It Bestjoer fan kaartklup de “De Fjouwerkaart” winsket jim

We hope sa gau mooglik yn 2022 wer in kaartsje lizze te kinnen.

Oant salang: Hâld moed en bliuw sûn!