De 4 doarpen

Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum

Kaartclub De Fjouwerkaart

Artikelindex

Ieder winterseizoen, van september t/m april, is er om de week op vrijdagavond (aanvang 20.00 uur) klaverjassen in het café “De Lytse Fjouwere” Kaartclub1in Itens. We spelen een competitie van 9 of 10 wedstrijden en bijna iedere maand is er ook een prijskaartavond voor iedereen (dus ook voor niet-leden). Gemiddeld hebben we 7 tafels per speelavond d.w.z. een opkomst van 28 enthousiaste kaarters in de leeftijd van 20 tot 80 jaar!!!


Het lidmaatschap is € 15.00 per jaar en op de prijskaartavonden is de entree € 3.50.


2 x per seizoen hebben we een uitwisseling met de kaartclub uit Goenga, een keer thuis en 1 keer uit. De kaartclub met de meeste punten uit deze 2 ontmoetingen wint de wisselbeker en mag deze een jaar onder zijn hoede houden.
Ook hebben we 1 x per jaar de befaamde Lies-partij en het bekende Sinterklaas prijskaarten.

We spelen op zowel de competitie avonden als op de prijskaart-avonden "3 bomen”. Op iedere kaartavond worden er gemiddeld 6 prijzen en een poedelprijs uitgereikt. De winnaar van de competitie ontvangt de wisselbeker waarin zijn/haar naam is gegraveerd en mag deze beker vervolgens een jaar lang in zijn bezit houden.

Kaartclub2

 

Contact                                                                 

Bestuur:
Willem Tjerkstra, willem.tjerkstra(@)gmail.com

Jan Leijenaar, jan.j.leijenaar(@)gmail.com

Immie Kamstra, immiekamstra(@)planet.nl

 

 

 

 

 

 

De4doarpen.nl

AEDknop
Foto, verslag of uitnodiging, 
stuur het naar de Webredactie!
IconMail IconNieuwsbrief IconFacebook IconTwitter

Twitter @De4doarpen