De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Fryske Top 100: Jeugd de toekomst?

NimMyMeiDyMei
Vorig jaar bestormden de kinderen van Basisschool de Romte in Itens de Fryske Top 100.
Samen met zanger Wiebe Kaspers en de kinderen van drie andere scholen uit de Greidhoeke maakten zij een Friese popsong over de grutto: Nim my mei dy mei.

Met hulp van ouders, inwoners en andere belangstellenden was het nummer de hoogste nieuwe binnenkomer in de Fryske Top 100, op plek 8!

Zal het nummer dit jaar opnieuw de Top 100 halen? Of zelfs verder stijgen richting de top 5?
Stemmen kan t/m 2e Kerstdag! 

Stemmen?
1. Ga naar www.frysketop100.nl 
2. Stel een eigen Top-5 samen met daarin natuurlijk Greidebern ft. Wiebe Kaspers - Nim my mei dy mei
3. Kies nog 4 andere nummers om de Top-5 compleet te maken
4. Vul geldige gegevens in om via e-mail de Top-5 te bevestigen en de stem geldig te maken
5. Roep mensen op om hetzelfde te doen!
Per geldig e-mailadres kan er 1 keer worden gestemd.

Meerdere e-mailadressen is dus vaker stemmen!

Het lied 'Nim my mei dy mei' is gemaakt in het kader van het onderwijsproject Greidhoeke goes Onderwijs, een project over de grutto en het gebrek aan biodiversiteit in het landschap. 

Het lied gaat over een jongen die op bed ligt en buiten de grutto hoort roepen. De grutto neemt hem mee op reis, leert hem vliegen…. of was het toch allemaal een droom?
De kinderen hopen met het lied veel aandacht te krijgen voor de grutto, de weidevogel waar het niet goed mee gaat. 

Het lied is inmiddels regelmatig te horen op Omrop Fryslân Radio.

Greidhoeke goes Onderwijs is een tweejaar durend onderwijsproject van basisschool de Romte in Itens, de Opslach in Wommels, de Stjelp in Baard en it Bynt in Winsum. 
Dit in samenwerking met verschillende cultuurinstanties, natuurorganisaties en de mienskip. 

Meer informatie over het lied of het project Greidhoeke goes Onderwijs is te vinden op www.GreidhoekeOT7.nl 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen