ook het wandelpad tussen Lytsewierrum en Rien is een geliefde plaats om de hond uit te laten. De ervaring is dat daar de honden los gelaten worden en dat de poep niet opgeruimd wordt. Dat kan niet de bedoeling zijn. De verordening van de Gemeente Sudwest Fryslân is dat er zowel binnen als buiten de bebouwde kom een opruim plicht is. Verder maakt de betreffende boer zich zorgen voor Neospora. Deze ziekte die funest is voor het vee wordt veroorzaakt doordat de uitwerpselen van honden in het voer komt.

Eerde heeft Agatha Flier al eens een berichtje geplaatst over overlast van hondenpoep langs de weg naar Melahuizen. Ook hier de oproep aan hondenbezitters. Ruim de poep op en deponeer de poepzakjes in de aldaar geplaatste bakken.

Er gloort gelukkig ook een oplossing aan de horizon. Op verschillende plaatsten in onze dorpen zullen door de gemeente hondenpoepbakken geplaatst gaan worden. Locaties zijn inmiddels bepaald en de aannemer gaat de plaatsing opnemen in zijn planning.

Doarpsbelang