Het aftellen is begonnen, nog zo’n 12 dagen voordat het feest in de Fjouwer doarpen losbarst!

Natuurlijk hopen we op veel deelname van de activiteiten in het programma. Voor een aantal onderdelen is het prettig voor ons als organisatie om vooraf te weten hoeveel mensen er mee doen. Daarom nogmaals een oproep aan alle dorpsbewoners om je op te geven voor:

-de dorpsquiz op vrijdagavond (mag in een team van 4, maar ook individueel, dan vormen wij een team met anderen)

-de kinderspelletjes op zaterdag (kinderen basisschool)

-de spelletjes voor volwassenen en het water-survival-parcours op zaterdag (horen bij elkaar)

(mag in een team van 4, maar ook individueel, dan vormen wij een team met anderen)

-het kaatsen voor kinderen en volwassenen op zondag (opgeven via kf-itens@live.nl)

Voor deze onderdelen kun je je opgeven tot donderdag 7 juli via fjouwerdoarpendorpsfeest@hotmail.com of bij één van de commissieleden.

Ook hebben we nog een paar gaatjes te vullen voor wat vrijwilligerstaken. We horen het graag!

Watse, Regina, Maaike, Jan, Oane en Elisabeth