De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Activiteitencommissie De Romte

De activiteitencommissie van basisschool ‘De Romte’ is er voor ouders/verzorgers/pakes en beppes van de bern die willen helpen iets extra’s te Activiteitencommissieorganiseren voor de schoolkinderen.

Activiteiten die er nu zijn:
In toerbeurten het oud-papier ophalen 1 x per 6 weken
Sinterklaasaankomst en –viering op school
Kerstviering, het ene jaar op school, het andere jaar in de kerk 
Filmochtend op school
Een bezoek aan het toneelstuk van het Berne-iepenloftspul
Een feestelijke laatste schooldag voor de zomervakantie organiseren

 

Contact

Elisabeth Abels-Gorter
Hearedyk 44, Itens
0515-856745

elisabethgorter@)hotmail.com

 

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen