Er zijn genoeg deelnemers, dus komende zaterdag 1 juni is er een Garagesale van 13.00-16.00 uur in Itens!

Op zaterdag 1 juni organiseert FDD de laatste activiteit voor dit seizoen, de garagesale van 13.00 uur tot 16.00 uur. Ruim je zolder, hok, kasten enz. op en verkoop je spullen vanuit je garage of tuin, de opbrengst is compleet voor jezelf. De opzet is net als vorig jaar dus de verkoop is alleen in Itens, mensen uit de andere dorpen kunnen weer bij Sippy of bij Rienk en Lenie op het terrein staan met hun spullen. Mochten er nog mensen zijn die mee willen doen, geen probleem. Maak een mooie verkoopplek en geef aan door een vlag of vlaggetjes uit te hangen dat je meedoet. Mensen die buiten Itens wonen kunnen altijd aanschuiven op het terrein bij Lenie Rispens(Hearedyk 33} of bij Sippy Wiersma(Hearedyk 2A).