Dorpskrant Diggelfjoer

Al 37 jaargangen telt dorpskrant de Diggelfjoer van de 4 dorpen Itens, Lytsewierrum, Hinnaard en Rien. Sinds oktober 2018 is er een nieuwe redactie, die de dorpskrant heeft ‘opgefrist’. De redactie bestaat uit 4 personen, uit de verschillende dorpen.

Diggelfjoer betekent “lopend vuurtje”. Inwoners en verenigingen uit de 4 dorpen kunnen nieuwstiems, verslagen, uitnodigingen, foto’s ect. aanleveren voor plaatsing in de Diggelfjoer.

De Diggelfjoer komt 6 keer per jaar uit en wordt bezorgd in bij alle inwoners van de 4 dorpen.

Daarnaast is het mogelijk om donateur te worden van de Diggelfjoer, voor €14,- per jaar. De Diggelfjoer wordt dan gebracht of verstuurd per post.

Kopij en andere zaken voor de Diggelfjoer kan gestuurd worden naar diggelfjoer@live.nl

Deadline voor het aanleveren van materiaal is de 10e van de maand vooraf aan het uitkomen van de Diggelfjoer.

Averteren in de Diggelfjoer? Neem contact met ons op via diggelfjoer@live.nl

De Diggelfjoer verschijnt in de maanden maart, mei, juli, september, november, januari

Met dank aan onze adverteerders valt de Diggelfjoer kosteloos bij alle inwoners van de vier dorpen op de mat. Inwoners, die zijn verhuisd kunnen de Diggelfjoer tegen verzendkosten blijven ontvangen.

De Diggelfjoer heeft een oplage van ongeveer 215 stuks en wordt gedrukt bij drukkerij van der Eems in Easterein.

redactie Diggelfjoer

Lees de nieuwste Diggelfjoer nu online

Archief

Bekijk oude uitgaves van het Diggelfjoer vanaf 1982!

Recente berichten

Jubileumjier Diggelfjoer

juli 2, 2022|

Dit jier bestiet doarpskrante de Diggelfjoer fan De Fjouwer doarpen 40 jier, in jubileum! In moaie reden om te fieren, wat ús as redaksje oangiet. Derom hawwe wy justerjûn as redaksje persoanlik en 'yn styl' de doarpskrante yn de doarpen lâns brocht. Foar de minsken dy't wy sels net troffen en/of sprutsen hawwe, wy winskje jimme in soad lêsnocht mei dit spesjale jubileumnûmer fan de Diggelfjoer! Hans, Esther, Watse en Elisabeth PS: Fansels hawwe wy tige ús bêst dien om elkenien in doarpskrante te bringen, mar miskien hawwe wy per ûngelok in adres mist. Mocht dat sa wêze, dan hearre [...]

De Diggelfjoer komt eraan!

juni 28, 2022|

Met de komende dorpskrant sluiten wij het jubileumjaar voor de Diggelfjoer af: al 40 jaar wordt de Diggelfjoer in de Fjouwer doarpen gemaakt en verspreid, wat ons betreft iets om trots op te zijn! Om het jubileumjaar feestelijk af te sluiten brengen wij als huidige redactie vrijdagavond 1 juli persoonlijk en in stijl de dorpskrant bij jullie langs. Ga er maar eens goed voor zitten, want deze editie staat weer boordevol nieuwtjes, interviews, leuke foto's en nog veel meer! Hans, Esther, Watse en Elisabeth