Dorpshuis ‘De Lytse Fjouwere’

Doelstelling

De Lytse Fjouwere stelt zich tot doel het instandhouden en exploiteren van een gebouw in Itens t.b.v. het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en de ontmoeting in Itens, Hennaard, Rien en Lutkewierum en heeft hierbij geen winstoogmerk.

Beleidsplan

Dorphuis “De Lytse Fjouwere” organisatorisch, financieel & onderhoudstechnisch op hoog nivo houden. Het succes van ons dorpshuis steunt op de betrokken vrijwilligers.

  • Centrale jaar activiteitenagenda voor verenigingen en de activiteitencommissie. Daarnaast actief overleg met andere betrokken partijen zoals het doarpsbelang.
  • Faciliteiten bieden aan verenigingen en activiteiten zoals recepties en begrafenissen van inwoners van de 4 dorpen
  • Na een grote verbouwing en schilderbeurt in 2017, “De Lytse Fjouwere” onderhoudstechnisch en facilitair up-to-date houden door middel van een meerjarenplan.
  • Financieel een goede balans houden tussen de kosten en inkomsten en hiermee voldoende reserves opbouwen voor eventuele onvoorziene zaken.
  • Bestuurlijk en organisatorisch blijvend een goede organisatie neerzetten
  • Door middel van een financieel plan met de benodigde subsidies werken aan een energie-neutrale huishouding in 2030.

Activiteiten

In het dorpshuis ‘De Lytse Fjouwere’ worden er, voor jong en oud uit de vier dorpen, allerlei activiteiten georganiseerd zoals: biljarten, yoga, klaverjassen, bingo 55+, filmhuis etc. Verenigingen kunnen er terecht voor vergaderingen en in de weekenden worden er af en toe activiteiten en feestavonden georganiseerd in samenwerking met de commissie Fjouwer Doarpen Docht (FDD). Ook is het houden van een familiefeestje mogelijk in De Lytse Fjouwere.

Vrijwilligers

Dankzij de vrijwilligers van de De Lytse Fjouwere kunnen al deze activiteiten plaatsvinden. Woon je ook in één van de vier dorpen en zou je mogelijk actief willen zijn voor het dorpshuis? Voor meer informatie of een oriënterend gesprek kan je een mail sturen naar onderstaand emailadres.

Beloningsbeleid

De Lytse Fjouwere werkt uitsluitend met vrijwilliger en heeft dus geen werknemers/-neemsters in dienst en keert dus op geen enkele wijze loon uit.

Recente berichten