Doarpsbelang

Waarom is er eigenlijk dorpsbelang? Ja, en wat doet een dorpsbelang eigenlijk allemaal? Mogen ze overal zomaar over beslissen? Tja.. waar zullen we eens beginnen.

Het dorpsbelang heeft als doel de belangen van de dorpsbewoners zo goed mogelijk te behartigen. Samen sta je sterker dan alleen. In zaken die alle dorpsbewoners raken, of een groot deel onze inwoners kan het dorpsbelang als stem fungeren in de richting van instanties zoals de gemeente, de busmaatschappij etc. Het dorpsbelang is een gekozen vertegenwoordiging van onze vier dorpen.

Elk lid wordt door middel van stemming tijdens de ledenvergadering gekozen. De termijn van elk lid is 4 jaar, waarna het lid nog voor één termijn herkozen gaan worden. Er zitten 7 leden in het bestuur. Samen nemen deze 7 mensen beslissingen waarbij het algemene belang van de inwoners van onze 4 dorpen voorop staat. Om meer inzicht te geven in de zaken die het dorpsbelang behandeld is o.a. deze website gestart.

Natuurlijk kunt u lid worden van doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”. De contributie bedraagt slechts: – voor alleenwonenden € 4,50; – voor eenoudergezinnen € 5,50 en – voor gezinnen € 8,00

Het grootste deel van het geld wordt uitgegeven aan de exploitatie van het sporthok en sportveld, de organisatie van feesten en bijeenkomsten zoals de doarpsfeesten, slachtemarathon etc. Ook organiseren we zelf bijeenkomsten waarbij de leden veelal gratis entree hebben.

Bent u geen lid en wilt u lid worden; mail dan naar dorpsbelang(@)de4doarpen.nl.
Graag uw naam, adres en gezinssamenstelling (alleenwonend, eenoudergezin of gezin).

Alvast bedankt.
Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”

Recente berichten

Wegwerkzaamheden Aenkommewei

april 18, 2024|

Van dinsdag 30 april tot en met vrijdag 17 mei 2024 is de rijbaan Aenkommewei tussen de dorpen Easterein en Itens afgesloten voor al het doorgaand verkeer. De genoemde verkeersafsluiting geldt ook voor fietsers en voetgangers. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk de heer Jesse Feenstra van KWS Infra bv via het telefoonnummer 06-25757747. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Kees Pitstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515. Aanvullende informatie: [...]

Slachtemarathon 2024

februari 12, 2024|

Doch mei! Word onderdeel van het Slachtemarathon dorpenteam en steun je clubje. Eén keer in de 4 jaar gebeurt er iets bijzonders op en om de eeuwenoude Slachtedyk. Ruim 15.000 wandelaars en hardlopers maken een tocht van 42 kilometer over deze voormalige dijk. Ze genieten onderweg van kunst, cultuur en het landschap om hen heen. Op 15 juni 2024 komen al deze wandelaars en hardlopers langs Lytsewierrum. Hiervoor kunnen wij wel een handje bij gebruiken! Het wordt een fantastische ervaring waarbij we met elkaar bouwen aan een groot uniek evenement. Samen zetten we iets moois neer voor niet alleen de [...]

Wegwerkzaamheden Itens

februari 8, 2024|

Van de gemeente Sudwest-Fryslân: Van maandag 12 februari tot en met vrijdag 01 maart 2024 is een deel van de Aenkommewei, ter hoogte van de kruising met Iewei - Hearedyk, en een deel van de Hearedyk, ter hoogte van Tsjerkebuorren, en de kruising Aenkommewei - Iewei - Hearedyk in Itens afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde verkeersafsluiting geldt niet voor voetgangers. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk de heer Ewoud Zwaan van Nota Infra B.V. via het telefoonnummer 06-25690636. Ook kunt u voor vragen [...]

Nieuws van dorpsbelang

januari 9, 2024|

Beste dorpsgenoten, Als jullie dit lezen zijn de Feestdagen voorbij en ligt 2023 alweer achter ons. Namens dorpsbelang wensen wij iedereen de beste wensen voor 2024! We kijken terug op een mooi jaar. Met de dorpsvisie in onze hand hebben we een duidelijke koers. We zijn inmiddels een bloeizone en kijken op welke manieren we hier invulling aan kunnen geven. Johannes v/d Brug heeft na vele jaren inzet afscheid genomen. Albert Jan Kamstra heeft inmiddels zijn weggevonden binnen dorpsbelang! Maar we kijken niet te lang terug, maar vooral vooruit! We zijn bezig met veel uiteenlopende zaken: Zo hebben er in [...]

Onderhoud weg Aenkommewei

oktober 31, 2023|

Van de gemeente Sudwest Fryslân: De Aenkommewei heeft onderhoud nodig; vanaf woensdag 1 november tot en met 17 november is de weg voor het doorgaande verkeer afgesloten. De aannemer voert werkzaamheden uit in week 44, 45 en 46. Voor dit onderhoud is het nodig om de weg voor het doorgaande verkeer af te sluiten. De omleidingsroute wordt aangegeven met gele borden. Voor bewoners geldt dat de huisvuilcontainers op de normale locatie kan worden aangeboden. In verband met het weer worden extra werkzaamheden doorgeschoven naar 2024. Daarom is de weg vanaf 17 november weer toegankelijk voor het doorgaande verkeer. Neem voor [...]

