Dorpskrant Diggelfjoer

Al 37 jaargangen telt dorpskrant de Diggelfjoer van de 4 dorpen Itens, Lytsewierrum, Hinnaard en Rien. Sinds oktober 2018 is er een nieuwe redactie, die de dorpskrant heeft ‘opgefrist’. De redactie bestaat uit 4 personen, uit de verschillende dorpen.

Diggelfjoer betekent “lopend vuurtje”. Inwoners en verenigingen uit de 4 dorpen kunnen nieuwstiems, verslagen, uitnodigingen, foto’s ect. aanleveren voor plaatsing in de Diggelfjoer.

De Diggelfjoer komt 6 keer per jaar uit en wordt bezorgd in bij alle inwoners van de 4 dorpen.

Daarnaast is het mogelijk om donateur te worden van de Diggelfjoer, voor €14,- per jaar. De Diggelfjoer wordt dan gebracht of verstuurd per post.

Kopij en andere zaken voor de Diggelfjoer kan gestuurd worden naar diggelfjoer@live.nl

Deadline voor het aanleveren van materiaal is de 10e van de maand vooraf aan het uitkomen van de Diggelfjoer.

Averteren in de Diggelfjoer? Neem contact met ons op via diggelfjoer@live.nl

De Diggelfjoer verschijnt in de maanden maart, mei, juli, september, november, januari

Met dank aan onze adverteerders valt de Diggelfjoer kosteloos bij alle inwoners van de vier dorpen op de mat. Inwoners, die zijn verhuisd kunnen de Diggelfjoer tegen verzendkosten blijven ontvangen.

De Diggelfjoer heeft een oplage van ongeveer 215 stuks en wordt gedrukt bij drukkerij van der Eems in Easterein.

redactie Diggelfjoer

Lees de nieuwste Diggelfjoer nu online

Archief

Bekijk oude uitgaves van het Diggelfjoer vanaf 1982!

Recente berichten