De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Dichtersfestijn Wieuwerd

langstme Annemarie LindeboomIn de Nicolaaskerk van Wieuwerd uur opent cultuurwethouder Stella van Gent op zondagochtend 1 juli om 10.00 uur 
het dichtersevenement ‘In Ons Element’. Dit is misschien wel het kleinste en fijnste evenement van LF 2018. U bent van harte 
welkom om dit bijzondere gebeuren bij te wonen. De entrée is vrij.  

Het eerste vers gaat over Anna Maria van Schurman en wordt voorgelezen door dichter Marten Visser uit Sneek. Verder 
treden in Wieuwerd op: Margreet Schouwenaar, tot voor kort stadsdichteres van Alkmaar, Yva Hokwerda en Annemarie 
Lindeboom uit Leeuwarden. Janna van der Meer uit Akkrum draagt een bijzonder vers voor van Douwe Tamminga uit 
de bundel ‘In memoriam’. Alle dichters presenteren verzen over het element Vuur dat vooral staat voor levenspassie.

Vanaf 12.00 uur, begint het dichterlijk woord te klinken rondom de bouwboerderij van de familie Sinnema aan de Allengaweg 1 
bij Arum. Bij goed weer treden de poëten op tussen wintertarwe en spelt. Drie uren later begint de dichterskaravaan om 15.00 uur 
in het Jopie Huisman Museum in het prachtige Workum. Op de zomeravond van 1 juli is het poëtisch slotstuk om 19.00 
uur op de Ouwe Jachtwerf Piersma aan De Skatting in Heeg.

In Ons Element’ wordt georganiseerd door Stichting Langstme. Er is doelbewust gekozen om dichters op bijzondere locaties 
te laten optreden in het hart van de Fryske mienskip. Om te beginnen in de bijzondere Nicolaaskerk van Wieuwerd.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen