De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Toekomst Littenseradiel: De 4 doarpen aan zet

Nadat Waaksens en Britswerd/Wiuwert vorige week het spits hebben afgebeten, zijn De 4 doarpen Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum nu aan bod met de ToekomstLittenseradielderde inspraakavond over de toekomst van de gemeente Littenseradiel, de toekomst van De 4 doarpen.

Afgelopen week hebben alle inwoners van De 4 doarpen een brief ontvangen met daarin een compacte informatiefolder en een uitnodiging voor de inspraakavond op dinsdag 15 januari a.s.
Tijdens deze avond zal er informatie worden gegeven over de stand van zaken tot nu toe en is er ruim tijd voor het stellen van vragen en discussie. Ook zal er een stemming plaatsvinden in hoeverre de aanwezigen voor/tegen eventuele herindeling zijn. Een grote opkomst is van belang om deze stemming representatief te maken.

Bent u vóór of tégen eventuele herindeling?
Dit is wellicht de laatste mogelijkheid om uw stem op deze wijze te laten horen. Mede uw stem zal de toekomst van Littenseradiel bepalen, de toekomst van De 4 dorpen.

Dinsdagavond 15 januari a.s. 20.00 uur (inloop 19.30) dorpshuis De Lytse Fjouwere, Itens.


Lees ook: Wel of geen herindeling? Elke stem telt!

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen