Het najaar is weer begonnen en binnenkort is er weer de jaarlijkse griepvaccinatie.

Alle 60+-ers en alle hart-, long-, nier-, suiker- en reuma-patiënten en alle mensen met een  verminderde weerstand t.g.v. bestraling en/of chemotherapie komen in aanmerking voor de griepprik en zullen eind oktober oktober een uitnodiging thuis ontvangen.

Daarnaast krijgen alle mensen van de geboortejaren 1957 t/m 1960 een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen pneumokokken, een bacterie die een ernstige vorm van longontsteking kan veroorzaken.

De vaccinaties kunnen gelijktijdig plaatsvinden en beide zijn uiteraard vrijwillig. Wij nemen het advies van de gezondheidsraad over en adviseren iedereen die een uitnodiging krijgt om zich te laten vaccineren.

Net als voorheen kunt u voor de griepprik weer zowel in Easterein als in Wommels terecht. Op onderstaande data gaan we vaccineren:

Maandag 13 november van 17:00 – 20:00 uur in onze Praktijk te Easterein, van Eysingaleane 10
of
Donderdag 23 november van 17:00 – 20:00 uur in het Dielshûs, Bosk 51  8731  te Wommels

Eerste letter achternaam Voorkeurstijd
A t/m G 17:00 – 18:00
H t/m Q 18:00 – 19:00
R t/m Z 19:00 – 20:00

U mag kiezen waar u zich laat vaccineren, maar wordt verzocht, in verband met spreiding van de drukte, bij voorkeur te komen op hierboven aangegeven tijden.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, maar komt u met reden toch in aanmerking voor de griepprik, kom dan gewoon naar op een van onderstaande tijdstippen naar de priklocatie.

De mensen van de aanleunwoningen Skeakel en Bining en Sybren de Vlasstraat 4 & 6 kunnen ook terecht in de Hal van de Bining op dinsdag 21 november tussen 11u en 12u ‘s ochtends.

De mensen in Nij Stapert kunnen die dag op hun kamer worden gevaccineerd.

NEEM A.U.B. DE UITNODIGING VOOR DE PRIKKEN MEE NAAR DE VACCINATIELOCATIE EN TREK MAKKELIJKE BOVENKLEDING AAN!

CORONAPRIK DIT NAJAAR:

Hierbij willen wij ook de coronaprik nog even onder uw aandacht brengen:
Wist u dat u, als u in de doelgroep valt, u dit jaar een coronaprik bij de GGD mag halen?
Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging per post.
Als u tussen 1964 en 2005 bent geboren ontvangt u geen brief, maar kunt u zelf een afspraak maken.
Dit kan vanaf 16 oktober via www.planjeprik.nl of als u geen DigiD heeft via 0800-7070.