Zoals aangekondigd in de laatste Diggelfjoer zijn wij deze dagen druk in de weer om de gevulde envelopjes bij een ieder in de Fjouwer doarpen weer op te halen.

Wat fijn dat op de meeste adressen het envelopje klaarstaat! Ondanks ons streven om bij iedereen langs te komen, realiseren wij dat we toch een aantal zullen missen, omdat we deze mensen na een aantal pogingen niet thuis treffen.

Daarom ook het verzoek om een niet opgehaald envelopje voor 16 november bij één van de redactieleden in de brievenbus te doen of om een bijdrage over te maken naar de rekening van dorpsbelang, ter attentie van Diggelfjoer. Zo komen alle giften bij onze redactie terecht en daarmee kunnen wij het nieuws ook de komende tijd bij jullie brengen door middel van de dorpskrant. Alvast hartelijk dank!

Rekeningnummer dorpsbelang: NL 33 RABO 0349503168

Hans, Esther, Watse en Elisabeth