Dorpskrant Diggelfjoer

Diggelfjoer betekent “lopend vuurtje”
Al meer dan 40 jaargangen telt dorpskrant het Diggelfjoer van de Fjouwer Doarpen Itens, Lytsewierrum, Hinnaard en Rien. De redactie bestaat uit 4 personen uit de verschillende dorpen en er zijn regelmatig gastschrijvers, die spontaan of gevraagd een leuk of interessant stuk aanleveren. Elke inwoner, vereniging of club uit de Fjouwer Doarpen kan nieuws, verslagen, uitnodigingen of foto’s aanleveren voor plaatsing in het Diggelfjoer.
Kopij en andere zaken mogen gestuurd worden naar diggelfjoer@live.nl. Deadline voor het aanleveren van materiaal is de 10e van de maand voorafgaande aan de verschijndatum. Het Diggelfjoer verschijnt rond de eerste dag in de maanden januari, maart, mei, juli, september en november, heeft een oplage van ongeveer 215 stuks en wordt gedrukt bij drukkerij Van der Eems in Easterein.

Het Diggelfjoer komt 6 keer per jaar uit en wordt dankzij vele trouwe adverteerders gratis en huis-aan-huis bezorgd bij alle inwoners van de Fjouwer Doarpen. Daarnaast is het mogelijk om abonnee te worden voor nog geen € 20,- per jaar. Het Diggelfjoer wordt dan thuisgebracht of verstuurd per post. Donaties zijn altijd welkom en kunnen gestort worden tgv NL33RABO 0349 5031 68 tnv Diggelfjoer/Dorpsbelang o.v.v. donatie.

Adverteren in het Diggelfjoer? Abonnee worden? Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!

redactie Diggelfjoer

Lees de nieuwste Diggelfjoer nu online

Recente berichten

Donaties voor Diggelfjoer

november 13, 2022|

Zoals aangekondigd in de laatste Diggelfjoer zijn wij deze dagen druk in de weer om de gevulde envelopjes bij een ieder in de Fjouwer doarpen weer op te halen. Wat fijn dat op de meeste adressen het envelopje klaarstaat! Ondanks ons streven om bij iedereen langs te komen, realiseren wij dat we toch een aantal zullen missen, omdat we deze mensen na een aantal pogingen niet thuis treffen. Daarom ook het verzoek om een niet opgehaald envelopje voor 16 november bij één van de redactieleden in de brievenbus te doen of om een bijdrage over te maken naar de rekening [...]

Jubileumjier Diggelfjoer

juli 2, 2022|

Dit jier bestiet doarpskrante de Diggelfjoer fan De Fjouwer doarpen 40 jier, in jubileum! In moaie reden om te fieren, wat ús as redaksje oangiet. Derom hawwe wy justerjûn as redaksje persoanlik en 'yn styl' de doarpskrante yn de doarpen lâns brocht. Foar de minsken dy't wy sels net troffen en/of sprutsen hawwe, wy winskje jimme in soad lêsnocht mei dit spesjale jubileumnûmer fan de Diggelfjoer! Hans, Esther, Watse en Elisabeth PS: Fansels hawwe wy tige ús bêst dien om elkenien in doarpskrante te bringen, mar miskien hawwe wy per ûngelok in adres mist. Mocht dat sa wêze, dan hearre [...]

De Diggelfjoer komt eraan!

juni 28, 2022|

Met de komende dorpskrant sluiten wij het jubileumjaar voor de Diggelfjoer af: al 40 jaar wordt de Diggelfjoer in de Fjouwer doarpen gemaakt en verspreid, wat ons betreft iets om trots op te zijn! Om het jubileumjaar feestelijk af te sluiten brengen wij als huidige redactie vrijdagavond 1 juli persoonlijk en in stijl de dorpskrant bij jullie langs. Ga er maar eens goed voor zitten, want deze editie staat weer boordevol nieuwtjes, interviews, leuke foto's en nog veel meer! Hans, Esther, Watse en Elisabeth

Blijft op de hoogte!

Schrijf je in voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief.