Sneon 19 oktober nimt Fred ús mei op reis nei Toscane.

De lekkerste Italiaanske gerjochten sille op’e tafel komme, mei sa’t we dat wend binne, in moai ferhaaltsje der by.

Marien Pool sil dit bysûndere barren op  muzikale wize begeliede.

Alle reden dus om jim hjirfoar op te jaan, de kosten binne €10,00 per persoan.

Dit wolle je fansels net misse!

 

Dat kin foar 17 oktober by Bouwe Jan: bouwejanhuisman@gmail.com

of belje/appe mei nûmer 0641111094. Dit y.f.m. de ynkeapen.

Fanôf 16.00 oere is eltsenien wolkom yn ús Doarpshûs “de Lytse Fjouwere”.

Oare data foar dit kalenderjier binne 15 novimber en 21 desimber, neier berjocht hjiroer folget noch.

 

Team fan it Iepen Kafee