Doarpsbelang

Waarom is er eigenlijk dorpsbelang? Ja, en wat doet een dorpsbelang eigenlijk allemaal? Mogen ze overal zomaar over beslissen? Tja.. waar zullen we eens beginnen.

Het dorpsbelang heeft als doel de belangen van de dorpsbewoners zo goed mogelijk te behartigen. Samen sta je sterker dan alleen. In zaken die alle dorpsbewoners raken, of een groot deel onze inwoners kan het dorpsbelang als stem fungeren in de richting van instanties zoals de gemeente, de busmaatschappij etc. Het dorpsbelang is een gekozen vertegenwoordiging van onze vier dorpen.

Elk lid wordt door middel van stemming tijdens de ledenvergadering gekozen. De termijn van elk lid is 4 jaar, waarna het lid nog voor één termijn herkozen gaan worden. Er zitten 7 leden in het bestuur. Samen nemen deze 7 mensen beslissingen waarbij het algemene belang van de inwoners van onze 4 dorpen voorop staat. Om meer inzicht te geven in de zaken die het dorpsbelang behandeld is o.a. deze website gestart.

Natuurlijk kunt u lid worden van doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”. De contributie bedraagt slechts: – voor alleenwonenden € 4,50; – voor eenoudergezinnen € 5,50 en – voor gezinnen € 8,00

Het grootste deel van het geld wordt uitgegeven aan de exploitatie van het sporthok en sportveld, de organisatie van feesten en bijeenkomsten zoals de doarpsfeesten, slachtemarathon etc. Ook organiseren we zelf bijeenkomsten waarbij de leden veelal gratis entree hebben.

Bent u geen lid en wilt u lid worden; mail dan naar dorpsbelang(@)de4doarpen.nl.
Graag uw naam, adres en gezinssamenstelling (alleenwonend, eenoudergezin of gezin).

Alvast bedankt.
Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”

Recente berichten

Eerste AED Cursus van start

september 9, 2020|

Je hoopt het nooit mee te maken, maar per week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand. Terwijl ze hardlopen, aan het werk zijn of in de bioscoop zitten. Weet jij wat je moet doen...? Vanavond is de eerste AED-cursus van start gegaan voor de inwoners uit de 4 doarpen. In een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED bedienen. Zo weet je wat je moet doen bij een hartstilstand en kun je levens redden. In de cursus van ongeveer 3 uur leer je: hoe je een hartstilstand herkent wat je als eerste moet doen hoe je reanimeert en een [...]

Fryske boargemasters de greide yn foar belang fan freonskip

september 5, 2020|

De boargemasters Sybrand Buma (Ljouwert), Jannewietske de Vries (Súdwest-Fryslân) en Marga Waanders (Waadhoeke) moete inoar freed om te praten oer freonskip. Se dogge dat op it plak wêr de trije gemeenten inoar kruse, op in pleats yn Easterlittens. De moeting is ûnderdiel fan de saneamde 'Karavaan van de vriendschap'. Dat wurdt al twa jier lang organisearre troch skriuwer en sjoernalist Simon Vuyk fan Harns. Vuyk sette begin dit jier útein mei de Karavaan van de vriendschap. In jier lang fytste hy alle earste freeds fan de moanne in rûte mei syn bakfyts. Doel dêrby wie om minsken byinoar te bringen [...]

Mooier en veiliger

augustus 12, 2020|

Het heeft even geduurd maar onze dorpen zijn een stuk veiliger geworden en hebben een vrolijker entree gekregen. Woensdag voor een week heeft het Rode Kruis eindelijk de AED’s in Lytsewierrum, Rien en Hinnaard geplaatst. De kasten waren begin februari al geplaatst. De uiteindelijke AED’s konden i.v.m. de corona nu pas opgehangen worden. We zijn uiteraard zeer blij met de beschikbaarstelling en hopen maar dat we er…… nooit gebruik van hoeven te maken. Toen duidelijk werd dat er nieuwe AED’s geplaatst zouden worden hebben we ook een oproep onder de dorpelingen gedaan om een cursus reanimatie te volgen. Hierop hebben [...]

Daar zit een luchtje aan !!!

augustus 12, 2020|

Van verschillende kanten ontvangen wij berichten van overlast van hondenpoep. Rondom het kaatsveld worden honden uitgelaten en gelukkig ruimen de hondeneigenaren de uitwerpselen wel op. De poepzakjes worden dan gedumpt in de paar afvalbakken die rondom het veld staan. Deze bakken zijn hiervoor niet bestemd. Ze worden nl niet wekelijks geleegd en met veel zonnige dagen leidt dit tot stankoverlast. Aan alle hondeneigenaren dan ook maar weer eens de oproep: neem de zakjes mee naar huis en doe ze in je eigen container. Waarvoor dank! De afvalbakken zijn inmiddels voorzien van stickers met de tekst “Harrejak gjin hûnekak in dizze [...]

Nieuwe subsidieregeling Ut de Mienskip

februari 24, 2020|

Maak je mienskipsinitiatief, wens of idee mogelijk met de subsidieregeling Ut de Mienskip! Een eenvoudige regeling om bovenlokale initiatieven uit dorpen en steden te ondersteunen. De gemeente stelt voor 2020 en 2021 een bedrag van 700.000 beschikbaar. Hoe kun je een aanvraag Ut de Mienskip indienen? Wil je een aanvraag Ut de Mienskip indienen? Op de website van de gemeente vind je een aanvraagformulier. Zorg in ieder geval voor: - een duidelijke omschrijving van het idee; - een overzicht van de kosten per onderdeel (begroting); - een overzicht waarin je aangeeft hoe je deze kosten gaat betalen (dekkingsplan). Stads-, dorps- [...]

Agenda