Nu er weer meer mogelijk is met de Corona-regels hebben we als bestuur besloten om de deuren weer te openen. De Yoga-club gaat a.s. dinsdag weer los, de biljarters woensdag weer en a.s. zaterdag gaat de kaartvereniging weer een kaartje leggen. Daarnaast zijn de vrijwilligers van Iepencafe ook bezig om het e.e.a. te organiseren. Als bestuur heten we jullie allemaal weer van harte welkom maar vragen jullie de coronaregels (QR-code en 1,5 meter) te respecteren. We dogge it mei elkoar en foar elkoar..

Bestjoer Doarpshûs “De Lytse Fjouwere”