De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Hearedyk dinsdag 30 oktober voor een gedeelte tijdelijk afgezet

verkeersflits
Op dinsdag 30 oktober doet basischool de Romte in Itens mee aan ‘De Verkeersflits’. Dit betekent dat de school van 8.30 uur tot 11.30 uur in het teken van verkeer zal staan. Iedere groep krijgt op zijn eigen niveau verkeerseducatie aangeboden door gastdocenten van onder andere Veilig Verkeer Nederland. 

Tijdens een remwegdemonstratie krijgen de kinderen meer inzicht over de remweg van een voertuig. Om deze remweg demonstratie veilig te laten verlopen zal de Hearedyk dinsdag 30 oktober gedeeltelijk worden afgezet van 10.15 uur tot 11.15 uur. Tijdens de demonstratie kan het wegvak niet gebruikt worden. Eventueel geparkeerde auto's kunnen misschien vooraf ergens anders gezet worden.  Wij vragen hierbij om uw medewerking en begrip.


Het team van S.B.S. De Romte

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen