De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Witte kruisen op de bomen?

GemeenteSWFlogo
De gemeente SWF heeft ruim 50.000 bomen in eigendom en beheer. Bomen dragen bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte en een gezond leefklimaat. De gemeente gaat dus zorgvuldig om met het kappen van bomen. Zij controleren al deze bomen om de 2 jaar op veiligheid. De meeste bomen komen prima door de keuring, maar sommigen niet. De onveilige bomen zijn te herkennen aan de witte kruisen. Die bomen kapt de gemeente tussen 1 december en begin maart.

Wil je weten welke bomen we kappen en waarom we dat doen? Lees meer op de website van de gemeente.

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen