Doarpsbelang

Waarom is er eigenlijk dorpsbelang? Ja, en wat doet een dorpsbelang eigenlijk allemaal? Mogen ze overal zomaar over beslissen? Tja.. waar zullen we eens beginnen.

Het dorpsbelang heeft als doel de belangen van de dorpsbewoners zo goed mogelijk te behartigen. Samen sta je sterker dan alleen. In zaken die alle dorpsbewoners raken, of een groot deel onze inwoners kan het dorpsbelang als stem fungeren in de richting van instanties zoals de gemeente, de busmaatschappij etc. Het dorpsbelang is een gekozen vertegenwoordiging van onze vier dorpen.

Elk lid wordt door middel van stemming tijdens de ledenvergadering gekozen. De termijn van elk lid is 4 jaar, waarna het lid nog voor één termijn herkozen gaan worden. Er zitten 7 leden in het bestuur. Samen nemen deze 7 mensen beslissingen waarbij het algemene belang van de inwoners van onze 4 dorpen voorop staat. Om meer inzicht te geven in de zaken die het dorpsbelang behandeld is o.a. deze website gestart.

Natuurlijk kunt u lid worden van doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”. De contributie bedraagt slechts: – voor alleenwonenden € 4,50; – voor eenoudergezinnen € 5,50 en – voor gezinnen € 8,00

Het grootste deel van het geld wordt uitgegeven aan de exploitatie van het sporthok en sportveld, de organisatie van feesten en bijeenkomsten zoals de doarpsfeesten, slachtemarathon etc. Ook organiseren we zelf bijeenkomsten waarbij de leden veelal gratis entree hebben.

Bent u geen lid en wilt u lid worden; mail dan naar dorpsbelang(@)de4doarpen.nl.
Graag uw naam, adres en gezinssamenstelling (alleenwonend, eenoudergezin of gezin).

Alvast bedankt.
Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”

Recente berichten

Van de feestcommissie: DANK!

juli 14, 2022|

Mensen, wat hebben we een FANTASTISCH dorpsfeest achter de rug! Dit was waar wij als commissie een jaar lang naartoe hebben geleefd en wij kijken met een meer dan trots gevoel terug op het feest afgelopen weekend. Alles kwam samen, dorpsbewoners, gezelligheid, feest, spellen en saamhorigheid. Natuurlijk zijn wij degene, die het feest hebben bedacht, gepland en voorbereid, maar wat ons betreft was afgelopen weekend een opsteker voor de Fjouwer doarpen als mienskip. Bij deze willen we alle betrokkenen en vrijwilligers ontzettend bedanken, zonder jullie geen feest! En daarnaast de mensen, die ons vooraf of tijdens het feest op andere [...]

Vragenuurtje en opgavemogelijkheid dorpsfeest

juni 29, 2022|

Volgend weekend is het dorpsfeest in de Fjouwer doarpen! Voor alle vrijwilligers, die ingedeeld zijn bij een activiteit of een dienst tijdens het feest: Op maandag 4 en dinsdag 5 juli vanaf 19.30 uur zijn wij als commissie aanwezig op het sportveld in Itens. Heb je vragen, wil je nog wat doorgeven, wil je alsnog helpen met iets anders? Kom dan langs op één van deze avonden. Ook is er dan nog gelegenheid om je nog op te geven voor één de activiteiten van het programma. Heb je nog geen team, is jouw team nog niet compleet, twijfel je over [...]

It giet oan, feest in de Fjouwer doarpen!

juni 15, 2022|

Afgelopen week kregen we het bericht van de gemeente dat de vergunning voor het dorpsfeest is afgegeven, dus...it giet oan! We nemen aan dat jullie allemaal vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli vrij houden in de agenda, want het is dan FEEST in de Fjouwer doarpen. Op de vrijdagavond na de quiz zullen Sander Metz en Jacob Dijkstra voor ons spelen. Sander en Jacob staan garant voor feest, de muziek gaat alle kanten op, van een feestlied tot een stevig rocknummer, niets is hun te gek. Zorg dat je erbij bent! Zaterdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur is [...]

Agenda