De stichting “De Lytse Fjouwere” hecht grote waarde aan een verduurzaming van het dorpshuis. In 2020 is daarom besloten tot het uitvoeren van diverse isolatiemaatregelen voor de zaal van het dorpshuis. In 2015 is het café verbouwd en hier zijn toen grote stappen gezet met verduurzaming. Achterliggende gedachte bij deze aanpak is de landelijke beleidslijn om in 2030 energieneutraal te zijn.

Recentelijk is nog een stap gezet om de elektriciteitsopbrengst vanuit de zonnepanelen te verhogen. Op het dak zijn 8 nieuwe panelen bijgeplaatst, die bijna een verdubbeling mogelijk maken van de totale opbrengst. Deze extra investering is voor een belangrijk deel mede mogelijk gemaakt door Engie Nederland, werkgever van een van de vrijwilligers. Engie is een bedrijf dat werkzaam is in de energiesector. Engie Energie Nederland wil werknemers stimuleren om als vrijwilliger werkzaam te zijn met verduurzamingsmaatregelen binnen verenigingen en stichtingen. Engie heeft hiervoor een comité opgericht onder de naam “Engie doet!“  Dit comité heeft beoordeeld en mogelijk gemaakt dat wij als dorpshuis “de Lytse Fjouwere” in aanmerking komen voor deze sponsoring. Als bestuur van het dorpshuis zijn we “Engie doet” hiervoor zeer erkentelijk.