Dorpshuis ‘De Lytse Fjouwere’

Doelstelling

De Lytse Fjouwere stelt zich tot doel het instandhouden en exploiteren van een gebouw in Itens t.b.v. het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en de ontmoeting in Itens, Hennaard, Rien en Lutkewierum en heeft hierbij geen winstoogmerk.

Beleidsplan

Dorphuis “De Lytse Fjouwere” organisatorisch, financieel & onderhoudstechnisch op hoog nivo houden. Het succes van ons dorpshuis steunt op de betrokken vrijwilligers.

  • Centrale jaar activiteitenagenda voor verenigingen en de activiteitencommissie. Daarnaast actief overleg met andere betrokken partijen zoals het doarpsbelang.
  • Faciliteiten bieden aan verenigingen en activiteiten zoals recepties en begrafenissen van inwoners van de 4 dorpen
  • Na een grote verbouwing en schilderbeurt in 2017, “De Lytse Fjouwere” onderhoudstechnisch en facilitair up-to-date houden door middel van een meerjarenplan.
  • Financieel een goede balans houden tussen de kosten en inkomsten en hiermee voldoende reserves opbouwen voor eventuele onvoorziene zaken.
  • Bestuurlijk en organisatorisch blijvend een goede organisatie neerzetten
  • Door middel van een financieel plan met de benodigde subsidies werken aan een energie-neutrale huishouding in 2030.

Activiteiten

In het dorpshuis ‘De Lytse Fjouwere’ worden er, voor jong en oud uit de vier dorpen, allerlei activiteiten georganiseerd zoals: biljarten, yoga, klaverjassen, bingo 55+, filmhuis etc. Verenigingen kunnen er terecht voor vergaderingen en in de weekenden worden er af en toe activiteiten en feestavonden georganiseerd in samenwerking met de commissie Fjouwer Doarpen Docht (FDD). Ook is het houden van een familiefeestje mogelijk in De Lytse Fjouwere.

Vrijwilligers

Dankzij de vrijwilligers van de De Lytse Fjouwere kunnen al deze activiteiten plaatsvinden. Woon je ook in één van de vier dorpen en zou je mogelijk actief willen zijn voor het dorpshuis? Voor meer informatie of een oriënterend gesprek kan je een mail sturen naar onderstaand emailadres.

Beloningsbeleid

De Lytse Fjouwere werkt uitsluitend met vrijwilliger en heeft dus geen werknemers/-neemsters in dienst en keert dus op geen enkele wijze loon uit.

Recente berichten

Iepen Kafee op 19 febrewaris

februari 7, 2022|

Iepen Kafee Yes, we kinne wer los! Op sneon 19 febrewaris hjitte we jim fan herte wolkom yn ús doarpshûs “de Lytse Fjouwere”. Fanôf fjouwer oere giet de doar iepen, der kin kaarten en biljerten wurde. Gesellich wat byprate of in oar spultsje dwaan ûnder it genot fan in bakje kofje, ek de kuolling mei oare drankjes is wer byfuld. En sa rûn seis oere begjinne we mei in lekker wintersk miel, Fred kin hast net wachtsje om ús wer genietsje te litten fan syn itensierkeunsten: *  Mosterdsop mei Fryske droege woarst *  In priuwerij fan hutspot, boerekoal en stimpestamp [...]

Dorpshuis gaat weer open!

februari 6, 2022|

Nu er weer meer mogelijk is met de Corona-regels hebben we als bestuur besloten om de deuren weer te openen. De Yoga-club gaat a.s. dinsdag weer los, de biljarters woensdag weer en a.s. zaterdag gaat de kaartvereniging weer een kaartje leggen. Daarnaast zijn de vrijwilligers van Iepencafe ook bezig om het e.e.a. te organiseren. Als bestuur heten we jullie allemaal weer van harte welkom maar vragen jullie de coronaregels (QR-code en 1,5 meter) te respecteren. We dogge it mei elkoar en foar elkoar..Bestjoer Doarpshûs "De Lytse Fjouwere"

DORPSHUIS GAAT WEER OPEN

september 26, 2021|

Corona nieuws cafe/dorpshuis Vanaf 25 september zijn er nieuwe corona regels van kracht geworden voor dorpshuizen en cafés. Deze heeft het bestuur ook van toepassing verklaard op ons dorpshuis. De toepassingen zijn ook getoetst bij de gemeente en stichting Doarpswurk. Voor een goed begrip van deze maatregelen is het van belang in ons gebouw twee ruimtes te onderscheiden. Dat zijn: -Het café aan de voorzijde (waarvoor wij een drank- en horecavergunning hebben), hiervoor zijn de strengere horeca regels van toepassing. Wanneer hier activiteiten worden georganiseerd is er een Coronatoegangsbewijs (CTB) nodig. Hierbij moet u denken aan activiteiten als biljarten of [...]

DORPSHUIS – CORONA MAATREGELEN

mei 15, 2021|

Beste dorpsgenoten, Zoals jullie weten mogen de horecagelegenheden ivm de Corona-maatregelen niet open worden gesteld voor bezoekers. Normaal gesproken zouden we eind mei en juni ook al niet veel activititeiten meer hebben. Bij deze willen we jullie laten weten dat het terras van het dorpshuis tot en met de zomervakantie in verband met Corona-maatregelen niet open gaat. Een belangrijke motivatie hiervoor is het handhaven van 1,5 meter regel. We hopen dat wanneer alle maatregelen het toelaten de deuren weer voor jullie te openen in het nieuwe seizoen en zo jullie het werk van de bouwploeg te kunnen laten zien. Bestuur [...]

TUSSENSTAND SPONSORACTIE DORPSHUIS

maart 24, 2021|

Beste dorpsgenoten, Met de sponsoractie voor het dorpshuis hebben we bij jullie tot nu toe een bedrag van    € 4.600 mogen ophalen. Wij als bestuur zijn hier zeer blij mee en zo zie je maar weer waar een kleine "mienskip" fan fjouwer doarpen grut yn is!! Naast deze sponsoractie hebben we afgelopen jaar ook van het Rijk enkele Corona vergoedingen mogen ontvangen. Deze inkomsten gebruiken we weer voor het betalen van onze maandelijkse vaste kosten zoals huur van Café, gas/elektra/internet en radiorechten. Al deze kosten proberen we maximaal te beperken. In de volgende Diggelfjoer zullen we jullie op hoofdlijnen op [...]