De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Palingrokend het jaar 2018 uit

RiensterRikkersStandklein
Speciaal voor iedereen die nog in 2018 wil genieten van heerlijke paling, steken de Rienster Rikkers dit jaar
nog eenmaal de palingrokerstonnen aan.

Paling bestellen kan vóór woensdagavond 19 december, kosten € 18,- per pond.
Dit kan via info(@)riensterrikkers.nl haakjes even weghalen, of tel: 0515-521444.

Deze verse paling kan dan vrijdag 21 december gezellig worden afgehaald, tussen 17.00 en 20.00 uur in de schuur op Draversdyk 4A te Rien.

De Rienster iel glydt troch de kiel!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen