De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Sneller internet: Glasvezel

Artikelindex

De 4 doarpen (Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum) zijn geselecteerd voor een start-up project glasvezel!
Lees snel verder en meld u aan als u dit nog niet heeft gedaan om te voorkomen dat u straks achter het net vist.
Ga naar de pagina >Meer Informatie< voor het actuele nieuws rondom de glasvezelinventarisatie in De 4 doarpen.
Internetgebruik
Internet: Wie maakt er geen gebruik van?
Het internetgebruik is de afgelopen jaren verdubbeld en verwacht wordt dat deze groei alleen maar doorzet.
De kabels die nu in de grond liggen om alle huizen van internet te kunnen voorzien, hebben onvoldoende capiciteit om deze groeiende vraag aan te kunnen. Internet is trager en gevoeliger voor storingen.

De oplossing? Glasvezel!
Dit is een nieuw soort kabel die vrijwel een onbeperkte capaciteit heeft en daarbij duurzaam is. De verwachting is dat dit dé kabel voor de toekomst is.MelduvrijblijvendaanDe provincie wil hier graag een aantal start-up projecten mee starten, vanuit de Gemeente Littenseradiel zijn De4doarpen (Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum) en Hidaard aangedragen om hieraan mee te doen.

Een prachtige kans die we niet kunnen laten liggen!
Voor deze start-up pilot zijn zoveel mogelijk aanmeldingen nodig om aan te tonen dat er werkelijk grote belangstelling is. Wanneer we deze kans niet aangrijpen kunnen we als plattelandsdorpen straks achteraan de rij aansluiten.

Aanmelden kan op >dit< formulier op friesland.opglas.nl
LET OP: u zit nergens aan vast!
Het gaat puur om een inventarisatie. Nee zeggen kan immers altijd nog?!De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen