Fotowedstrijd Gemeentegids 2019-2020

In oktober 2019 verschijnt de nieuwe gemeentegids. Wij willen de gids niet alleen voor jou maken, maar ook met jou. Daarom organiseert gemeente Súdwest-Fryslân weer een fotowedstrijd. De drie mooiste foto’s winnen een plaats in de gemeentegids. En de foto van de winnaar zal op de voorpagina van de gemeentegids komen te staan.

Doe jij mee?

Je kunt tot maandag 12 augustus meedoen met de fotowedstrijd. Mail je foto(‘s) naar onze communicatieafdeling: communicatie@sudwestfryslan.nl. Samen met je naam, adres en telefoonnummer. En vermeld waar de foto is gemaakt (dit moet een herkenbare plek zijn binnen de gemeente Súdwest-Fryslân).

Wat zijn de spelregels?

  1. Alleen inwoners van Súdwest-Fryslân mogen meedoen aan de wedstrijd.
  2. Op de foto staat een herkenbare locatie in Súdwest-Fryslân afgebeeld.
  3. Op de foto mogen mensen niet op een herkenbare manier afgebeeld staan.
  4. Je mag maximaal twee foto’s opsturen.
  5. Je levert de foto’s digitaal aan in JPEG/JPG-formaat en met een resolutie van minimaal 2 MB en zonder logo/naamsvermelding.
  6. Medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn uitgesloten van deelname.

Wat kun je winnen?

De drie winnende foto’s krijgen een plaats in de gemeentegids. Daarnaast ontvangen de winnaars een bedrag van €75,00 (eerste prijs), €50,00 (tweede prijs) en €25,00 (derde prijs).

In september maken wij de winnende foto’s bekend. De winnaars krijgen schriftelijk bericht!

Heb je vragen?

Neem dan via mail (communicatie@sudwestfryslan.nl) of  telefoonnummer 14 0515 contact op met communicatiemedewerker mevrouw E. Bouwsma.

Algemeen
Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden. Deelnemers verklaren door middel van deelname aan deze fotowedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden foto’s bezitten en vrijwaren de gemeente Súdwest-Fryslân van iedere aanspraak door derden.Deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de gemeente Súdwest-Fryslân. Stockfoto’s mogen derhalve niet worden ingezonden.
Door deel te nemen aan de fotowedstrijd geeft de deelnemer de gemeente Súdwest-Fryslân het onbeperkte recht de ingezonden foto’s zonder enige vergoeding (aan de deelnemer), zonder mededelingen vooraf en vrij van (re)productierechten op haar website te publiceren of op enigerlei andere wijze te vermenigvuldigen en commercieel te exploiteren. Foto’s waarop mogelijk portretrecht rust van derden (bekende Nederlanders, fotomodellen, etc), maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van deelname.