Dorpskrant Diggelfjoer

Al 37 jaargangen telt dorpskrant de Diggelfjoer van de 4 dorpen Itens, Lytsewierrum, Hinnaard en Rien. Sinds oktober 2018 is er een nieuwe redactie, die de dorpskrant heeft ‘opgefrist’. De redactie bestaat uit 5 personen, uit de verschillende dorpen.

Diggelfjoer betekent “lopend vuurtje”. Inwoners en verenigingen uit de 4 dorpen kunnen nieuwstiems, verslagen, uitnodigingen, foto’s ect. aanleveren voor plaatsing in de Diggelfjoer.

De Diggelfjoer komt 6 keer per jaar uit en wordt bezorgd in bij alle inwoners van de 4 dorpen.

Daarnaast is het mogelijk om donateur te worden van de Diggelfjoer, voor €14,- per jaar. De Diggelfjoer wordt dan gebracht of verstuurd per post.

Kopij en andere zaken voor de Diggelfjoer kan gestuurd worden naar diggelfjoer@live.nl

Deadline voor het aanleveren van materiaal is de 10e van de maand vooraf aan het uitkomen van de Diggelfjoer.

Averteren in de Diggelfjoer? Neem contact met ons op via diggelfjoer@live.nl

De Diggelfjoer verschijnt in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober, december

Met dank aan onze adverteerders valt de Diggelfjoer kosteloos bij alle inwoners van de vier dorpen op de mat. Inwoners,die zijn verhuisd kunnen de Diggelfjoer tegen verzendkosten blijven ontvangen.

De Diggelfjoer heeft een oplage van 215 stuks en wordt gedrukt bij drukkerij van der Eems in Easterein.

Recente berichten

Rectificatie met betrekking tot ons bericht over Uitvaartvereniging De Laatste Eer Itens/Hennaard.

oktober 14, 2019|

Rectificatie door de begrafenisvereniging ‘De laatste eer’ Itens- Hinnaard op informatie in geheugensteuntje Diggelfjoer (blz.26): De Laatste Eer Itens-Hinnaard blijft bestaan. De uitvaartverzorger is Faber uit Wommels, dag en nacht bereikbaar op  0515331726 of een uitvaartverzorger naar eigen keuze. De informatie van begrafenisvereniging Rien Lytsewierum klopt, zij stoppen alleen na 1-1-2020.

De nije Diggelfjoer!

april 8, 2019|

As is goed is hawwe jimme ôfrûne wike de nijste Diggelfjoer krigen, wer fol mei nijs, lêswurk, en oare nijsgjirrige saken út de 4 doarpen. Wy hawwe der mei syn fiifen wol nocht aan! Mar graach krije fan jimme as doarpsbewenners ek ferhalen, (leuk) nijs, foto’s ensf. Skriuw in stikje, stjoer ús in nijtsje, in moaie foto…wy krije it graach op’e mail fia diggelfjoer@live.nl Yn juny komt der wer in nije doarpskrante, oanleverje fan spul kin oant en mei 10 maaie. As jimme meie ús fansels ek oansprekke! Hans, Thea, Watse, Esther en Elisabeth PS: Lit it ús ek witte as jimme [...]

Lees de nieuwste Diggelfjoer nu online

Archief

Bekijk oude uitgaves van het Diggelfjoer vanaf 1982!