Op zondag 19 maart 2023 heeft Jacob Sipke Visser het eerste ei van de wacht gevonden. Omstreeks 9:00 uur ontving het bestuur een telefoontje van Rick (vinder van eerste ei 2022) dat ze een gevuld nestje hadden gevonden. Op een perceel mais nabij Roodhuis hadden ze een aantal dagen eerder al wat activiteit gezien, maar was er nog geen ei gevonden. Een paar dagen later was het raak; een aantal mooi opkomende vogels gaf de heren hoop. Zoals zo vaak bleek het eitje aan het einde van het perceel te liggen in een prachtig nestje. Het bleek niet ver af te zijn van de locatie waar Rick vorig jaar het eerste eitje vond. Een drietal bestuursleden maakte de reis naar het uiterste puntje van het wachtgebied om een controle uit te voeren. Alles was in kannen en kruiken en Jacob Sipke ontving de felicitaties.