Doarpsbelang

Waarom is er eigenlijk dorpsbelang? Ja, en wat doet een dorpsbelang eigenlijk allemaal? Mogen ze overal zomaar over beslissen? Tja.. waar zullen we eens beginnen.

Het dorpsbelang heeft als doel de belangen van de dorpsbewoners zo goed mogelijk te behartigen. Samen sta je sterker dan alleen. In zaken die alle dorpsbewoners raken, of een groot deel onze inwoners kan het dorpsbelang als stem fungeren in de richting van instanties zoals de gemeente, de busmaatschappij etc. Het dorpsbelang is een gekozen vertegenwoordiging van onze vier dorpen.

Elk lid wordt door middel van stemming tijdens de ledenvergadering gekozen. De termijn van elk lid is 4 jaar, waarna het lid nog voor één termijn herkozen gaan worden. Er zitten 7 leden in het bestuur. Samen nemen deze 7 mensen beslissingen waarbij het algemene belang van de inwoners van onze 4 dorpen voorop staat. Om meer inzicht te geven in de zaken die het dorpsbelang behandeld is o.a. deze website gestart.

Natuurlijk kunt u lid worden van doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”. De contributie bedraagt slechts: – voor alleenwonenden € 4,50; – voor eenoudergezinnen € 5,50 en – voor gezinnen € 8,00

Het grootste deel van het geld wordt uitgegeven aan de exploitatie van het sporthok en sportveld, de organisatie van feesten en bijeenkomsten zoals de doarpsfeesten, slachtemarathon etc. Ook organiseren we zelf bijeenkomsten waarbij de leden veelal gratis entree hebben.

Bent u geen lid en wilt u lid worden; mail dan naar dorpsbelang(@)de4doarpen.nl.
Graag uw naam, adres en gezinssamenstelling (alleenwonend, eenoudergezin of gezin).

Alvast bedankt.
Doarpsbelang “De Fjouwer Doarpen”

Recente berichten

Vrijwilligers gezocht voor De Slachte 2020

maart 1, 2020|

Het gaat weer gebeuren: De Slachte, zaterdag 13 juni 2020 Net als voorgaande edities willen wij op de hoek van de Molmawei, Hegedyk en Slachtedyk bij  Lytsewierrum er weer een leuke happening van maken. We hebben dit keer de artistiek leider van de Slachte 2020, Marten Winters, weten te strikken ons te helpen bij het realiseren van onze plannen. Maandag 9 maart 2020 organiseren wij een infoavond in het dorpshuis in Itens. Aanvang 20.00 uur. We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. Wat hebben we nodig: - Creatieve lieden die willen helpen en uitvoeren van de ideeën [...]

Nieuwe subsidieregeling Ut de Mienskip

februari 24, 2020|

Maak je mienskipsinitiatief, wens of idee mogelijk met de subsidieregeling Ut de Mienskip! Een eenvoudige regeling om bovenlokale initiatieven uit dorpen en steden te ondersteunen. De gemeente stelt voor 2020 en 2021 een bedrag van 700.000 beschikbaar. Hoe kun je een aanvraag Ut de Mienskip indienen? Wil je een aanvraag Ut de Mienskip indienen? Op de website van de gemeente vind je een aanvraagformulier. Zorg in ieder geval voor: - een duidelijke omschrijving van het idee; - een overzicht van de kosten per onderdeel (begroting); - een overzicht waarin je aangeeft hoe je deze kosten gaat betalen (dekkingsplan). Stads-, dorps- [...]

ZE KOMEN!!!!!!!!!!!!!!

december 15, 2019|

Het bestuur van Dorpsbelang heeft vorig jaar al de wens uitgesproken dat al onze 4 dorpen de beschikking moeten hebben over een AED. Itens heeft er al één, maar binnenkort hebben Lytsewierrum, Rien en Hinnaard ook de beschikking over een AED. De penningmeester was al druk doende de financiële middelen bij elkaar te krijgen en stond op het punt de AED’s te bestellen, toen we een telefoontje kregen van Het Rode Kruis, afdeling Súdwest Fryslân. Het Rode Kruis wil graag dat ook de kleine kernen beschikking hebben over een AED. Zij hadden Lytsewierrum hiervoor op het oog. Daar waren we [...]

Meilahuzen

november 19, 2019|

Meilahuzen   Wat mei ik dochs graach kuierje op it paad nei Meilahuzen.Yn elke tiid fan it jier is it hjir genietsjen fan it BijenFlinterLint mei de kleurige planten en blommen.No binne it benammen tuorrebouten en de sulveren glinsterjende reitplommen. It is ek in moai paad om de hûnen út te litten en sa wie’k dêr ôfrûne sneontemoarn mei ús útfanhûshûn. Foarby de bocht fan de pleats seach ik ynienen allegearre stokjes met readwite linten stean, hie Marten de Boer wer bysûndere planten op it each? Tichterby kommend skrok ik, by elk stokje leinen hûnedrollen, guon al hielendal beskimmele. Sels [...]

3x is scheepsrecht

september 24, 2019|

Na twee keer te hebben afgezegd is het dan eindelijk zover. De nieuwe burgemeester van Súdwest Fryslân, Jannewietske de Vries, doet aanstaande donderdag 26 september een bezoek aan De Fjouwer Doarpen. Tussen 12.00 - 15.30 uur doet ze achtereenvolgens Hinnaard, Itens, Rien en tenslotte Lytsewierrum aan. Ze wil graag op een actieve en informele wijze kennismaken met onze dorpen. Het dorpsbelang zal haar die dag begeleiden en vertellen waar we trots op zijn en welke zorgpunten er zijn.

Agenda