De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Enquete invullen en € 1000,- voor de 4 doarpen verdienen?

prijs
In ruil voor 15 minuten van je tijd… € 1.000,00 voor je dorp verdienen?
Dat kan! Uit naam van de provincie wordt door het project Bûtengewoan berikber, voor het dorp waarvan de meeste inwoners (naar rato) de vragenlijst hebben ingevuld, een waardebon overhandigd ter waarde van €1.000,00!

De spelregels? Een paar:

De actieperiode loopt van 19 december 2018 tot 1 februari 2019;
De enquetes die tot nu toe zijn ingevuld tellen ook al mee;
Je dorpsgenoten enthousiast maken om aan deze actie mee te doen mag;
Onze hulp inschakelen om je dorpsgenoten enthousiast te maken….. dat mag ook;
Je dorpsgenoten voorafgaande aan de Nieuwjaars borrel, de vragenlijst op je tablet in laten vullen, dat mag;
Je dorpsgenoten zijn minimaal 12 jaar;
Alleen het aantal dorpsgenoten (individueel dus niet per adres) die onze vragenlijst voor minimaal 75% hebben ingevuld tellen we mee.
Het winnende dorp:

In de week van 4 februari zal het winnende dorp bekend gemaakt worden, zodat we er een moment gepland kan worden om de waardebon te gaan overhandigen.

Er bestaan veel definities over ‘leefbaarheid’ en wij hebben de volgende gekozen: ‘Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en-of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken’. En dit is voor iedereen weer anders. Concreet betekent dit dat jullie acties/middelen kunnen bedenken om de leefbaarheid in je dorp te vergroten. We hebben een aantal voorbeelden onder elkaar gezet ter inspiratie:

Hieronder ter inspiratie een aantal voorbeelden waaraan deze waardebon besteed kan gaan worden:

walk of fame (stoeptegels met daarop de namen van belangrijke dorpsgenoten)
aankleding dorpsfeest
als startbedrag voor een investering in een mobiliteitsoplossing (bijvoorbeeld een deelauto, elektrische deelfietsen, etc.)
opknappen speeltuin
aanleg dorpsmoestuin
aankoop openbaar kunstwerk
sfeerverlichting
aanschaf themaborden
Dus trommel al je dorpsgenoten bij elkaar en laat de ingevulde vragenlijsten maar komen! 

Vul hier de enquete in!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen