Dorpskrant Diggelfjoer

Al 37 jaargangen telt dorpskrant de Diggelfjoer van de 4 dorpen Itens, Lytsewierrum, Hinnaard en Rien. Sinds oktober 2018 is er een nieuwe redactie, die de dorpskrant heeft ‘opgefrist’. De redactie bestaat uit 5 personen, uit de verschillende dorpen.

Diggelfjoer betekent “lopend vuurtje”. Inwoners en verenigingen uit de 4 dorpen kunnen nieuwstiems, verslagen, uitnodigingen, foto’s ect. aanleveren voor plaatsing in de Diggelfjoer.

De Diggelfjoer komt 6 keer per jaar uit en wordt bezorgd in bij alle inwoners van de 4 dorpen.

Daarnaast is het mogelijk om donateur te worden van de Diggelfjoer, voor €14,- per jaar. De Diggelfjoer wordt dan gebracht of verstuurd per post.

Kopij en andere zaken voor de Diggelfjoer kan gestuurd worden naar diggelfjoer@live.nl

Deadline voor het aanleveren van materiaal is de 10e van de maand vooraf aan het uitkomen van de Diggelfjoer.

Averteren in de Diggelfjoer? Neem contact met ons op via diggelfjoer@live.nl

De Diggelfjoer verschijnt in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober, december

Met dank aan onze adverteerders valt de Diggelfjoer kosteloos bij alle inwoners van de vier dorpen op de mat. Inwoners,die zijn verhuisd kunnen de Diggelfjoer tegen verzendkosten blijven ontvangen.

De Diggelfjoer heeft een oplage van 215 stuks en wordt gedrukt bij drukkerij van der Eems in Easterein.

Recente berichten

Diggelfjoer

januari 17, 2021|

Beste dorpsgenoten, Met veel plezier en enthousiasme vullen wij regelmatig de dorpskrant met verhalen, interviews, nieuws, etc.  Als redactie van de Diggelfjoer zijn wij dan ook druk met het verzamelen van nieuws en informatie uit onze dorpen. Maar we staan ook open voor ingezonden stukken van jullie als dorpsbewoners! Heb je nieuws, een bijzonder verhaal, leuke foto's of iets wat je altijd al wilde delen? Of wil je ons op iets attenderen? Lever het bij ons aan! Ook verenigingen nodigen we uit om iets aan te leveren: misschien wil je laten weten wat jullie vereniging in deze tijd doet of heb je tips [...]

Fotowedstrijd de 4 doarpen

juni 17, 2020|

Doe mee met de fotowedstrijd van de 4 doarpen! Wij zijn op zoek naar mooie en bijzondere, gemaakt in één van onze dorpen.  Het hoeven geen professionele foto’s te zijn, alle leuke en unieke plaatjes zijn welkom! De mooiste foto wordt later dit jaar op de voorpagina van de Diggelfjoer geplaatst. Het thema is ‘simmer’. Criteria Alle foto’s zijn welkom. Het mag een natuurfoto zijn, maar ook een foto van een straat, huis of een dier. De foto moet uiteraard in één van de Fjouwer doarpen  zijn genomen. Onze redactie zal een ‘deskundige’ en onpartijdige jury uitzoeken. De jury let [...]

Extra editie Diggelfjoer mei 2020

april 24, 2020|

Het Corona-virus heeft wereldwijd impact op de samenleving, maar ook in de 4 doarpen lijkt de tijd en het (sociale) leven momenteel stil te staan. Hierdoor heeft onze redactie van de Diggelfjoer gemeend om onze Mienskip te willen informeren, inspireren en amuseren in deze bizarre tijd met het uitbrengen van een extra Corona-Diggelfjier, begin mei. Onze redactie werkt op dit moment aan de extra editie van de Diggelfjoer!  Er zullen een paar vertrouwde items in de extra dorpskrant voorbij komen, maar daarnaast willen we jullie als dorpsgenoten ook de gelegenheid geven om iets te delen. Heb je tips om de [...]

Rectificatie met betrekking tot ons bericht over Uitvaartvereniging De Laatste Eer Itens/Hennaard.

oktober 14, 2019|

Rectificatie door de begrafenisvereniging ‘De laatste eer’ Itens- Hinnaard op informatie in geheugensteuntje Diggelfjoer (blz.26): De Laatste Eer Itens-Hinnaard blijft bestaan. De uitvaartverzorger is Faber uit Wommels, dag en nacht bereikbaar op  0515331726 of een uitvaartverzorger naar eigen keuze. De informatie van begrafenisvereniging Rien Lytsewierum klopt, zij stoppen alleen na 1-1-2020.

De nije Diggelfjoer!

april 8, 2019|

As is goed is hawwe jimme ôfrûne wike de nijste Diggelfjoer krigen, wer fol mei nijs, lêswurk, en oare nijsgjirrige saken út de 4 doarpen. Wy hawwe der mei syn fiifen wol nocht aan! Mar graach krije fan jimme as doarpsbewenners ek ferhalen, (leuk) nijs, foto’s ensf. Skriuw in stikje, stjoer ús in nijtsje, in moaie foto…wy krije it graach op’e mail fia diggelfjoer@live.nl Yn juny komt der wer in nije doarpskrante, oanleverje fan spul kin oant en mei 10 maaie. As jimme meie ús fansels ek oansprekke! Hans, Thea, Watse, Esther en Elisabeth PS: Lit it ús ek witte as jimme [...]

Lees de nieuwste Diggelfjoer nu online

Lees het interview met Germ Koldijk online in de speciale Corona editie van het Diggelfjoer

Archief

Bekijk oude uitgaves van het Diggelfjoer vanaf 1982!