De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

De Kromme Keu

Biljartvereniging de kromme keu is 41 jaar geleden opgericht door een aantal enthousiaste biljarters. De vereniging bestaat uit 22 leden wat ook hetKrommeKeu maximale aantal leden is.

Elke woensdagavond van begin september tot half april word er competitie gespeeld tussen de 22 leden. De spelvorm die gespeeld word is libre. Elke speler speelt met een punten handicap die bepaald wordt door het gemiddelde van het vorig seizoen. Dit om iedereen gelijke kansen te geven.

Tijdens het seizoen worden er een aantal wedstrijden georganiseerd met een andere spelvorm bijvoorbeeld driebanden.

Eén keer per jaar worden er een vijftal leden afgevaardigd om de 2 strijd aan te gaan tegen de biljarters van de rjochte keu. In februari zijn er een aantal biljarters die meedoen aan het open kampioenschap van Littensradiel wat plaats vind in het café te Wommels .

Het bestuur bestaat uit drie leden:
Reinder de Jong (voorzitter),
Jan Boonstra (penningmeester) en
Frans Visser (wedstrijdsecretaris)

Contact

Reinder de Jong

Tel. 06-37375221 of 0515-855749
tjems3(@)home.nl

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen