De feestcommissie komt deze week bij alle inwoners van de Fjouwer doarpen aan de deur met de intekenlijst voor de dorpsfeesten van 7, 8 en 9 juli.
Ook is het programma bekend en wordt uitgedeeld!
Vanaf nu kan iedereen zich ook opgeven voor de activiteiten. Dit kan via de mail: fjouwerdoarpendorpsfeest@hotmail.com.
De feestcommissie