De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

informatiebijeenkomsten voor inwoners over woononderzoek

logo Sudwest Fryslan
De gemeente Súdwest-Fryslân laat momenteel onderzoek uitvoeren naar de woonbehoefte in de gemeente. De centrale vraag is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen.

Er worden eind november/begin december zes informatiebijeenkomsten voor de inwoners van de gemeente georganiseerd.
Voor het onderzoek is het gemeentelijke gebied opgedeeld in verschillende regio's. Per regio wordt één bijeenkomst georganiseerd,
maar inwoners zijn ook van harte welkom om bij één van de andere bijeenkomsten aan te sluiten.

Tijdens deze bijeenkomsten presenteert Companen de uitkomsten van het onderzoek en gaan zij graag met inwoners in gesprek over relevante
ontwikkelingen die zich afspelen op de woningmarkt in Súdwest-Fryslân. Daarnaast wordt besproken hoe inwoners aankijken tegen 'wonen' in
Súdwest-Fryslân, welke woningen passend zijn voor de eigen omgeving en hoe er wordt gedacht over nieuwe woonconcepten. De uitkomsten van deze
bijeenkomsten worden verwerkt in het definitieve onderzoeksrapport.

Planning informatiebijeenkomsten woononderzoek

Regio 1 (Noordwest)
Donderdag 29 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3 Witmarsum

Regio 2 (Noordoost)
Woensdag 28 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: Partycentrum it Dielshûs, het Bosk 41 Wommels

Regio 3 (Zuidwest)
Dinsdag 27 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur) Locatie:
De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1 Koudum (zaal 2)

Regio 4 (Zuidoost)
Maandag 3 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: multifunctioneel centrum it Heechhûs, it Eilan 67 Heeg (zaal 1)

Regio 5 Sneek en buitengebied
Maandag 10 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: De Stolp, Smidsstraat 6 Sneek (grote zaal)

Regio 6 Bolsward
Dinsdag 11 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
Locatie: Hotel de Wijnberg, Marktplein 5 Bolsward (bovenzaal)


De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen