Huiskatten in het veld? Afschieten!

Dit stond afgelopen zaterdag  9 maart  in de Leeuwarder Krant.
Deze uitspraak en gedachten gaan natuurlijk erg ver.
Maar welke gedachte ligt hier onder.
Katten zijn van huis uit natuurlijke jagers.
En wanneer zij de vrije natuur ingaan , gaan zij op strooptocht.
Katten struinen ‘s nachts kilometers weiland en tuinen af!

Het voorjaar en daaraan gelinkt het jonge leven zit er aan te komen.
Zo ook binnen de vogelwereld.
Jammer genoeg zien wij op de weilanden weinig weidevogels, daarin tegen volop leven in onze tuinen om het huis.
Denk hierbij aan:  koolmezen, vinken, winterkoningen,  lijsters, huismussen, zwaluwen, roodborsten en ga zo maar door.
Om deze te beschermen en de jonge vogels een kans te geven zou het mooi zijn om de huiskatten zoveel mogelijk in het voorjaar binnen te houden.

Dit geldt met name ’s nachts, houd a.u.b. je kat binnen. Geef hem wat te eten en doe dan het kattenluik op slot.

Hopelijk een kleine moeite: in het broedseizoen – van half april tot en met juni-.
Moto: Als het donker wordt kat in huis!

Weidevogels en tuinvogels hebben het moeilijk en met name de kwetsbare kuikens. Wanneer deze het nest verlaten zijn zij kwetsbaar op de grond, hier schuilt het gevaar.

Het zou super zijn dat de achteruitgang van alle vogels door middel van:” Houd je kat in huis”, mag bijdragen aan een herstel van de populatie.

Namens alle vogels en vogel liefhebbers grote dank hiervoor.

Oane