Fan de feestkommisje

juli 11, 2023|

Hè hè, no no, poe poe! It sit der op! De feesttinte is alwer fuort. Sa links en rjochts moat noch wat oprêden of fuortbrocht wurde en dan liket it krekt of is der it ôfrûne wykein hielendal neat bard… Mar dat is fansels wol sa!! Jeetje, wat in moai doarpsfeest ha wy wer hân! It is geweldich om te ûnderfinen hoefolle enerzjy en ferbining der wol net yn sa’n lytse mienskip sit. Seker ek op sa’n lêste dei, as wy fanwegen de feiligens fan elk in ferfelend beslút nimme om it matinee te ferhúzjen fan de tinte nei it doarpshûs. Dan [...]

Programma dorpsfeest

juni 5, 2023|

Het dorpsfeest komt eraan! Nog een paar weken en dan kan het feest echt losbarsten. Als de weergoden een klein beetje mee willen werken en er geen gekke dingen gebeuren, dan maken wij er op 7, 8 en 9 juli samen weer een onvergetelijk dorpsfeest van. Geef jezelf of jouw team op voor zoveel mogelijk programmaonderdelen, niet meer uitstellen of denken, ‘dat onderdeel kan ik wel overslaan'. Nee! Wij hebben iedereen keihard nodig! Dorpsfeest vieren is (wat ons betreft) 3 dagen lang all-in en volle bak er tegenaan! Opgeven kan tot uiterlijk 5 juli 20.00 uur,  via fjouwerdoarpendorpsfeest@hotmail.com Opgeven voor [...]

Save the date: ALV dorpsbelang de Fjouwer doarpen

april 5, 2023|

Save the date: vrijdagavond 21 april om 20:00 in het dorpshuis van Itens, de presentatie van de dorpsvisie van de fjouwer doarpen. De uitkomsten van de keukentafelgesprekken worden overhandigd aan wethouder Dam van de gemeente sudwest fryslan. Benieuwd naar de uitkomsten van alle dorpen? Iedereen is welkom 🤗

Nl doet in de Fjouwer doarpen

maart 11, 2023|

Vele handen maken licht werk! Vandaag heeft een flinke ploeg vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken voor de landelijke actie NL doet. Het hofje van Rien kreeg nieuwe palen bij de fruitbomen en in Itens werden er nieuwe paaltjes en planken bij het sportveld geplaatst. Tip dorpsbelang als je een idee hebt voor de volgende editie van NL doet in 2024. Iedereen bedankt!

NL doet in de Fjouwer doarpen

februari 28, 2023|

Uit naam van dorpsbelang hebben ons aangemeld voor NL Doet op zaterdag 11 maart 2023. Met behulp van vrijwilligers willen we op twee locaties deze dag actief zijn: Itens: kaatsveld, vervangen van de lage borderrand langs het kaatsveld t.o. de kleedhokken. Dit hekwerk is van hout en nodig aan vervanging toe. Zal vervangen worden door kunststof. Rien: buiten het dorp staan op het plantsoen een 14 tal fruitbomen. Deze zullen we voorzien van nieuwe palen. Op beide locaties willen we om 9.00 uur beginnen. Mogen we rekenen op jouw hulp? Graag aanmelden op dorpsbelang@de4doarpen.nl. Tot ziens op zaterdag 11 maart [...]

Van de feestcommissie: DANK!

juli 14, 2022|

Mensen, wat hebben we een FANTASTISCH dorpsfeest achter de rug! Dit was waar wij als commissie een jaar lang naartoe hebben geleefd en wij kijken met een meer dan trots gevoel terug op het feest afgelopen weekend. Alles kwam samen, dorpsbewoners, gezelligheid, feest, spellen en saamhorigheid. Natuurlijk zijn wij degene, die het feest hebben bedacht, gepland en voorbereid, maar wat ons betreft was afgelopen weekend een opsteker voor de Fjouwer doarpen als mienskip. Bij deze willen we alle betrokkenen en vrijwilligers ontzettend bedanken, zonder jullie geen feest! En daarnaast de mensen, die ons vooraf of tijdens het feest op andere [...]

Vragenuurtje en opgavemogelijkheid dorpsfeest

juni 29, 2022|

Volgend weekend is het dorpsfeest in de Fjouwer doarpen! Voor alle vrijwilligers, die ingedeeld zijn bij een activiteit of een dienst tijdens het feest: Op maandag 4 en dinsdag 5 juli vanaf 19.30 uur zijn wij als commissie aanwezig op het sportveld in Itens. Heb je vragen, wil je nog wat doorgeven, wil je alsnog helpen met iets anders? Kom dan langs op één van deze avonden. Ook is er dan nog gelegenheid om je nog op te geven voor één de activiteiten van het programma. Heb je nog geen team, is jouw team nog niet compleet, twijfel je over [...]

It giet oan, feest in de Fjouwer doarpen!

juni 15, 2022|

Afgelopen week kregen we het bericht van de gemeente dat de vergunning voor het dorpsfeest is afgegeven, dus...it giet oan! We nemen aan dat jullie allemaal vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli vrij houden in de agenda, want het is dan FEEST in de Fjouwer doarpen. Op de vrijdagavond na de quiz zullen Sander Metz en Jacob Dijkstra voor ons spelen. Sander en Jacob staan garant voor feest, de muziek gaat alle kanten op, van een feestlied tot een stevig rocknummer, niets is hun te gek. Zorg dat je erbij bent! Zaterdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur is [...]

Agenda

Blijft op de hoogte!

Schrijf je in voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief.